MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Jest umowa dotycząca budowy bloków SMR

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i spółka Orlen Synthos Green Energy (OSGE) podpisały umowę o współpracy, która określa warunki współdziałania w zakresie budowy w Polsce niedużych, modułowych elektrowni jądrowych opartych na technologii SMR (ang. Small Modular Reactors).

Jest umowa dotycząca budowy bloków SMR
Fundusz podał, że kolejnym krokiem będzie ustalenie przez strony porozumienia celów środowiskowych możliwych do osiągnięcia, modelu ekonomicznego projektu i harmonogramu jego realizacji, biznesplanu oraz postanowienia umowy inwestycyjnej. Docelowo w latach 2029-2036 ma powstać w naszym kraju sieć czystych ekologicznie elektrowni nuklearnych SMR o łącznej mocy około 10 000 MWe.

W komunikacie podano, że przedsięwzięcie przewidziane w umowie zawartej pomiędzy NFOŚiGW i Orlen Synthos Green Energy zakłada, że w latach 2029-2036 w Polsce powstanie system elektrowni SMR o łącznej mocy około 10 000 MWe, przy czym każda mała siłownia jądrowa składać się będzie z co najmniej jednego bloku energetycznego o mocy elektrycznej 300 MWe i mocy cieplnej 870 MWt. Wstępnie planuje się budowę elektrowni SMR w 10 wytypowanych lokalizacjach. Projektowany okres eksploatacji każdego obiektu to 60 lat. 
Zwiększ swoją widoczność i sprzedaż w międzynarodowej sieci UTA!