Paliwa BAQ jakość grupy Orlen

Co musi znaleźć się w umowie franczyzowej?

Najlepsze umowy franczyzowe - czyli jakie? O tym na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę przy współpracy z franczyzodawcą mówi Marcin Trepka - radca prawny z kancelarii K&L Gates.

Co musi znaleźć się w umowie franczyzowej?
Jakie są najczęstsze „kruczki” w umowach, które mają duże znaczenie w późniejszym czasie i na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas rozmów z franczyzodawcą? 

Najlepsze umowy to takie, które zapewniają równowagę pomiędzy prawami i obowiązkami franczyzodawcy i franczyzobiorcy, założeniami biznesowymi oraz ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, w tym w szczególności prawa konkurencji. Może się okazać, że franczyzobiorca poniesie odpowiedzialność za naruszenie prawa konkurencji nie będąc świadomy naruszenia karane jest bowiem także nieświadome naruszenie ustawy. Zawarcie umowy, której postanowienia będą sprzeczne z prawem konkurencji rodzi natomiast ryzyko kary finansowej do wysokości 10% zeszłorocznego obrotu dla przedsiębiorcy, a w przypadku naruszenia umyślnego także do 2 milionów złotych dla osoby zarządzającej takim przedsiębiorcą. Na pewno przed podpisaniem umowy warto zwrócić szczególną uwagę na zakres usług świadczonych przez franczyzodawcę, przewidziane zasady ustalania cen przez franczyzobiorcę, okres trwania umowy i możliwości jej rozwiązania, teren wyłączności przyznany franczyzobiorcy, czy postanowienia o zakazie konkurencji.

Zarejsetruj się na bezpłatne szkolenie Jak wybrać najlepszą ofertę franczyzową dla stacji paliw

Dlaczego właśnie zakres usług świadczonych przez franczyzodawcę powinien budzić zainteresowanie przyszłych franczyzobiorców?

Bo sukces sieci oraz poszczególnych jej członków w dużej mierze zależy od zaangażowania w przedsięwzięcie obu stron umowy. W pierwszym etapie współpracy to jednak rola franczyzodawcy jest decydująca. Powinien on udzielić niezbędnej pomocy, doradztwa i współdziałania we wszystkich sprawach związanych z przystąpieniem do sieci nowej jednostki i jej funkcjonowaniem. Warto zwrócić uwagę, jakie obowiązki po stronie udostępniającego sieć gwarantuje umowa. Istotne z punktu widzenia franczyzobiorcy jest na pewno, aby pomoc obejmowała m.in.: pełne przeszkolenie do pracy pracowników franczyzobiorcy i jego samego, oraz kwestie przystosowania lokalu (np. pomoc w zakupie wyposażenia), udostępnienie wszelkich materiałów promocyjnych, pomoc w ramach reklamy, konsultingu i marketingu albo pomoc w organizacji zespołu pracowników lub systemu zaopatrzenia. Precyzyjne określenie zaangażowania franczyzodawcy na pewno ułatwi dochodzenie ich wykonania na etapie wykonywania umowy. Będzie też pomocne przy ewentualnym sporze, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy.

A co z ustalaniem cen? 

Co do zasady, strony umowy mają duży zakres swobody w ustalaniu polityki cenowej. Należy jednak uważać na próby wpływania przez franczyzodawców na ceny oferowane przez franczyzobiorców. Przepisy polskiego i europejskiego prawa konkurencji zabraniają ustalania cen sztywnych lub minimalnych, po których franczyzobiorca byłby zobowiązany do odprzedaży towarów lub usług. Tego rodzaju uzgodnienia traktowane są jako niedozwolone porozumienia cenowe i zagrożone są wysokimi karami finansowymi, które mogą sięgać nawet do 10% zeszłorocznego obrotu przedsiębiorcy. Franczyzodawca może określić w umowie jedynie ceny maksymalne albo sugerowane (o ile w praktyce nie będą to ceny minimalne). Jedną z bardziej znanych spraw dotyczących ustalania cen w umowach franchisingu była sprawa sieci restauracji Sphinx. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował stosowaną w sieci politykę cenową uznając, że ma miejsce ustalanie cen sztywnych i wymierzył karę finansową w wysokości przekraczającej 464 tysięcy zł. Warto o tym pamiętać, ponieważ za naruszenia prawa konkurencji odpowiadają obie strony umowy.

A jak wygląda kwestia okresu trwania umowy - czy można ją rozwiązać wcześniej?

Ważne jest, aby czas obowiązywania umowy był na tyle długi, aby wysokość opłaty wstępnej i inwestycje poczynione przez franczyzobiorcę na rozpoczęcie działalności miały możliwość się zwrócić. Jest to istotne, gdyż inwestycja w stację paliw razem z zakupem gruntu może pochłonąć nawet kilka milionów złotych. Najczęściej umowy tego typu zawiązywane są na okres od 5 lat z możliwością jej przedłużenia. Krótszy termin może nie zagwarantować sukcesu inwestycji.

Umowa może zostać rozwiązana na skutek upływu terminu, na jaki została zawarta oraz w wypadku jej rozwiązania przez jedną lub obie strony umowy. Strony mogą uregulować w umowie franchisingu możliwości jej rozwiązania za wypowiedzeniem lub przez odstąpienie. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że wypowiedzenie ma skutek na przyszłość, a odstąpienie działa wstecz. Oznacza to, że w przypadku odstąpienia strony muszą sobie zwrócić wszystko, co sobie świadczyły od daty zawarcia do rozwiązania umowy. Aby cel umowy franchisingu mógł zostać osiągnięty najczęściej zawierane są one na czas określony. Z tego powodu możliwość jej rozwiązania przed terminem powinna być możliwa tylko w sytuacjach wyjątkowych (np. naruszenie zakazu konkurencji, naruszenie obowiązku działania z należytą starannością itp.). Należy zwracać uwagę na postanowienia przyznające drugiej stronie prawo do jej rozwiązania z błahych powodów np. jednorazowy przypadek nie utrzymania czystości na stacji paliw. Nieprzemyślane lub niejasne uregulowania dotyczące rozwiązania umowy mogą prowadzić do sporów, a ostatecznie zakończyć się w sądzie. 

A jak jest z wyłącznością?

Ma to na celu zagwarantowanie odpowiedniej rentowności przystępującemu do sieci. Istotą wyłączności jest przypisanie określonym franczyzobiorcom terytoriów (rzadziej grup klientów), na których wyłącznie oni mogą prowadzić aktywną sprzedaż towarów sieci. Każdy z franczyzobiorców ma przypisany tylko dla siebie teren, na którym powinien koncentrować swoją działalność. Sprzedaż na terytoriach przypisanych innym franczyzobiorcom może odbywać się tylko w formie pasywnej, tj. w odpowiedzi na zapytanie następujące z samodzielnej inicjatywy klienta. Choć w przypadku stacji benzynowej z uwagi na oczywiste ograniczenia możliwości sprzedaży na innych obszarach (działalność stacjonarna), wyłączność rozumiana jest, jako nie zawieranie umów z innymi podmiotami na zagwarantowanym franczyzobiorcy w umowie terytorium.

A zakaz konkurencji nie ograniczy nas za bardzo?

Zakaz konkurencji jest standardowym postanowieniem umownym wprowadzającym obowiązek powstrzymania się przez franczyzobiorcę od działalności konkurencyjnej w okresie obowiązywania umowy. Można również spotkać się w obrocie z zakazami obowiązującymi także po rozwiązaniu umowy. W każdym wypadku należy zwrócić uwagę na termin obowiązywania zakazu. Zasadniczo zakaz konkurowania ustanawiany na czas określony dłuższy niż pięć lat lub na czas nieokreślony jest sprzeczny z prawem konkurencji.


Więcej praktycznych informacji na temat franczyzy na bezpłatnym szkoleniu: Jak wybrać najlepszą ofertę franczyzową dla stacji paliw, które odbędzie już 27 września 2017 r. o godz.: 11.00 - 15.00 w ramach Międzynarodowych Targów Paliwowych. Tutaj można się zarejestrować.

Paliwa BAQ jakość grupy Orlen

Więcej w kategorii

Tańsze paliwo na wakacje od Orlenu
Tańsze paliwo na wakacje od Orlenu
Daniel Obajtek w piątek na Twitterze ogłosił promocję cen paliwa na wakacje. Rabat wyniesie 30 gr na litrze i będzie skierowany wyłącznie do posiadaczy aplikacji programu lojalnościowego i użytkowników kart Vitay.
Zatrzymano złodzieja ze stacji paliw
Zatrzymano złodzieja ze stacji paliw
Stacje benzynowe w Rzeszowie i okolicach od początku czerwca zgłaszały na policję kradzieże paliw. Policjanci zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który okradał obiekty w Rzeszowie i Tyczynie.
Przypadkiem ujawniono złodziei paliwa
Przypadkiem ujawniono złodziei paliwa
Piotrkowski patrol ruchu drogowego interweniował w sprawie dachowania pojazdu. Jak się na miejscu okazało, kierująca i pasażer mieli na sumieniu także kradzieże paliwa. Podano, że wkrótce oboje odpowiedzą przed sądem za te przestępstwa.
Powstanie pierwszy port instalacyjny dla morskich farm wiatrowych
Powstanie pierwszy port instalacyjny dla morskich farm wiatrowych
Orlen Neptun, spółka odpowiedzialna w Grupie Orlen za rozwój nowych projektów morskiej energetyki wiatrowej, weszła w finalny etap postępowania na dzierżawę terenu w Porcie Świnoujście.
Nowa stacja paliw w Wielkopolsce
Nowa stacja paliw w Wielkopolsce
Działa już nowa stacja paliw na terenie gminy Mosina. Obiekt funkcjonujący pod marką CEL jest zlokalizowany na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej oraz Świerkowej w Czapurach.
Polsko-niemieckie porozumienie w sektorze rafineryjno-naftowym
Polsko-niemieckie porozumienie w sektorze rafineryjno-naftowym
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że rząd będzie finalizować porozumienie z Niemcami w sektorze rafineryjno-naftowym. Negocjacje w tej sprawie już się zakończyły.
Za niespełna miesiąc akcjonariusze PKN Orlen zdecydują o połączeniu z Grupą Lotos
Za niespełna miesiąc akcjonariusze PKN Orlen zdecydują o połączeniu z Grupą Lotos
Akcjonariusze PKN Orlen podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 21 lipca 2022 r., zdecydują o połączeniu z Grupą Lotos - wynika z projektów uchwał, jakie przedstawiła spółka.
PGNiG nie wypłaci dywidendy za 2021 r.
PGNiG nie wypłaci dywidendy za 2021 r.
Zwyczajne walne zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) postanowiło przeznaczyć zysk za 2021 r., w kwocie 5,12 mld zł, na kapitał zapasowy.
Niebezpieczne zdarzenie na stacji paliw w Wałbrzychu
Niebezpieczne zdarzenie na stacji paliw w Wałbrzychu
Na stacji paliw na Białym Kamieniu w Wałbrzychu zauważono, że przy zbiornikach z gazem, które zamknięte są metalowym ogrodzeniem, wyrwana została ważąca ok. 2-3 kg klapa zabezpieczająca urządzenia. Służby zamknęły stację i sprawdzano czy nie doszło do rozszczelnienia zbiorników gazu.
Produkcja Grupy Lotos spadła w maju
Produkcja Grupy Lotos spadła w maju
Grupa Lotos podała, że wyprodukowała 963 tys. ton paliw i innych produktów naftowych w maju 2022 r., tj. o 2,4 proc. mniej niż rok wcześniej (987 tys. ton). Przerób ropy przez rafinerię w Gdańsku wyniósł w tym czasie 914 tys. ton, o 0,7 proc. więcej niż rok wcześniej.
Oskarżeni w sprawie fikcyjnego obrotu olejem rzepakowym
Oskarżeni w sprawie fikcyjnego obrotu olejem rzepakowym
Prokuratura Krajowa podała informację, że do Sądu Okręgowego w Katowicach wpłynął akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym działającej grupy zorganizowanej uszczuplającej należności podatkowe z tytułu podatku VAT w fikcyjnym obrocie olejem rzepakowym.
Wodór przyniesie oszczędności
Wodór przyniesie oszczędności
Wprowadzenie technologii wodorowych w transporcie, energetyce i ciepłownictwie oraz przemyśle może dać oszczędności - w zależności od scenariusza - w wysokości od 3,5 mld euro do 7 mld euro w skali dekady po roku 2030, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
PERN zwiększa pojemności baz paliw
PERN zwiększa pojemności baz paliw
PERN poinformował, że podpisał umowy z wykonawcami i rozpoczyna realizację kolejnych pojemności na paliwa płynne. W ciągu ostatnich 3 lat, w ramach programu Megainwestycje, PERN oddał do dyspozycji Klientów aż 13 zbiorników na paliwa, a w lipcu zakończy budowę kolejnych 7.
Produkcja koksu i paliw podbiła ceny producentów
Produkcja koksu i paliw podbiła ceny producentów
We wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że w maju ceny producentów wzrosły o 24,7 proc. w ujęciu rok do roku. W ujęciu miesięcznym ceny zwiększyły się o 1,3 proc.
Na drodze S3 już można zatankować
Na drodze S3 już można zatankować
BP Polska poinformowało na Twitterze, że zakończyło budowę nowej stacji MOP Lubin przy drodze S3.
Budowa stacji paliw w Szamotułach może się rozpocząć
Budowa stacji paliw w Szamotułach może się rozpocząć
Możliwe, że pomimo problemów związanych z udzieleniem zgody na budowę stacji paliw, inwestor będzie mógł wkrótce przystąpić do realizacji inwestycji, której sprzeciwiali się okoliczni mieszkańcy.
Przejęcie PGNiG możliwe jesienią
Przejęcie PGNiG możliwe jesienią
PKN Orlen w tym roku otworzy zupełnie nowy rozdział swojej działalności. Koncern przekazał, że finalizacja przejęcia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) nastąpi na przełomie września i października tego roku.
Unimot przejmie spółkę Lotos Terminale
Unimot przejmie spółkę Lotos Terminale
Grupa Unimot poinformowała w poniedziałkowym komunikacie prasowym, że otrzymała informację o wydaniu przez Komisję Europejską zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos, co oznacza spełnienie się istotnego warunku nabycia przez Unimot Investments 100 proc. akcji spółki Lotos Terminale.
Orlen zapowiada obniżki cen paliw na wakacje
Orlen zapowiada obniżki cen paliw na wakacje
W poniedziałek podczas konferencji prasowej prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że koncern postara się obniżyć ceny paliw.
Grupa Lotos o zatwierdzeniu połączenia z Orlenem
Grupa Lotos o zatwierdzeniu połączenia z Orlenem
Zatwierdzanie przez Komisję Europejską połączenia koncernów naftowych w Polsce to zdaniem Lotosu ważna decyzja organu antymonopolowego gwarantująca przeprowadzenie tego procesu przy zachowaniu konkurencji na wszystkich rynkach, na których działają obie spółki.
PKN Orlen ma zgodę na przejęcie Grupy Lotos
PKN Orlen ma zgodę na przejęcie Grupy Lotos
Komisja Europejska dała zielone światło na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen i zaakceptowała nabywców aktywów zbywanych w ramach realizacji środków zaradczych – podał płocki koncern w komunikacie.
Grupa Lotos podzieli się zyskiem
Grupa Lotos podzieli się zyskiem
Pomorska spółka podała, że przeznaczy 647 mln zł na wypłatę dywidendy za 2021 r., na jedną akcję przypadnie 3,5 zł brutto. Jednak warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie przez walne zgromadzenia PKN Orlen i Grupy Lotos uchwał o połączeniu.
Orlen wspiera polskich producentów
Orlen wspiera polskich producentów
Na stacjach Orlenu w Polsce aż 85 proc. produktów pozapaliwowych zostało wytworzonych w Polsce. Orlen podał, że tylko od 2018 r. koncern zorganizował pięć kampanii wizerunkowych promujących świadomy wybór krajowych produktów, co przełożyło się na większe zainteresowanie asortymentem od lokalnych dostawców.
Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Pozostałe aktualności

Rafineria OMV w Schwechat wróci do pełnej sprawności w III kwartale 2022 r.
Rafineria OMV w Schwechat wróci do pełnej sprawności w III kwartale 2022 r.
Austriacki koncern poinformował, że poczyniono znaczne postępy w zakresie alternatywnego systemu dostaw paliw na rynek – spodziewane przywrócenie do pełnego wykorzystania zakładu w Schwechat jest planowane w drugiej połowie III kwartału 2022 r.
Podatek od nieoczekiwanych dochodów producentów ropy naftowej i gazu
Podatek od nieoczekiwanych dochodów producentów ropy naftowej i gazu
Brytyjski rząd wciąż „dopracowuje szczegóły” ogłoszonego w zeszłym miesiącu specjalnego podatku, który chce nałożyć na producentów ropy i gazu działających na Morzu Północnym.
Amerykański producent ropy przyspiesza plan budowy czwartej platformy łupkowej
Amerykański producent ropy przyspiesza plan budowy czwartej platformy łupkowej
Producent ropy i gazu Hess Corp spodziewa się oddać w przyszłym miesiącu czwartą platformę wiertniczą w łupkach Bakken w Północnej Dakocie, powiedział w czwartek dyrektor generalny John Hess, co oznacza, że operatorzy dążą do większego wzrostu produkcji w kontekście bardzo wysokich cen ropy.
Amerykańskie rafinerie kontra urzędnicy Bidena
Amerykańskie rafinerie kontra urzędnicy Bidena
Wiodące amerykańskie rafinerie spotkały się w czwartek z amerykańską sekretarz ds. energii Jennifer Granholm i innymi urzędnikami rządowymi na nadzwyczajnym spotkaniu na temat obniżenia rosnących cen paliw, które wywierają presję na amerykańskich konsumentów.
UE czeka na drugą dostawę wenezuelskiej ropy
UE czeka na drugą dostawę wenezuelskiej ropy
Do Wenezueli płynie już drugi tankowiec, aby przyjąć 2 miliony baryłek ropy naftowej (DCO) i przetransportować ją do Europy. Dostawcą surowca jest wenezuelska PDVSA, a ładunek może być dostarczony już pod koniec czerwca.
Rumunia zaimportuje ropę i gaz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Rumunia zaimportuje ropę i gaz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Rząd w Bukareszcie zamierza sprowadzać ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) skroplony gaz ziemny (LNG) i ropę naftową w celu możliwie jak największej dywersyfikacji dostaw paliw.