MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Kolejne spółki ważne dla bezpieczeństwa państwa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu umieściła projekt zmiany rozporządzenia, która pozwoli objąć spółki Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne i Oktan Energy & V/L Service Sp. z o.o. ochroną przewidzianą w ustawie o kontroli niektórych inwestycji ważnych dla bezpieczeństwa państwa.

Kolejne spółki ważne dla bezpieczeństwa państwa
Pixabay

We wtorek rząd ma się zająć projektem zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. dotyczącego wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli, tak by objąć spółki Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie oraz Oktan Energy & V/L Service Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.

Podano, że zakładanym efektem jest zapewnienie ochrony porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, o których mowa w art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ponadto celem nowelizacji jest zapewnienie bezpiecznych transakcji dotyczących uprawnień właścicielskich, istotnych z punktu widzenia interesu społecznego w podmiocie ważnym dla bezpieczeństwa państwa.

W celu objęcia kolejnych spółek ochroną niezbędna jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 2838).

Ze względu na chroniony przedmiot działalności obu ww. spółek (produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, magazynowanie i przechowywanie benzyn silnikowych, oleju napędowego oraz przeładunek ropy naftowej i jej produktów w portach morskich – art. 4 ust. 1 pkt 2, 4 i 9 ustawy), proponuje się, aby organem kontroli był minister właściwy do spraw aktywów państwowych i to właśnie Ministerstwo Aktywów Państwowych jest odpowiedzialne za opracowanie projektu.

Termin przyjęcia rozporządzenia zaplanowano na I kwartał 2023 r.