Unimot ma za sobą dobry pierwszy kwartał

Niezależny importer paliw ciekłych i gazowych podał, że według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła w okresie od stycznia do marca 104,9 mln zł, a przychody od klientów zewnętrznych 2 989 mln zł.

Unimot ma za sobą dobry pierwszy kwartał
Wyniki Grupy w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio: 85,1 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowanej i 2 320,7 mln zł przychodów od klientów zewnętrznych.

Przywołany w komunikacie Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A. mówi, że Unimot wykorzystuje swoją elastyczność i szybkość reagowania, by każde wyzwanie przekuć w szansę biznesową. Prezes dodaje, że rekordowy wynik wypracowany przez Grupę w 2022 r. będzie trudny do powtórzenia, jednak firma stara się, aby był on jak najwyższy.

Unimot w materiałach prasowych podał, że główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w I kwartale 2023 r. miał utrzymujący się wysoki poziom marż w segmencie oleju napędowego, który był konsekwencją sytuacji rynkowej związanej z wprowadzeniem od 5 lutego 2023 r. embarga na olej napędowy pochodzący z Rosji i obawami o dostępność tego produktu po wdrożeniu sankcji. Grupa Unimot efektywnie wykorzystała tę sytuację dzięki przyjętej strategii handlowej oraz zwiększonemu potencjałowi logistycznemu, m.in. wykorzystaniu zakupionych cystern kolejowych oraz działaniu przy wsparciu spółki Olavion (będącą częścią Grupy Unimot od marca 2023 r.) operującej w branży transportu kolejowego. 

Wolumenowo, jeśli chodzi o olej napędowy, benzyny i biopaliwa w I kwartale 2023 r. Unimot  sprzedał 506 tys. m sześc. (wzrost o 56 proc. r/r) oraz zwiększył sprzedaż gazu LPG o 47 proc. r/r do 78 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz zaspakajania potrzeb gospodarki ukraińskiej i ludności Ukrainy w zakresie dostaw paliw (dostawy do Ukrainy rozpoczęły się pod koniec I kwartału 2022 r.). 

Sikorski zaznaczył, że w związku z dywersyfikacją kierunków dostaw paliw przez Ukrainę ubiegłoroczny, rekordowy eksportowany na ten rynek wolumen nie będzie już pewnie osiągalny. Prezes spółki dodał, że Unimot wykorzystuje przejęty 7 kwietnia 2023 r. terminal w Jaśle, do tej pory przeznaczony przede wszystkim do przechowywania zapasów obowiązkowych, do eksportu paliwa na rynek ukraiński i produkt z tego terminala cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Ostateczne dane zostaną przekazane do wiadomości publicznej w raporcie za I kwartał 2023 r., który zgodnie z przyjętym harmonogramem zostanie opublikowany 23 maja 2023 r.
Pozostałe aktualności
Rosyjskie LPG powróciło na szlak eksportowy przez krymski port Kercz

Rosyjskie LPG powróciło na szlak eksportowy przez krymski port Kercz

Źródła branżowe przekazały agencji Reutera, że rosyjscy producenci gazu płynnego (LPG) wznowili po ośmioletniej przerwie regularny eksport propanu i butanu przez port w Kerczu na Krymie, pomimo zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Produkcja ropy w Kazachstanie ustabilizowała się

Produkcja ropy w Kazachstanie ustabilizowała się

Dzienna produkcja ropy w Kazachstanie, po spadku spowodowanym awariami w systemie energetycznym, po raz pierwszy od maja ustabilizowała się i osiągnęła planowane poziomy.

Amerykańska gospodarka odporna na wysokie ceny ropy

Amerykańska gospodarka odporna na wysokie ceny ropy

Analitycy z Goldman Sachs uważają, że jest mało prawdopodobne, aby ceny ropy na poziomie 90 USD za baryłkę osłabiły amerykańską gospodarkę.

Popyt na paliwa kopalne powinien spaść o jedną czwartą do 2030 r.

Popyt na paliwa kopalne powinien spaść o jedną czwartą do 2030 r.

W celu dążenia do osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych, światowy popyt na paliwa kopalne musi spaść o ponad jedną czwartą do 2030 r. Taką opinię wyraziła Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE).

Statki krajów G7 transportują rosyjską ropę i paliwa

Statki krajów G7 transportują rosyjską ropę i paliwa

Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrze w Helsinkach (CREA) stwierdziło, że Rosja w dalszym ciągu eksportuje swoje rafinowane produkty naftowe transportem europejskim pomimo przekroczenia pułapu cenowego na ropie.

Coraz bliżej do 50 tys. samochodów na prąd

Coraz bliżej do 50 tys. samochodów na prąd

Z danych Licznika Elektromobilności wynika, że na koniec sierpnia 2023 r. w Polsce zarejestrowano łącznie 48 533 osobowe i użytkowe samochody całkowicie elektryczne.