MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Tankowanie lokomotyw z problemami

Ministerstwo Finansów zaproponowało rozwiązania prawne, których celem jest uszczelnienie prawa w zakresie monitorowania przewozu towarów wrażliwych. Jak podaje ‘’Puls Biznesu’’ nowe przepisy utrudnią tankowanie na kolei. Ministerstwo Infrastruktury ma jednak pomysł jak nie uziemić lokomotyw.

Tankowanie lokomotyw z problemami
Katarzyna Kapczyńska na łamach „Pulsu Biznesu” zauważa, że nowe rozwiązania prawne obejmą branżę kolejową i choć zmiany w obecnej formie utrudnią tankowanie lokomotyw, to przedsiębiorstwa nie protestują. Dziennik napisał, że do nowych przepisów szybko przystosuje się PKP Energetyka, która ma koncesję na stacje tankowania pociągów. Katarzyna Koper, rzeczniczka spółki, informuje, że nowe regulacje zwiększają obowiązki związane z raportowaniem i przesyłaniem danych do służby celno-skarbowej, ale systemy PKP Energetyka są do tego przystosowane. Nad stacjami paliw przewoźników pieczę będzie sprawował Urząd Regulacji Energetyki.

Problemem w nowo projektowanych przepisach jest kwestia tankowania lokomotyw z autocystern na bocznicach. Takie działania zaczął kwestionować jednak Urząd Regulacji Energetyki (URE), uznawszy, że nie obejmują go koncesje firm paliwowych. W trakcie konsultacji projektu przepisów autorstwa resortu finansów Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło pomysł na rozwiązanie problemu – zostanie zaproponowane objęcie cystern definicją kontenerowych stacji paliw, dzięki czemu będą podlegały regulacjom kontrolnym przewidzianym w nowej ustawy i prawie energetycznym, eliminując tym samym wątpliwości związane z tankowaniem lokomotyw. Taka propozycja rozwiązania kwestii tankowania spotkała się z aprobatą Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych.

Więcej na ten temat można przeczytać w środowym wydaniu „Pulsu Biznesu”.