Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu
System SENT obejmuje nowe grupy towarów
System SENT obejmuje nowe grupy towarów
Z dniem 22 lutego 2022 r. system SENT obejmuje przewóz dwóch nowych grup towarów - rozpuszczalników i rozcieńczalników o kodzie CN 3814 oraz odpadów.
Projekt dużej nowelizacji ustawy o BIO (NCW)
Projekt dużej nowelizacji ustawy o BIO (NCW)
Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe informuje, że we wtorke na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt tzw. dużej nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który m.in. wprowadzi szereg zmian do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) od 2023 roku. Obecnie rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące treści zaproponowanych zmian, a wszelkie uwagi można zgłaszać do 8 marca br.
Czym jest strategia podatkowa?
Czym jest strategia podatkowa?
Zespół doradców z Kancelarii Cabaj Kotala przypomina, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów strategia podatkowa to dokument przyjęty przez zarząd spółki, która odnosi się do kwestii takich jak m.in.: świadomość spółki dotycząca ryzyk podatkowych, poziom akceptowalnego ryzyka podatkowego czy też raportowanie schematów podatkowych.
Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY
Rekompensaty dla podmiotów z tzw. sektorów energochłonnych za rok 2021
Rekompensaty dla podmiotów z tzw. sektorów energochłonnych za rok 2021
Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przypomina, że do 31 marca 2022 r. podmioty prowadzące działalność w ramach tzw. sektorów i podsektorów energochłonnych mogą wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o przyznanie rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów nabycia energii elektrycznej w roku 2021.
Jaka stawka VAT dla gazu w butlach do zasilania silników spalinowych?
Jaka stawka VAT dla gazu w butlach do zasilania silników spalinowych?
Obniżka stawek VAT na paliwa silnikowe wzbudziła wątpliwości interpretacyjne wśród dostawców butli gazowych przeznaczonych do zasilania wózków widłowych. Poniżej prezentujemy stanowisko, jakie w tej sprawie mają eksperci z kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe?
Czym jest strategia podatkowa?
Czym jest strategia podatkowa?
Zespół doradców z Kancelarii Cabaj Kotala przypomina, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów strategia podatkowa to dokument przyjęty przez zarząd spółki, która odnosi się do kwestii takich jak m.in.: świadomość spółki dotycząca ryzyk podatkowych, poziom akceptowalnego ryzyka podatkowego czy też raportowanie schematów podatkowych.
Jeśli nie szybki VAT, to co?
Jeśli nie szybki VAT, to co?
Resort finansów przesłał do oceny unijnym ekspertom projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada, że VAT trzeba będzie zapłacić, gdy towar opuści miejsce magazynowania – skład podatkowy.
Alert prawny: Nowa danina środowiskowa – opłata opakowaniowa
Alert prawny: Nowa danina środowiskowa – opłata opakowaniowa
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 sierpnia 2021 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, zawierający m.in. propozycję nowych przepisów wprowadzających opłatę opakowaniową, która w założeniu obejmie wszystkie opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych.

Partnerzy Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
Instytut Nafty i Gazu
Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY