MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Jakie warunki techniczne trzeba spełnić, aby sprzedawać olej opałowy w kanistrach po 20 litrów?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo energetyczne - olej opałowy jest paliwem. Tym samym, ze względu na fakt, iż obrót paliwami jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wymaga uzyskania koncesji (o uzyskiwaniu koncesji na podstawie znowelizowanych przepisów.

Jakie warunki techniczne trzeba spełnić, aby sprzedawać olej opałowy w kanistrach po 20 litrów?


Odpowiedzi na Pana pytanie należy szukać w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych z dnia 22 grudnia 2014 r. (Dz.U.2014.1853). Tematyka była już poruszana na łamach serwisu e-petrol.pl w artykule o ogólnych warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać stacje paliw

Zobacz takze:
http://www.e-petrol.pl/sekcja-prawna-cww/87113/uzyskanie-koncesji-opc-na-podstawie-znowelizowanych-przepisow
http://www.e-petrol.pl/sekcja-prawna-cww/87055/ogolne-warunki-jakie-powinny-spelniac-bazy-i-stacje-paliw-plynnych


Wskazany akt prawny określa warunki dla poszczególnych klas ropy naftowej i produktów naftowych w zależności od ich temperatury zapłonu. W ten sposób przydzielono:
 1. do I klasy - ropę naftową i produkty naftowe o temperaturze zapłonu do 294,15 K (21°C);
 2. do II klasy - produkty naftowe o temperaturze zapłonu od 294,15 K (21°C) do 328,15 K (55°C);
 3. do III klasy - produkty naftowe o temperaturze zapłonu od 328,15 K (55°C) do 373,15 K (100°C).

Przyjmując uśrednioną temperaturę zapłonu oleju opałowego - tj.
Lekki olej opałowy - 60 °C
Średni olej opałowy - 125 °C
Ciężki olej opałowy - 85 °C
należy stosować regulacje dotyczące III klasy.

W ślad za Rozporządzeniem, podaję jedynie ogólne warunki, jakie przedsiębiorca powinien spełnić, by mógł prowadzić działalność polegającą na obrocie paliwami ciekłymi (olejem opałowym) bowiem ze względu na fakt, iż nie są mi znane pozostałe kwestie związane ze sposobem prowadzenia przez Pana obrotu paliwami ciekłymi (np. czy prócz oleju opałowego sprzedaje Pan jeszcze inne paliwa płynne), nie mogę w sposób szczegółowy się do nich odnieść. Zatem po więcej informacji w tym temacie odsyłam Pana do analizowanego aktu prawnego, tj. Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych z dnia 22 grudnia 2014 r.
Produkty naftowe wszystkich klas, przechowywane w opakowaniach jednostkowych, w szczególności takich jak: bębny, pojemniki lub kanistry, mogą być składowane w wydzielonych pomieszczeniach magazynowych, a produkty naftowe III klasy - także pod wiatami lub na otwartych placach składowych.
Obiekty technologiczne takie jak: pompownia, stanowisko nalewcze oraz stanowiska służące do przeładunku ropy naftowej lub produktów naftowych powinny być oddalone od ogrodzenia bazy paliw płynnych co najmniej o 5m.
Do zbiorników naziemnych, w których magazynuje się ropę naftową lub produkty naftowe III klasy, należy doprowadzić drogi pożarowe:
a) z jednej strony, o dwóch pasach ruchu, jeżeli pojemność zbiornika nie przekracza 10 000 m3;
b) z dwóch stron i o dwóch pasach ruchu, jeżeli pojemność zbiornika przekracza 10 000 m3.
Place składowe bębnów napełnionych produktami naftowymi III klasy powinny być usytuowane w odległości co najmniej 3 m od ogrodzenia zewnętrznego, a w przypadku gdy bębny napełnione są produktami naftowymi o temperaturze zapłonu powyżej 373,15 K (100°C) odległości tego placu od ogrodzenia zewnętrznego ustala się według potrzeb technologicznych.
Bębny napełnione produktami naftowymi III klasy składowane w budynkach lub pod wiatami mogą być układane w stos o wysokości 3 warstw.
Niedopuszczalne jest w jednym obwałowaniu sytuowanie zbiornika naziemnego przeznaczonego do magazynowania produktów naftowych I lub II klasy wraz ze zbiornikiem przeznaczonym do magazynowania produktów naftowych III klasy lub o temperaturze zapłonu powyżej 373,15 K (100°C).
7) Zbiorniki naziemne i podziemne, przeznaczone do magazynowania produktów naftowych III klasy lub o temperaturze zapłonu powyżej 100°C, powinny być wyposażone co najmniej w kominki wentylacyjne.

Jak mniemam posiada już Pan koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC), natomiast planuje ją Pan rozszerzyć o obrót olejem opałowym. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o rozszerzenie udzielonej koncesji. Wniosek należy oprzeć na rzetelnych dokumentach przedstawiających spełnienie warunków technicznych ściśle określonych w Rozporządzeniu o którym mowa powyżej.

Opracowanie:

Redakcja – CWW S. Cetera, M. Węgrzyn – Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka komandytowa

Zadaj pytanie w kategorii Prawo Energetyczne

* pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
 • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

Więcej w kategorii

Przybędą nowe obowiązki prawne dla branży paliw
Przybędą nowe obowiązki prawne dla branży paliw
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Celem zmian jest uszczelnianie obrotu paliwami.
Podatek od nieruchomości – pamiętaj o złożeniu deklaracji
Podatek od nieruchomości – pamiętaj o złożeniu deklaracji
Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przypomina, że do końca stycznia podatnicy podatku od nieruchomości będący osobami prawnymi są zobowiązani do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2023.
Start systemu Platforma Paliwowa coraz bliżej
Start systemu Platforma Paliwowa coraz bliżej
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) w drugim kwartale 2023 roku uruchamia system informatyczny — Platforma Paliwowa. Obecnie do przedsiębiorców trafiają informacje w tej sprawie.
 e-SAD - elektronizacja unijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych "z zapłaconą akcyzą"
e-SAD - elektronizacja unijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych "z zapłaconą akcyzą"
Eksperci z kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przypominają, że 13 lutego 2023 r. wchodzą w życie przepisy o elektronizacji wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych, realizowanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
Program dopłat do cen gazu ziemnego i energii elektrycznej za rok 2022 przyjęty przez Radę Ministrów
Program dopłat do cen gazu ziemnego i energii elektrycznej za rok 2022 przyjęty przez Radę Ministrów
Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe poinformował, że 3 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła program dopłat do cen gazu ziemnego i energii elektrycznej za rok 2022. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii nabór wniosków o dopłaty ma zostać otwarty już w pierwszej połowie stycznia br.
Stawki podatków paliwowych i opłat w 2023 r.
Stawki podatków paliwowych i opłat w 2023 r.
Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przygotowała zestawienie obowiązujących stawek VAT, akcyzy i opłaty paliwowej od 1 stycznia 2023 r.
Podatek od przerzuconych zysków
Podatek od przerzuconych zysków
Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przypomina, że za 2022 rok część podatników CIT będzie miało obowiązek zapłaty 19 proc. podatku od tzw. przerzuconych dochodów.
Koniec okresu przejściowego na wyznaczenie doradcy DGSA
Koniec okresu przejściowego na wyznaczenie doradcy DGSA
Na pytania o to kto musi wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA), w jaki sposób można spełnić ten obowiązek i jaki kary czekają za brak doradcy, w rozmowie z portalem e-petrol.pl odpowiada Małgorzata Wieleba-Walicka, radca prawny i wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych.

Partner Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski

Opracowania tematyczne

Stawki podatków paliwowych i opłat w 2023 r.
Stawki podatków paliwowych i opłat w 2023 r.
Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przygotowała zestawienie obowiązujących stawek VAT, akcyzy i opłaty paliwowej od 1 stycznia 2023 r.
Podatek od przerzuconych zysków
Podatek od przerzuconych zysków
Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przypomina, że za 2022 rok część podatników CIT będzie miało obowiązek zapłaty 19 proc. podatku od tzw. przerzuconych dochodów.
Mikrobiologia paliw – pobieranie próbek i badania laboratoryjne
Mikrobiologia paliw – pobieranie próbek i badania laboratoryjne
Światowe koszty związane z usuwaniem skutków skażeń mikrobiologicznych wynoszą rocznie >10 bilionów USD. W skład mikroflory stanowiącej zanieczyszczenie paliw wchodzą najczęściej grzyby pleśniowe, drożdże i bakterie tlenowe lub beztlenowe.
Koniec okresu przejściowego na wyznaczenie doradcy DGSA
Koniec okresu przejściowego na wyznaczenie doradcy DGSA
Na pytania o to kto musi wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA), w jaki sposób można spełnić ten obowiązek i jaki kary czekają za brak doradcy, w rozmowie z portalem e-petrol.pl odpowiada Małgorzata Wieleba-Walicka, radca prawny i wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu
Nowelizacja ustawy o akcyzie
Nowelizacja ustawy o akcyzie
Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe poinformowała,że 15 grudnia 2022 r. Sejm odrzucił poprawki Senatu i uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.
Jak zmieni się rynek paliw ciekłych po wprowadzeniu Platformy Paliwowej?
Jak zmieni się rynek paliw ciekłych po wprowadzeniu Platformy Paliwowej?
Platforma Paliwowa to nowy system teleinformatyczny, mający na celu usprawnienie wymiany informacji o podmiotach, transakcjach oraz infrastrukturze wykorzystywanej w operacjach z wykorzystaniem paliw ciekłych w Polsce. Co to za system? Kogo będzie dotyczył obowiązek raportowania? Jak zmieni się sposób wymiany informacji o rynku paliw
Zwiększ swoją widoczność i sprzedaż w międzynarodowej sieci UTA!

Pozostałe aktualności

Orlen obniża cenę oleju napędowego
Orlen obniża cenę oleju napędowego
We wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek napisał na Twitterze, że na stacjach Orlenu cena oleju napędowego jest niższa średnio o 20 gr za litr.
Ograniczenia w dostawach energii we Francji
Ograniczenia w dostawach energii we Francji
Ogólnokrajowy strajk przeciwko planowanym reformom emerytalnym ograniczył we wtorek dostawy prądu we Francji i zakłócił dostawy paliw z rafinerii.
Aramco Trading zwiększa handel ropą i paliwami
Aramco Trading zwiększa handel ropą i paliwami
Saudi Aramco i inni producenci ropy z Bliskiego Wschodu zintensyfikowali swoją działalność handlową aby zwiększyć dochody po załamaniu cen ropy w 2014 roku. Aramco Trading poinformowało we wtorek, że jego dzienny wolumen handlowy wynosi już 6 mln baryłek ropy naftowej i produktów paliwowych.
Ceny maksymalne na paliwa?
Ceny maksymalne na paliwa?
W sondażu przeprowadzonym przez agencję IBRiS dla Radia ZET pytano Polaków w jakich obszarach państwo powinno wpływać na ceny usług lub produktów.
Koncern BP podwoił zyski
Koncern BP podwoił zyski
W 2022 r. brytyjska firma BP odnotowała rekordowy zysk w wysokości blisko 28 miliardów USD i podwyższyła dywidendę. Jednocześnie wycofała się z planów ograniczenia wydobycia ropy i gazu oraz redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030.
Węgierski MOL rozważa sprzedaż stacji benzynowych w Słowenii
Węgierski MOL rozważa sprzedaż stacji benzynowych w Słowenii
Węgierska firma naftowo-gazowa MOL rozważa sprzedaż niektórych ze swoich 53 stacji benzynowych w Słowenii w celu uzyskania zgody Komisji Europejskiej na zakup stacji OMV w tym kraju, podały słoweńskie media.
Port w Ceyhan znów przyjmuje tankowce
Port w Ceyhan znów przyjmuje tankowce
We wtorek wieczorem w tureckim centrum eksportu ropy naftowej - terminalu Ceyhan, zacumował tankowiec, aby załadować iracką ropę naftową. To pierwsza próba odbioru surowca od serii trzęsień ziemi w poniedziałek.
Wielka Brytania znów powołała Departament Energii
Wielka Brytania znów powołała Departament Energii
W Wielkiej Brytanii z uwagi na rekordowo wysokie ceny energii powstał Departament Energii i Neutralności Węglowej - wynika z komunikatu opublikowanego we wtorek przez kancelarię premiera Rishi Sunaka.
UE oceniła straty Rosji wywołane sankcjami naftowymi
UE oceniła straty Rosji wywołane sankcjami naftowymi
Unia Europejska przewiduje, że Rosja będzie tracić dziennie około 300 mln euro z powodu sankcji nałożonych na rosyjską ropę - powiedział szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell.