MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Spada produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego

Według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w kwietniu produkcja ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych wyniosła 59,3 tys. ton i była o 4,7 proc. niższa niż przed rokiem.

Spada produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego
W ujęciu m/m produkcja ropy naftowej zanotowała spadek o 3,4 proc.

Mniejsza była też kwietniowa produkcja gazu ziemnego. Wyniosła ona 442 hm3, co oznacza spadek o 4 proc. r/r i 4,9 proc. m/m.