Jesteś tutaj: Strona główna » Sekcja prawna » Aktualności prawne
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software
Aktualności prawne
2019-03-18
Wątpliwości dotyczące nowych zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Świat prawniczy żyje teraz projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do dalszych prac w Sejmie w styczniu 2019 r. Zmiany obowiązujących zasad są niewątpliwie konieczne, gdyż obecna ustawa nie funkcjonuje w praktyce. Wskazują na to przytaczane liczby spraw prowadzonych wobec podmiotów zbiorowych. W roku 2013 wpłynęło do sądów 26 spraw, w 2014 r. – 31 spraw, w 2015 r. – 14 spraw, w 2016 r. – 25 spraw i w 2017 r. – 14 spraw. Istota proponowanych zmian również zasługuje na akceptację. »

2019-03-12
Ciąg dalszy uszczelniania systemu podatkowego - nowelizacja kodeksu karnego skarbowego

W politykę walki Rządu z szarą strefą i oszustwami wraz z projektem zmian ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, rozszerzoną odpowiedzialnością podatników za nieprawidłowości w ewidencjach podatkowych (błędy w JPK), wpisuję się proponowana nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego ogłoszona przez Rządowe Centrum Legislacji. Projekt nowelizacji przewiduje dużo zmian ukierunkowanych na przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń skarbowych, ale także zmian umożliwiających skuteczną reakcję na popełniane przestępstwa czy wykroczenia karnoskarbowe. »

2018-06-20
Rynek paliwowy coraz lepiej odnajduje się w nowej rzeczywistości

W ostatnich tygodniach w mediach pojawia się sporo informacji na temat sukcesów w walce z ''mafią paliwową''. Sukcesy te są bezsporne. Od sierpnia 2016 wzrosła sprzedaż legalnego paliwa do prawie 30% . Polskie rafinerie pracują na swoich ''pełnych technologicznych możliwościach'', co w ostatnich latach standardem nie było. Ponad 90 proc. niezbędnego do pokrycia zapotrzebowania polskiej konsumpcji paliw ciekłych importu pochodzi z legalnych i kontrolowanych źródeł, co standardem europejskim nie jest na pewno. Wszystkie składowe całego paliwowego łańcucha operacyjnego, w tym logistyka, nareszcie mogą z optymizmem kalkulować przyszłość zarówno tę bliższą jak i dalszą. (Poniżej dalsza część artykułu). »

2018-05-30
Konstytucja biznesu – co to jest?

Konstytucja biznesu to pakiet ustaw, które mają na celu ułatwienie prowadzenie działalności gospodarczej, gdyż zawierają korzystne i przejrzyste zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz mają przyczynić się do poprawy relacji „przedsiębiorca – urząd”. Ustawy te weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2018 roku. »

2017-07-13
Lipcowe obowiązki przedsiębiorców z rynku paliw – część 2

W dniu 14 lipca 2017 r. upływa termin na realizację obowiązku zgłoszenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pierwszego sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych, o którym mowa w art. 4ba ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.). »

2017-07-06
Lipcowe obowiązki przedsiębiorców z rynku paliw

Przypominamy: 7 lipca 2017 r. mija termin złożenia informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności W dniu 7 lipca 2017 r. mija termin złożenia informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności. Wspomniany obowiązek dotyczy przedsiębiorstw energetycznych, które uzyskały wpis do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe lub uzyskały koncesje w zakresie paliw ciekłych przed 7 czerwca 2017 r. »

Partner sekcji
KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp.k.
Partner sekcji
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.