MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Unimot kupił udziały Olavionu

Grupa Unimot podpisała umowę zakupu 90 proc. udziałów w spółce Olavion, działającej w branży transportu kolejowego. W informacji prasowej podkreślono, że to kolejny krok do rozszerzania infrastruktury kolejowej, tym samym uzupełnienia łańcucha wartości Grupy w obszarze logistyki.

Unimot kupił udziały Olavionu
Unimot

Spółka Olavion, której pakiet większościowy udziałów przejęła Grupa Unimot, świadczy na podstawie jednolitego certyfikatu usługi transportu kolejowego w Polsce, a także usługi spedycyjne w kraju i za granicą. Posiada wykwalifikowaną kadrę menadżerską, maszynistów oraz dyspozytorów, a także wieloletnie relacje i umowy pozwalające na świadczenie usług przewozowych i spedycyjnych dla swoich zleceniodawców.

Umowa zakupu pozostałych 10 proc., zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej, nastąpi nie później niż do 7 lipca 2025 r. 

- Zakup spółki Olavion to część naszego programu inwestycyjnego związanego z infrastrukturą logistyczną, którego celem jest zabezpieczenie tego aspektu działalności biznesowej i docelowo wykorzystanie efektu synergii płynącego z całego łańcucha budowania wartości. Niedawno podpisaliśmy umowy na zakup kolejnych partii cystern kolejowych, które będą do nas sukcesywnie docierać do połowy lipca tego roku. Jesteśmy przekonani, że podjęte decyzje biznesowe, związane z inwestycjami w logistykę, przełożą się realnie na efektywną kosztowo dostępność produktu dla naszych klientów, a tym samym pozytywnie wpłyną na wyniki całej Grupy Unimot – mówi cytowany przez spółkę w komunikacie Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Unimot na stronie internetowej podał, że zawarta 7 marca 2023 r. umowa zakupu dotyczy nabycia 90 proc. udziałów w spółce Olavion od dwóch osób fizycznych, w tym wspólnika większościowego. Pozostałe umowy zostaną zawarte z kadrą menadżerską i będą dotyczyły 10 proc. udziałów Olavion. Podpisanie tych umów nastąpi nie później niż do 7 lipca 2025 r.
Słowa kluczowe: