Shell Franczyza

Raport NIK w sprawie połączenia Orlenu i Grupy Lotos

Z przedstawionego w poniedziałek raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK) wynika, że proces połączenia Orlenu i Grupy Lotos, przy uwzględnieniu środków zaradczych uzgodnionych pomiędzy Orlenem i Komisją Europejską, zrodził ryzyko dla bezpieczeństwa paliwowego w sektorze naftowym. Orlen odpiera zarzuty płynące z raportu.

W raporcie podano, że nie został zrealizowany cel Polityki Rządu RP zapewnienia pełnej kontroli właścicielskiej spółek z udziałem Skarbu Państwa nad najważniejszą dla bezpieczeństwa paliwowego państwa infrastrukturą przesyłową i magazynową węglowodorów. Dodano, że realizacja środków zaradczych spowodowała, że część takiej infrastruktury została przekazana podmiotom prywatnym, nad którymi Skarb Państwa nie posiada jakiejkolwiek kontroli właścicielskiej.

NIK ustalił, że spółce Unimot, która zgodnie z rekomendacją KE miała pełnić na rynku paliw funkcję niezależnego operatora logistycznego, odsprzedano część baz paliwowych, zaś spółce Rafineria Gdańska sp. z o.o. - część pojemności magazynowych na ropę naftową. Ponadto, na podstawie umów zawartych w ramach środków zaradczych przez PKN Orlen z Aramco, inwestor zagraniczny otrzymał prawo do dysponowania 50 proc. produktów wytworzonych w rafinerii w Gdańsku. Oznacza to, że w stosunku do stanu sprzed połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos podmioty z udziałem Skarbu Państwa straciły możliwość dysponowania produktami (benzyna, oleje napędowe) pochodzącymi z przetworzenia ok. 5 mld ton ropy naftowej. Tym samym Skarb Państwa stracił wpływ na ok. 20 proc. rynku produktów rafineryjnych wytwarzanych w Polsce.

Wskazano, że stwarza to ryzyko niepokrycia krajowego zapotrzebowania na te produkty, jeśli Saudi Aramco podjęłoby decyzję sprzedaży produktów, do których ma prawo, na rynkach zagranicznych.

NIK dodała, że w ramach środków zaradczych Saudyjczycy zyskali w Rafinerii Gdańskiej sp. z o.o. prawo weta wobec kluczowych decyzji strategicznych w zakresie zarządzania spółką.

Orlen w przesłanym do mediów i inwestorów oświadczeniu podał, że raport Najwyższej Izby Kontroli, w części dotyczącej połączenia Orlenu z Grupą Lotos, zawiera rażące błędy metodologiczne, które dyskwalifikują tezy tego raportu. NIK twierdzi, że aktywa Lotos zostały sprzedane poniżej ich wartości. Orlen wyjaśnia, że wartość tę dla Rafinerii Gdańskiej kontrolerzy Izby ustalili mnożąc modelową marżę rafineryjną Lotosu przez możliwości przerobu ropy w Rafinerii Gdańskiej i jeszcze przez pięć. Taka metoda wyceny stanowi skrajne uproszczenie i urąga jakimkolwiek standardom stosowanym na rynku. Metodologia zastosowana przez NIK jest prostą kalkulacją danych historycznych a jej wynik nie uwzględnia kosztów, przyszłych zmian w otoczeniu biznesowym i ich wpływu na wyniki, nie bierze też pod uwagę okresu życia aktywów oraz ich atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. 

Orlen podkreślił, że traktowanie modelowej marży rafineryjnej jako wskaźnika zyskowności rafinerii, świadczy o zupełnym braku zrozumienia branży, bowiem marża modelowa nie pokazuje bowiem faktycznej rentowności produkcji rafineryjnej i, jak wskazywał sam Lotos, jej wartość nie pokrywa się z marżą, którą faktycznie uzyskiwała spółka na przerobie ropy. Założono też przy wyliczaniu marży, że cała ropa przerabiana w Gdańsku ma niższą cenę, bo pochodzi z Rosji, a to się zmieniło.

Orlen dodał, że wynik uzyskany przez NIK nie ma również nic wspólnego z kapitalizacją Grupy Lotos, a więc jej wyceną giełdową. Dodano, że nieprawdziwa jest również teza NIK, jakoby w wyniku fuzji, Polska straciła kontrolę nad kierunkami sprzedaży 1/5 krajowej produkcji paliw. Teza ta zakłada, że Saudi Aramco będzie wywozić za granicę całą przypadającą mu produkcję paliw z Rafinerii Gdańskiej. Do eksportu paliw na dużą skalę potrzebna jest infrastruktura. W Polsce zarządzają nią spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. A zatem – jak podkreślił Orlen - jakikolwiek eksport paliw na większą skalę nie może być realizowany bez współpracy z państwem.

Więcej w kategorii

W 2023 roku przybyło stacji paliw

W 2023 roku przybyło stacji paliw

Polska Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) poinformowała, że w minionym roku liczba stacji paliw w Polsce wyniosła 7 915 wobec 7 898 punktów na koniec 2022 r. Liderem pozostał oczywiście Orlen, który w swoich barwach miał 1 929 stacji.

Szczegóły w sprawie wypłaconych zaliczek przez OTS z Grupy Orlen

Szczegóły w sprawie wypłaconych zaliczek przez OTS z Grupy Orlen

Biuro prasowe płockiego koncernu poinformowało Polską Agencję Prasową, że Orlen Trading Switzerland (OTS), wypłaciła od maja 2023 r. około 1,6 mld zł zaliczek bez zastosowania zabezpieczeń, które trafiły do podmiotów, z którymi Orlen nigdy wcześniej nie współpracował.

W Polsce wzrosło zużycie, a spadła produkcja paliw płynnych

W Polsce wzrosło zużycie, a spadła produkcja paliw płynnych

Z szacunków Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) wynika, że konsumpcja paliw płynnych w Polsce wyniosła 38,09 mln m sześc. w 2023 r. wobec 35,77 mln m sześc. rok wcześniej, co oznacza wzrost o 6 proc.

Orlen ma napędzać transformację energetyczną

Orlen ma napędzać transformację energetyczną

Dzień po ogłoszeniu Ireneusza Fąfary nowym szefem Orlenu w liście do pracowników zachęcał ich on do współpracy przy stworzeniu Orlenu, który będzie europejskim liderem w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i będzie napędzał transformację energetyczną.

Wiadomości e-petrol.pl

Subskrybuj codzienne informacje z rynku paliw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym otrzymywania newslettera.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty, z którymi Information Market S.A. zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu wypisania się przez Panią/Pana z newslettera, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do czasu cofnięcia zgody na kontakt danym kanałem komunikacji.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera oraz w celach marketingowych, jeśli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na kontakt w celach marketingowych danym kanałem komunikacji.