MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Zarząd Unimotu pozytywnie o objęciu spółki szczególną ochroną

Począwszy od 1 stycznia 2023 r. spółka Unimot, jako podmiot działający w strategicznym sektorze polskiej gospodarki, została objęta szczególną ochroną przewidzianą w ustawie o kontroli niektórych inwestycji.

Zarząd Unimotu pozytywnie o objęciu spółki szczególną ochroną
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli, Unimot został wskazany jako podmiot podlegający ochronie. Zgodnie z przepisami tej ustawy w przypadku zamiaru osiągnięcia lub przekroczenia 20 proc., 25 proc., 33 proc. oraz 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki podlegającej ochronie, inwestor jest zobligowany poddać się mechanizmowi kontroli i złożyć stosowne zawiadomienie organowi kontroli o zamiarze dokonania inwestycji. W przypadku Unimotu jako organ kontroli został wskazany minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

W komunikacie prasowym zarząd Unimotu pozytywnie ocenił wpisanie spółki na listę podmiotów podlegających ochronie. Jego zdaniem jest to wyraźne potwierdzenie strategicznego znaczenia spółki dla polskiej gospodarki i docenienie istotnego udziału w rynku paliwowym.

Wykaz podmiotów podlegających ochronie obowiązuje do końca 2023 r. Po upływie tego terminu zostanie on zaktualizowany.
Słowa kluczowe:
XVI Spotkanie Branży Paliwowej
Pozostałe aktualności
Niedobory na francuskich stacjach paliw

Niedobory na francuskich stacjach paliw

Na skutek trwających od ponad dwóch tygodni strajków w rafineriach w regionie Paryża już co trzecia stacja benzynowa ma problemy z dostępnością paliwa.

Iran będzie finalizował inwestycje w przemyśle naftowym

Iran będzie finalizował inwestycje w przemyśle naftowym

Według irańskiego kalendarza (rozpoczętego 21 marca) irańskie kierownictwo planuje w tym roku zakończyć ponad 10 projektów w dziedzinie petrochemii - poinformował o tym w środę na spotkaniu z pracownikami przemysłu naftowego wiceminister ropy naftowej i dyrektor wykonawczy Irańskiej Narodowej Spółki Naftowej (NIOC) Morteza Shahmirzai.

CNOOC na dużym plusie

CNOOC na dużym plusie

Największa chińska spółka zajmująca się wydobyciem ropy i gazu ziemnego - CNOOC, podwoiła swój zysk netto w 2022 r. głównie za sprawą rosnących cen energii – poinformowało biuro prasowe chińskiej firmy.

Możliwe przerwy w dostawach ropy z Kurdystanu

Możliwe przerwy w dostawach ropy z Kurdystanu

W środę, po zatrzymaniu północnego rurociągu eksportowego, zaistniała konieczność zamknięcia lub ograniczenia produkcji z trzech projektów wydobywczych w pół-autonomicznym regionie Kurdystanu w północnym Iraku. Możliwe są dalsze przerwy w produkcji.

Rosnieft znacząco zwiększy dostawy do Indii

Rosnieft znacząco zwiększy dostawy do Indii

Rosnieft i Indian Oil zawarły porozumienie w sprawie zwiększenia dostaw ropy do Indii, rozszerzenia listy dostarczanych produktów ropopochodnych oraz rozliczeń.