MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Powstanie Pracownia Wodorowa

W ciągu najbliższych dwóch lat PKN Orlen planuje uruchomić Pracownię Wodorową w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Płocku (woj. mazowieckie). Powstanie tam stanowisko do testowania ogniw paliwowych.

Powstanie Pracownia Wodorowa
Pixabay

Z informacji, jakie przekazał PKN Orlen wynika, że w Pracowni Wodorowej prowadzone będą „prace i projekty badawczo-rozwojowe w obszarach logistyki całego łańcucha dostaw i zastosowania wodoru jako paliwa do transportu, a w przyszłości również dotyczące technologii produkcji”. Koncern podał, że jednym z elementów wyposażania Pracowni Wodorowej ma być stanowisko testowania ogniw paliwowych pochodzących od różnych dostawców. 
Słowa kluczowe: