Shell Franczyza

Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresowany cenami paliw

Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich(RPO) przypomniano, że PKN Orlen pod koniec 2022 r. utrzymywał ceny paliw, mimo spadających notowań ropy i umacniającego się złotego. Zdaniem RPO należy ustalić czy nie doszło do naruszenia standardów ochrony praw konsumenta.

Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresowany cenami paliw
Brak obniżek cen paliw w grudniu 2022 r. wzbudził zaniepokojenie obywateli kierujących swoje skargi do RPO, w związku z czym obowiązkiem RPO jest podjęcie działań dla wyjaśnienia tych wątpliwości. W tym celu Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek poinformował, że zwrócił się do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego o wyjaśnienia czy nie doszło do naruszenia standardów ochrony praw konsumenta. RPO zaznacza, że wyżej opisana praktyka mogła narazić również przedsiębiorców na dodatkowe koszty ponoszone w związku z działalnością.

Rzecznik prosi UOKiK o informacje o wynikach działań w związku z ewentualnymi opisanymi praktykami.