Live Chat Software

Samorządy stworzą strategię rozwoju elektromobilności

e-petrol.pl
2018-10-10 / 09:42
Samorządy stworzą strategię rozwoju elektromobilności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o dofinansowanie na przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności. Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel to 10 mln zł.

Fundusz poinformował, że powiaty, gminy i ich związki mogą składać wnioski o dotacje do 15 października br. Wysokość wsparcia będzie zależna od wielkości miast.
Małe i średnie miasta będą mogły otrzymać dotację w wysokości do 50 tys. zł, a duże do 100 tys. zł. Fundusz zapewnił, ze wszyscy wnioskodawcy mają szansę uzyskać dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

NFOŚiGW wyjaśnił, że oceniane będą m.in.: realność harmonogramu działań mających na celu wdrożenie strategii rozwoju elektromobilności, innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu, dostosowanie taboru oraz infrastruktury transportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wpływ realizacji strategii na poprawę jakości powietrza.Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.