Jesteś tutaj: Strona Główna » Sekcja Prawna
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software

Biała Lista Podatników VAT znowelizowana i z prezydenckim podpisem

Biała Lista Podatników VAT znowelizowana i z prezydenckim podpisem

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne zmiany w stosowaniu przepisów o tzw. Białej Liście Podatników VAT.

Jak przypominają eksperci z Cabaj Kotala Doradztwa Podatkowego, na gruncie obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. przepisów dokonanie na podstawie faktury VAT płatności o wartości powyżej 15 tys. zł brutto na rachunek bankowy, który nie jest wskazany na Białej Liście Podatników VAT uniemożliwia płacącemu zaliczenie tej płatności do kosztów podatkowych na gruncie przepisów o CIT oraz PIT, jak również może się wiązać się z pociągnięciem płacącego do odpowiedzialności solidarnej za podatek VAT wynikający z takiej płatności.

Zgodnie z nowelizacją ww. sankcje za dokonanie płatności na rachunek bankowy, który nie jest wskazany na Białej Liście Podatników VAT nie znajdą zastosowania, jeżeli:

1) płatność została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment);
2) płatność wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu WNT, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę;
3) płatność została zrealizowana na rachunek cesyjny, wykorzystywany w działalności faktoringowej lub dla celów gospodarki własnej, pod warunkiem, że bank, SKOK lub wystawca faktury przekazał płacącemu informację, że dany rachunek jest rachunkiem tego rodzaju.

Eksperci zauważyli także, że w nowelizacji wprowadzono istotne ułatwienia w zakresie składania przez płacącego zawiadomień o dokonaniu płatności na rachunek bankowy, który nie jest wskazany na Białej Liście Podatników VAT (ZAW-NR).

Niniejsze przepisy wejdą w życie 1 lipca 2020 r.

Jednocześnie, zgodnie z przepisami przejściowymi nowelizacji, podatnicy będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych na gruncie CIT oraz PIT płatność zrealizowaną w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. i dokonaną na rachunek niezgłoszony na Białą Listę Podatników VAT, o ile płatność ta została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Z treścią nowych przepisów można zapoznać się pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/207_u.htm

Ostatnio zadane pytania

Zadaj pytanie
Jeżeli masz pytanie dotyczące przepisów prawa, związane z działalnością na rynku paliw zadaj je tutaj. Wysyłając je zgadzasz się na jego publikację w naszym serwisie (dane osobowe, adres e-mail nie są publikowane, dzięki czemu zachowujesz pełną anonimowość).
Ukierunkowujące odpowiedzi, pozwalające Ci ocenić złożoność problemu, pojawią się w Sekcji Prawnej e-petrol.pl w dziale Pytań i odpowiedzi (FAQ), najpóźniej po upływie 5 dni roboczych. Udzielą Ci ich eksperci z renomowanych kancelarii prawnych, mający doświadczenie w obsłudze firm energetycznych.

Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-674), przy ul. Legnickiej 46A/10 »

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-674), przy ul. Legnickiej 46A/10.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Information Market S.A. tel. +48 71 787 69 69, e-mail: iod@informationmarket.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.


* Zaznaczenie pola jest obowiązkowe

Partner sekcji
KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp.k.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.