Jesteś tutaj: Strona Główna » Wiadomości » Z kraju
Live Chat Software
Lotos Paliwa

Rekomendacje w sprawie składowania dwutlenku węgla

e-petrol.pl
2021-11-03 / 09:51
Rekomendacje w sprawie składowania dwutlenku węgla

Lotos Petrobaltic - spółka z grupy kapitałowej Lotos - wraz z Grupą Lotos oraz Grupą Azoty zaprezentowały "Zieloną księgę dla rozwoju CCS w Polsce". To zbiór rekomendacji co do zmian legislacyjnych mających umożliwić uruchomienie w Polsce wielkoskalowych, komercyjnych projektów dotyczących podziemnego składowania dwutlenku węgla (ang. carbon capture and storage - CCS), podała Grupa Lotos w komunikacie prasowym.

W materiałach podano, że w ocenie spółki, aktualne, uchwalone w 2014 r. prawo nie przystaje do dzisiejszego stanu wiedzy, nauki i techniki. Gwałtowność skutków globalnego ocieplenia wymaga też szybkich działań, a te z kolei uwarunkowane są sprzyjającym otoczeniem prawnym. Stąd utworzenie w ramach Lotos Petrobaltic zespołu roboczego, który opracował dokument programowy, obejmujący opis zidentyfikowanych problemów prawnych, utrudniających prowadzenie działalności CCS oraz propozycje co do sposobu ich przezwyciężenia.

W dokumencie zamieszczone zostały projekty nowego brzmienia przepisów regulujących działalność CCS (ustawa Prawo geologiczne i górnicze, ustawa Prawo energetyczne, ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, etc.), a także sugestie co do uchylenia niektórych aktualnie obowiązujących. Materiał zawiera też analizy stanowiące przyczynek do dyskusji o nowych instytucjach prawnych, które w ocenie twórców powinny zostać wprowadzone w życie.  

– Grupa Lotos podejmuje szereg inicjatyw mających na celu ograniczenie wpływu swojej działalności na środowisko naturalne. Prowadzimy inwestycje związane ze zwiększaniem efektywności energetycznej oraz rozwijamy się w obszarze paliw alternatywnych. Równolegle angażujemy się w projekty z zakresu nowych technologii, takie jak CCS. To jedyny słuszny kierunek w dobie przyspieszającej transformacji energetycznej – dodaje, cytowany w komunikacie prasowym Jarosław Wróbel, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy Lotos.

Technologia CCS wdrażana jest już przez czołowe światowe gospodarki: USA, Chiny, Norwegię, Francję, Holandię. Wstępne szacunki wskazują, że pojemność zlokalizowanych w Polsce struktur geologicznych nadających się do działalności CCS wynosi setki milionów ton CO2, podsumowano.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.