MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Przede wszystkim pracownicy i partnerzy - stacje paliw MOYA wzmacniają komunikację wewnętrzną

Pandemia koronawirusa stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla praktycznie wszystkich branż, w tym również sektora paliwowego, który jest kluczowym elementem „krwiobiegu gospodarki”. Jeśli ciśnienie w tym krwiobiegu spada, to również obniża się popyt na paliwa. Priorytetem dla sieci MOYA jest utrzymanie ciągłości działania wszystkich stacji, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i pracowników.

To co dziś kluczowe dla spółki Anwim, to szybka adaptacja do warunków tzw. nowej normalności i szukanie w niej możliwości dalszego rozwoju. Nikt nie był przygotowany na scenariusz, który wykreowała pandemia koronawirusa COVID-19. Z dnia na dzień stanęliśmy w obliczu wyzwania, jakim było zorganizowanie pracy w sposób zdalny, a jednocześnie pozwalający na utrzymanie właściwych relacji i procesów operacyjnych z naszymi współpracownikami i partnerami franczyzowymi.

Stacje paliw – filary gospodarki

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ok. 80% ładunków przewożonych jest transportem samochodowym , co oznacza, że sektor paliwowy również jest niezwykle istotny z punktu widzenia makroekonomii.

Naszym priorytetem jest zatem zachowanie ciągłości działania wszystkich obiektów w sieci MOYA, również dlatego, że utrzymanie stacji paliw jest ważne dla naszych partnerów, czyli franczyzobiorców oraz ich pracowników. Są to miejsca pracy i źródło utrzymania dla bardzo wielu osób. W obliczu obecnej sytuacji czujemy się współodpowiedzialni za ich poczucie stabilności finansowej. Zwłaszcza, że wszyscy, którzy codziennie przychodzą do pracy na stacjach, są bardzo zaangażowani i doceniamy to, że z takim poświęceniem wykonują swoje obowiązki.

Aby przetrwać czas kryzysu, w marcu obniżyliśmy opłatę franczyzową dla wszystkich partnerów franczyzowych. Po drugie, stworzyliśmy cały system dotyczący zasad higieny i bezpieczeństwa na stacjach, ponieważ to właśnie bezpieczeństwo naszych klientów oraz partnerów jest najistotniejsze.  Odpowiednie procedury zostały opracowane ściśle według rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia oraz zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Zasady bezpieczeństwa

Sieć stacji paliw MOYA znana jest z partnerskiego, bardzo elastycznego i życzliwego podejścia do współpracy z franczyzobiorcami. Uważamy, że jest to klucz do sukcesu, a nasze dotychczasowe doświadczenia potwierdzają, że taka strategia jest właściwa. Wszystkie umowy z franczyzobiorcami procesowane są indywidualnie – staramy się wyjść naprzeciw potrzebom naszych partnerów. Prowadzimy nieustannie szkolenia personelu i menedżerów stacji, rozwijamy ich kompetencje, a Kierownicy Operacyjni Regionu są w stałym, bezpośrednim kontakcie z franczyzobiorcami pomagając optymalizować działanie stacji i rozwiązywać bieżące problemy. Jednak jak kontynuować te praktyki w dobie epidemii i obostrzeń z nią związanych? O ile w przypadku wielu pracowników biurowych, tryb pracy zdalnej pozwala na wykonywanie swoich obowiązków w domu, to praca na stacji wymaga bezpośredniej obecności w placówce.

W czasie pandemii, kluczowe znaczenie ma zrozumienie sytuacji wielu pracowników i wykazanie empatii wobec nich. Niektórzy z naszych sprzedawców mają członków rodziny z grup ryzyka, inni po prostu odczuwają stres bardziej dotkliwie. Dla takich osób szczególnie ważne jest odpowie-dzialne przywództwo, które staramy się zapewniać.

Znaleźliśmy się w sytuacji zupełnie nowej dla nas wszystkich. Od samego początku epidemii działamy jednak metodycznie, zapewniając środki pozwalające na komfort psychiczny i zachowanie zdrowia fizycznego pracowników i właścicieli stacji. Zapewniliśmy podstawowe środki ochrony osobistej pracowników na stacjach – płyny i asortyment do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, rękawiczki, szyby ochronne z przezroczystego tworzywa, rygor sanitarny czy zasadę ograniczonej liczby klientów w budynku stacji. Większość z tych zasad wprowadziliśmy jeszcze przed wejściem w życie rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia. Nieustannie również edukujemy naszych pracowników i klientów na temat bezpieczeństwa, sposobów zapobiegania infekcji oraz objawów zarażenia koronawirusem. Na monitorach w naszych stacjach wyświetlane są m.in. filmy mówiące o bezpieczeństwie.

Siłą rzeczy liczba bezpośrednich spotkań tzw. Koordynatorów Operacyjnych Regionu z przedstawicielami stacji została ograniczona. Ale podobnie, jak wiele firm na całym świecie, podeszliśmy do tego wyzwania z otwartymi umysłami i bardzo szybko wprowadziliśmy alternatywne, bezpieczne sposoby komunikacji z wykorzystaniem obecnych na rynku narzędzi online.

Komunikacja w czasach kryzysu

W naszej strategii prowadzenia biznesu niezwykle ważna jest częsta i otwarta forma komunikacji m.in. z osobami, które odpowiadają za personel zatrudniony na stacji – kierownikami, właścicielami, ajentami. Praca zdalna przy wykorzystaniu narzędzi online, spotkań wirtualnych i telekonferencji stała się dziś koniecznością a nie, jak dotąd, wyborem jaki dawaliśmy pracownikom. To wszystko niesie za sobą konieczność zdefiniowania na nowo funkcjonowania sieci stacji paliw, ale przede wszystkim przeformułowanie procesu zarządzania kryzysowego, który ma na celu podjęcie odpowiednich kroków, by ograniczyć bądź zminimalizować negatywne skutki epidemii koronawirusa. Aby efektywnie zarządzać oczekiwaniami i pozostać w stałym kontakcie z zespołem, ograniczone możliwości spotkań bezpośrednich zastąpiliśmy komunikacją zdalną, za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi internetowych. Kluczowe dla pracy w takim trybie jest ustalenie konkretnych i transparentnych oczekiwań wobec siebie. Z doświadczenia wiemy, że wideokonferencje dają większe możliwości swobodnej wymiany myśli i nie zostawiają miejsca na nadinterpretacje, jak może to mieć miejsce w przypadku słowa pisanego. Wprowadziliśmy zatem jeden standard komunikacji obowiązujący na wszystkich stacjach sieci i wszystkich pracowników administracyjnych Anwim S.A. Wdrożone rozwiązania są nie tylko jest w pełni efektywne, ale zapewniają  również bezpieczeństwo cyfrowe.

Bardzo rzadko wykonujemy teraz zadania, które mogą być realizowane w pełni samodzielnie. Kultura pracy wymaga od nas przekazywania sobie informacji i materiałów, wspólnych analiz i wyciągania wniosków. Wideokonferencje nie wyeliminują całkowicie korespondencji e-mail, jednak od czasu wprowadzenia nowych rozwiązań biznesowych, obserwujemy znacznie mniejszy przepływ informacji tą drogą. Staramy się komunikować w taki sposób, by nie dopuścić do niezrozumienia lub wzbudzenia irytacji, poczucia pozostawienia z problemami dnia codziennego i wieloma nowymi obowiązkami. Kładziemy nacisk na przekazywanie informacji na temat zagrożenia bez wzbudzania paniki, stały kontakt z pracownikami, mapowanie ich potrzeb i obaw oraz odpowiadanie na nie.

Kontynuujemy także szkolenia i warsztaty oczywiście w trybie online, nie tylko z innymi pracownikami biura, ale również z partnerami, ajentami, kierownikami. To wszystko staje się standardem komunikacyjnym w sieci MOYA i pozwala na zachowanie wysokiej jakości obsługi partnerów biznesowych.

Zachować bieżący kontakt z pracownikami

Raport „Trust and the Coronavirus”, który opublikowała agencja Edelman, dowodzi, że dla 63 proc. badanych najistotniejszym źródłem informacji jest komunikacja z pracodawcami. Ponad trzy czwarte z nich oczekuje, że pracodawcy podejmą działania, które ochronią pracowników i społeczność lokalną, a 79 proc. – że firmy dostosują swoją działalność do zaistniałej sytuacji.

Troska o pracowników oraz bieżąca komunikacja z nimi są kluczowe w czasie epidemii koronawirusa z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że najistotniejsze jest doraźne opanowanie kryzysu, zapewnienie bezpieczeństwa i zachowanie ciągłości funkcjonowania biznesu. Po drugie, w dłuższej perspektywie pozwala zbudować zaufanie, lojalność i bliższe relacje z firmą, co może być kluczowe w rozwoju po epidemii. W Anwim S.A. staramy się zawsze patrzeć pozytywnie na rzeczywistość. Choć jesteśmy absolutnie świadomi powagi i zagrożenia obecnej sytuacji, nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której skutki epidemii zagrożą firmie i jej pracownikom.

Autor: Filip Puchalski, dyrektor ds. operacyjnych MOYA, członek zarządu Anwim S.A.

Więcej w kategorii

Petroleum Ukraine 2024 po raz kolejny w Warszawie

Petroleum Ukraine 2024 po raz kolejny w Warszawie

Międzynarodowa konferencja 'Petroleum Ukraine' odbędzie się 18 czerwca 2024 roku. Program forum obejmie najważniejsze kwestie rynku paliw, takie jak dywersyfikacja dostaw oleju napędowego, polityka sankcji UE, możliwości skutecznej interakcji z ukraińskimi firmami.

Synetyczny gaz ziemny (SNG) stanowi nowe możliwości rozwoju rynku LPG po 2025 roku

Synetyczny gaz ziemny (SNG) stanowi nowe możliwości rozwoju rynku LPG po 2025 roku

Rynek LPG przechodzi przez znaczące zmiany i transformacje - w tym pakiet ustaw "Fit for 55". W rezultacie mogą one zmniejszyć jego zużycie oraz potencjalne podwyżki cen LPG po zakazie importu z Rosji i Białorusi. Jednak te ryzyka mają też szanse przynieść duże możliwości wzrostu rynku LPG w Polsce o 30-50 proc. do 2035 roku.

Tankuj i zyskuj dodatkowe korzyści na stacjach Circle K

Tankuj i zyskuj dodatkowe korzyści na stacjach Circle K

Na stacjach Circle K rusza akcja „Tankujesz, zyskujesz”. Klienci będą mogli skorzystać z promocyjnej ceny aromatycznej kawy oraz dostępnych wariantów Hot Dogów przy zatankowaniu min. 20 litrów dowolnego paliwa miles® oraz milesPLUS®. Oferta obowiązuje z kartą lojalnościową EXTRA i potrwa do połowy kwietnia br.