MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Skala importu biodiesla z odpadów do Europy budzi wątpliwości

Według branżowego stowarzyszenia FEDIOL, które reprezentuje unijnych producentów olejów roślinnych i pasz białkowych, wzrost importu biodiesla klasyfikowanego jako pochodzący z odpadów jest tak duży, że jego autentyczność budzi wątpliwości.

Skala importu biodiesla z odpadów do Europy budzi wątpliwości