MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Trwa postępowanie UOKiK ws. kształtowania cen paliw w Orlenie

W odpowiedzi na zapytanie Rzecznika Praw Obywatelskich prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny napisał, że postępowanie UOKiK w sprawie kształtowania cen paliw w Orlenie jest w toku, a Urząd zwracał się z pytaniami m.in do PKN Orlen, Aramco Fuels Poland oraz innych operatorów rynku hurtowego.

Trwa postępowanie UOKiK ws. kształtowania cen paliw w Orlenie
Z informacji medialnych wynika, że PKN Orlen pod koniec 2022 r. utrzymywał ceny paliw, mimo spadających notowań ropy i umacniającego się złotego. Taka praktyka mogła mieć miejsce również w przypadku innych podmiotów na rynku paliw.

Prezes Tomasz Chróstny napisał, że w UOKiK trwa merytoryczna analiza zebranych do tej pory danych i materiałów, jak również podejmowane są kolejne czynności wyjaśniające, mające na celu wstępne ustalenie, czy w związku z działalnością przedsiębiorców w zakresie sprzedaży paliw płynnych mogło dojść do naruszenia prawa krajowego lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej uzasadniającego wszczęcie postępowania antymonopolowego, w tym ustalenie, czy sprawa ma charakter antymonopolowy.

Postępowanie zostało wszczęte z urzędu postanowieniem z dnia 4 stycznia 2023 r. Urząd skupi się wyjaśnieniu w jaki sposób PKN Orlen S.A. kształtował hurtowe ceny paliw silnikowych (benzyn i oleju napędowego) w drugiej połowie 2022 r. oraz czy okoliczności obniżki tych cen w dniu 30 grudnia 2022 r. mogą potencjalnie świadczyć o istnieniu praktyki ograniczającej konkurencję w postaci narzucania przez przedsiębiorcę posiadającego pozycję dominującą na rynku właściwym cen nieuczciwych, w tym cen nadmiernie wygórowanych.

Prezes UOKiK poinformował, że w trakcie postępowania trzykrotnie zwracał się do PKN Orlen S.A. o przekazanie kolejnych informacji i danych dotyczących m.in. kształtowania hurtowych cen paliw w drugiej połowie 2022 r., sposobu ustalania tych cen (w tym stosowanych do tego indeksach oraz formułach cenowych), wolumenów sprzedanych paliw, cen stosowanych w innych państwach, w których koncern ten jest obecny, polityki cenowej i rabatowej wobec poszczególnych grup nabywców, wielkości zapasów, czy wielkości mocy przerobowych zakładów rafineryjnych.

Tomasz Chróstny napisał także, że w tej sprawie UOKiK zwracał się do Aramco Fuels Poland, BP (oddział w Polsce) oraz do niezależnych importerów paliw funkcjonujących na rynku polskim o przekazanie m.in. danych sprzedażowych (wolumeny, ceny, polityki handlowe w zakresie ustalania cen), ale na chwilę obecną oczekuje na część odpowiedzi.

Ponadto UOKiK skierował wystąpienia do sieci European Competition Network z prośbą o przekazanie informacji, czy organy te zaobserwowały jakiekolwiek nieprawidłowości na własnych rynkach paliw w drugiej połowie ubiegłego roku oraz czy podejmowały w związku z tym działania na gruncie regulacji antymonopolowych.

Z treścią pisma Prezesa UOKiK do RPO można zapoznać się pod adresem https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2023-03/Odpowiedz_UOKiK_Orlen_paliwa_ceny_24.03.2023.pdf
Zostań franczyzobiorcą AMIC Energy