XX Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek LPG

Nowy właściciel objętej sankcjami spółki Novatek Green Energy zaprosił do współpracy kluczowych odbiorców paliw płynnych

W dniu 5 grudnia 2023 r., utworzona przez osoby zatrudnione w Novatek Green Energy spółka pracownicza GELEO, będąca nowym właścicielem objętej sankcjami firmy, wysłała zaproszenia do współpracy do podmiotów działających na rynku paliw płynnych.

W dniu 25 kwietnia 2022 roku znaczący na polskim rynku dostawca gazu płynnego LPG oraz skroplonego gazu ziemnego – Novatek Green Energy – został wpisany na listę sankcyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Było to jednoznaczne z natychmiastowym zaprzestaniem działalności operacyjnej firmy i ten stan zawieszenia trwa do dzisiaj. Niespełna rok później, polscy obywatele zatrudnieni w Novatek Green Energy utworzyli spółkę pracowniczą GELEO, aby skorzystać z przysługującego im ustawowego prawa pierwszeństwa w prowadzonym przez zarządcę przymusowego procesie sprzedaży wybranych aktywów Novatek Green Energy. Aby jednak przyspieszyć przedłużające się procedury, których nadrzędnym celem miało być przywrócenie działalności operacyjnej spółki i zachowanie ponad 120 miejsc pracy, w dniu 4 października 2023 r. GELEO Sp. z o.o. nabyła 100 proc. udziałów w Novatek Green Energy od jej dotychczasowego właściciela, szwajcarskiej spółki Novatek Gas&Power GmbH. Dzięki temu nie istnieją już żadne powiązania osobowe, czy też kapitałowe z podmiotami rosyjskimi, co uzasadniałoby dalsze utrzymywanie sankcji nałożonych na Novatek Green Energy. W związku z powyższym, zgodnie z procedurami GELEO zwróciło się niezwłocznie do odpowiednich organów administracji państwowej z właściwymi wnioskami w tej sprawie i oczekuje obecnie na pozytywne decyzje.

- Aby nie tracić cennego czasu, postanowiliśmy już teraz zaprosić do współpracy kluczowe podmioty działające na rynku paliw płynnych i bardzo liczymy na pozytywny odzew, zwłaszcza że od momentu utworzenia spółki pracowniczej docierają do nas bardzo przychylne informacje i wsparcie ze strony środowiska biznesowego, które sprzyja naszym planom i dobrze życzy naszej załodze – powiedziała Anna Matuszewska, prezes zarządu GELEO Sp. z o.o.

Taka inicjatywa wysłania pism intencyjnych może znacząco przyspieszyć wznowienie działań operacyjnych spółki, a tym samym utrzymanie wielu miejsc pracy osób, które od prawie 20 miesięcy funkcjonują w stanie permanentnego stresu i niepewności, deklarując jednocześnie pełną gotowość do pracy, gdy tylko zostaną sformalizowane kwestie związane z usunięciem Novatek Green Energy z listy sankcyjnej. Podejmowanie przez załogę działań już teraz zwiększa szanse na uratowanie przedsiębiorstwa zbudowanego wieloletnim wysiłkiem jego pracowników.

***
GELEO Sp. z o.o. to spółka pracownicza utworzona w dniu 13 kwietnia 2023 r. w celu przystąpienia do procesu sprzedaży aktywów Novatek Green Energy wpisanej na listę sankcyjną w dniu 25 kwietnia 2022 roku z wykorzystaniem przysługującego jej prawa pierwokupu. Spółkę tworzy 66 pracowników, a więc ponad 50 proc. zatrudnionych w Novatek Green Energy. Wszyscy są obywatelami polskimi i nie są w żaden sposób powiązani z podmiotami lub osobami objętymi sankcjami. Na mocy umowy z dnia 4 października 2023 roku GELEO Sp. z o.o. nabyła 100 proc. udziałów w Novatek Green Energy Sp. o.o. od dotychczasowego jedynego udziałowca Novatek Gas&Power GmbH. Więcej informacji znajduje się na stronie www.geleo.pl

Więcej w kategorii

Petroleum Ukraine 2024 po raz kolejny w Warszawie

Petroleum Ukraine 2024 po raz kolejny w Warszawie

Międzynarodowa konferencja 'Petroleum Ukraine' odbędzie się 18 czerwca 2024 roku. Program forum obejmie najważniejsze kwestie rynku paliw, takie jak dywersyfikacja dostaw oleju napędowego, polityka sankcji UE, możliwości skutecznej interakcji z ukraińskimi firmami.

Synetyczny gaz ziemny (SNG) stanowi nowe możliwości rozwoju rynku LPG po 2025 roku

Synetyczny gaz ziemny (SNG) stanowi nowe możliwości rozwoju rynku LPG po 2025 roku

Rynek LPG przechodzi przez znaczące zmiany i transformacje - w tym pakiet ustaw "Fit for 55". W rezultacie mogą one zmniejszyć jego zużycie oraz potencjalne podwyżki cen LPG po zakazie importu z Rosji i Białorusi. Jednak te ryzyka mają też szanse przynieść duże możliwości wzrostu rynku LPG w Polsce o 30-50 proc. do 2035 roku.

Tankuj i zyskuj dodatkowe korzyści na stacjach Circle K

Tankuj i zyskuj dodatkowe korzyści na stacjach Circle K

Na stacjach Circle K rusza akcja „Tankujesz, zyskujesz”. Klienci będą mogli skorzystać z promocyjnej ceny aromatycznej kawy oraz dostępnych wariantów Hot Dogów przy zatankowaniu min. 20 litrów dowolnego paliwa miles® oraz milesPLUS®. Oferta obowiązuje z kartą lojalnościową EXTRA i potrwa do połowy kwietnia br.