Jesteś tutaj: Strona Główna » Wiadomości » Z kraju
Live Chat Software

Jednolite oznaczenia paliw na stacjach

e-petrol.pl
2020-06-22 / 09:48
Jednolite oznaczenia paliw na stacjach

Nowe oznaczenia paliw w Polsce opisuje ‘’Rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazującego na rodzaj wydawanego paliwa ciekłego oraz formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego’’. Projekt wchodzi w fazę opiniowania.

Ministerstwo Klimatu twierdzi, że zawarte projekcie rozporządzenia rozwiązania są zgodne z zasadami oznakowania stosowanymi w Unii Europejskiej. W chwili obecnej właściciele stacji w Polsce oznaczają dystrybutory paliw ciekłych oraz pistolety wydawcze w sposób przez siebie przyjęty.

Warto wspomnieć, że część stacji paliw oraz producenci aut już stosują się do unijnej dyrektywy obowiązującej od października 2018 roku. Tym samym stacje, które jeszcze nie wprowadziły u siebie nowej symboliki, teraz będą do niej zmuszone. Nowe etykiety pojawią się nie tylko na dystrybutorach paliw. Rozporządzenie wprowadza także obowiązek ich stosowania w instrukcji obsługi nowych samochodów, czy na korku lub klapce wlewu paliwa. Symbole, które mają się pojawić są już znane, benzyna będzie oznaczana kółkiem z opisem: E5, E10 lub E85 - liczba określa maksymalną zawartość procentową etanolu w paliwie, która jest bezpieczna dla pojazdu. Jeśli chodzi o olej napędowy, to dla tego paliwa zastrzeżono kwadrat z oznaczeniem B7, B10 lub XTL. "B" należy odczytywać jako zawartość biodiesla. Litery XTL oznaczają syntetyczny olej napędowy i wskazują, że nie uzyskano go z ropy naftowej.

Paliwa gazowe otrzymają oznaczenie rombem - informacja wewnątrz znaku określa, czy pojazd może być napełniony wodorem (H2), sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub gazem płynnym (LPG).

Informacje na temat procesu legislacyjnego dla tego rozporządzenia dostępne są pod adresem https://legislacja.gov.pl/projekt/12334953.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.