Jesteś tutaj: Strona Główna » Sekcja Prawna
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software

Prowadząc stację paliw (sprzedaż detaliczna) mam obowiązek posiadać świadectwo jakości każdorazowo otrzymane przez dostawcę ? Czy muszę posiadać je zawsze do kontroli i czy może być ono inne niż w języku polskim ?

2015-07-30 / 08:54
Prowadząc stację paliw (sprzedaż detaliczna) mam obowiązek posiadać świadectwo jakości każdorazowo otrzymane przez dostawcę ? Czy muszę posiadać je zawsze do kontroli i czy może być ono inne niż w języku polskim ?

Kwestia będąca przedmiotem pytania regulowana jest przez Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1728), a także przez Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148), które to łącznie normują sposób przeprowadzania przez inspektorów Inspekcji Handlowej kontroli jakości paliw.

Art. 16 ust. 5 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wskazuje, że w toku kontroli inspektor może żądać przedstawienia dokumentów dotyczących jakości i pochodzenia badanego paliwa, co jednoznacznie przesądza o tym, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami powinien posiadać i na żądanie inspektora przedstawić dokumentację dotyczącą konkretnie tego paliwa, które jest przedmiotem danej kontroli.

Problematyka przebiegu postępowania kontrolnego i kompetencji inspektora prowadzącego znajduje rozwinięcie w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Handlowej, który stanowi, że w toku kontroli inspektor może: badać akta, dokumenty, ewidencje i informacje w zakresie objętym kontrolą oraz żądać od kontrolowanego lub jego przedstawiciela sporządzenia niezbędnych kopii oraz urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym. Oznacza to, że w przypadku przedstawienia dokumentów poświadczających jakość i pochodzenie paliwa w języku obcym, inspektor dokonujący kontroli może zażądać przedłożenia ich tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

Z powyższej analizy aktów prawnych płynie wniosek, iż powinien Pan gromadzić i przechowywać świadectwa jakości otrzymywane przez dostawcę. Dopuszczalne jest aby dokumenty te były w języku innym niż język polski, natomiast w przypadku zażądania przez kontrolującego przedłożenia ich w języku polskim, koniecznym jest sporządzenie jego tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego.

Opracowanie:

Redakcja – CWW S. Cetera, M. Węgrzyn – Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka komandytowa
Ostatnio zadane pytania
Zostań franczyzobiorcą AMIC Energy
Partner sekcji
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy
Partner sekcji
Instytut Nafty i Gazu

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.