Kontenery Ad-Blue SWIMER

Zmiana zasad wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego

Z dniem 1 lipca 2015 roku wejdą w życie przepisy wprowadzające zmiany w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wzoru wniosku o wydanie tych interpretacji oraz sposobu uiszczania opłat od wniosku. Zmiany uregulowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (dalej: "Rozporządzenie w sprawie wydawania interpretacji") oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczania opłaty od wniosku (dalej: "Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku").

Zmiana zasad wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
Nowe zasady wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych

Obecnie, podatnicy mogą składać wnioski do pięciu dyrektorów izb skarbowych: w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie według właściwości miejscowej, która dla osób fizycznych ustalana jest według miejsca zamieszkania, a dla osób prawnych według adresu siedziby. Nie ma przy tym znaczenia, o jaki podatek zapyta wnioskodawca.

Rozporządzenie w sprawie wydawania interpretacji wprowadza specjalizację rzeczową izb skarbowych uprawnionych do wydawania interpretacji podatkowych. W ramach podziału wyróżnione zostaną cztery specjalizacje podatkowe, tj.: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług oraz inne podatki.

Poszczególni dyrektorzy izb skarbowych otrzymają specjalizacje dotyczące określonych podatków, a zatem podatnik będzie musiał uważać, żeby skierować wniosek do właściwej izby skarbowej. Może zdarzyć się, że jeśli jeden podatnik będzie zadawał we wniosku pytania np. o podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od spadków i darowizn, będzie musiał złożyć dwa różne wnioski i skierować je do dwóch różnych izb w zależności od specjalizacji rzeczowej danej izby.

Gdzie kierować wniosek od 1 lipca 2015 roku?

Wnioski o wydanie interpretacji podatkowych nadal będą rozpatrywane przez pięć izb skarbowych w Polsce, tj. w: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Podatnik z danego województwa będzie jednak zobowiązany do dokonania wyboru właściwej izby skarbowej mając na uwadze, której specjalizacji podatkowej dotyczy przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe.

Nowy wzór wniosków ORD-IN

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku wprowadza zmiany w formularzu ORD-IN, których celem jest dostosowanie wzoru wniosku do zmian w zakresie właściwości organów upoważnionych do wydawania interpretacji.
Do wzoru wniosku wprowadzone zostały objaśnienia dotyczące właściwości poszczególnych izb skarbowych wydających interpretacje w celu ułatwienia wnioskodawcom ustalenia organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej.

Opłata od wniosku

Opłatę od wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji będzie można wpłacać jedynie na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego, do którego składany jest wniosek, a zatem zrezygnowano z obsługi kasowej opłat od wniosku. Opłatę należy wnieść w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Bez zmian pozostaje wysokość opłaty za wydanie interpretacji i wynosić będzie ona nadal 40 zł. Jak dotychczas, gdy w jednym wniosku o wydanie interpretacji znajdą się odrębne stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe, konieczne będzie wniesienie opłaty od każdego przedstawionego odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Komentarz DLA Piper

Obecne zasady składania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, według których izby skarbowe niezależnie od siebie wydają rozstrzygnięcia w zakresie wszystkich podatków, często prowadzi do sytuacji, w których dane zagadnienie podatkowe jest rozstrzygane odmiennie albo nawet sprzecznie przez poszczególne izby skarbowe. W konsekwencji, w obrocie prawnym funkcjonują interpretacje podatkowe dotyczące tego samego zagadnienia. zawierające odmienne rozstrzygnięcia. Powoduje to liczne spory między podatnikami a fiskusem.
Nadchodzące zmiany należy oceniać pozytywnie, jako krok w stronę zapewnienia podatnikowi gwarancji uzyskania rzetelnego rozstrzygnięcia jego problemu w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Przypisanie konkretnej specjalizacji podatkowej danej izbie skarbowej powinno zapobiec odmiennemu interpretowaniu danego zagadnienia np. z zakresu podatku VAT w wydawanych interpretacjach indywidualnych.

Opracowanie

Anna Łaszczuk
Associate
DLA Piper Wiater sp.k.

Zadaj pytanie w kategorii Akcyza i VAT

* pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Partner Sekcji Prawnej

Kancelaria Cabaj Kotala

Opracowania tematyczne

Zmiany w przepisach akcyzowych i praktyka ich stosowania
Zmiany w przepisach akcyzowych i praktyka ich stosowania
Partner Sekcji Prawnej e-petrol.pl - Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe w dniu 27 kwietnia 2022 r. przeprowadziła cykliczną konferencję akcyzową. Była ona poświęcona przede wszystkim ostatnim i nadchodzącym zmianom w przepisach akcyzowych oraz najciekawszym bieżącym zagadnieniom z praktyki ich stosowania. Poniżej przedstawiamy
Skutki obecności nietypowych substancji organicznych w oleju napędowym z dodatkiem biokomponentu
Skutki obecności nietypowych substancji organicznych w oleju napędowym z dodatkiem biokomponentu
Handlowy olej napędowy w Polsce podlega systematycznej ocenie pod względem spełnienia wymagań aktualnej specyfikacji PN-EN 590+A1:2017-06. Zapisane we wspominanej normie wymagania dla parametrów takich jak między innymi: skład frakcyjny, temperatura zapłonu, gęstość, zawartość siarki, czy też zawartość wielopierścieniowych
e-Doręczenia – rewolucyjne zmiany w komunikacji z podmiotami publicznymi
e-Doręczenia – rewolucyjne zmiany w komunikacji z podmiotami publicznymi
Z dniem 5 października 2021 r. weszła w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych, na podstawie której nałożono na przedsiębiorców oraz podmioty publiczne obowiązek elektronicznej wymiany korespondencji („e-Doręczenia”).
Wdrożenie benzyny w formule E10 na rynek krajowy
Wdrożenie benzyny w formule E10 na rynek krajowy
Opublikowana w 2018 r. dyrektywa 2018/2001 (RED II) wyznacza cel 32 proc. udziału odnawialnych źródeł energii w 2030 roku, w tym 14 proc. w transporcie oraz 40 proc. redukcję CO2. Cel OZE w transporcie będzie zrealizowany z wykorzystaniem 3,5 proc. biopaliw wyprodukowanych z surowców z załącznika IX do tej dyrektywy i przy ograniczeniu
Rosnące ceny paliw –  w kontekście waloryzacji wynagrodzenia w zamówieniu publicznym
Rosnące ceny paliw – w kontekście waloryzacji wynagrodzenia w zamówieniu publicznym
Koniec 2021r. upływa pod znakiem rozpędzającej się z miesiąca na miesiąc inflacji nabierającej rozmiarów niespotykanych od początków tysiąclecia, której jednym z kluczowych czynników napędowych jest wysoka cena benzyny na stacjach paliw, dochodząca lub przekraczająca psychologiczną barierę 6zł za litr benzyny 95. To z kolei
Koniec podróży służbowych kierowców w transporcie
Koniec podróży służbowych kierowców w transporcie
Obecnie podróż służbowa kierowcy to każde zadanie służbowe polegające na wykonaniu na polecenie pracodawcy przewozu drogowego poza miejscowość, w której znajduje się siedziba lub inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę lub wyjazdu poza tą miejscowość w celu wykonania przewozu drogowego.
Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Pozostałe aktualności

Rafineria OMV w Schwechat wróci do pełnej sprawności w III kwartale 2022 r.
Rafineria OMV w Schwechat wróci do pełnej sprawności w III kwartale 2022 r.
Austriacki koncern poinformował, że poczyniono znaczne postępy w zakresie alternatywnego systemu dostaw paliw na rynek – spodziewane przywrócenie do pełnego wykorzystania zakładu w Schwechat jest planowane w drugiej połowie III kwartału 2022 r.
e-petrol.pl: wakacyjne wyjazdy najdroższe w historii
e-petrol.pl: wakacyjne wyjazdy najdroższe w historii
Rekordowo wysokie ceny paliw mogą zniechęcać w tym roku do dalekich wakacyjnych podróży. Kierowcy, którzy zdecydują się jednak na wyjazd, muszą się liczyć z tym, że za zatankowanie 50-litrowego baku będą musieli zapłacić blisko 400 złotych.
Podatek od nieoczekiwanych dochodów producentów ropy naftowej i gazu
Podatek od nieoczekiwanych dochodów producentów ropy naftowej i gazu
Brytyjski rząd wciąż „dopracowuje szczegóły” ogłoszonego w zeszłym miesiącu specjalnego podatku, który chce nałożyć na producentów ropy i gazu działających na Morzu Północnym.
Amerykański producent ropy przyspiesza plan budowy czwartej platformy łupkowej
Amerykański producent ropy przyspiesza plan budowy czwartej platformy łupkowej
Producent ropy i gazu Hess Corp spodziewa się oddać w przyszłym miesiącu czwartą platformę wiertniczą w łupkach Bakken w Północnej Dakocie, powiedział w czwartek dyrektor generalny John Hess, co oznacza, że operatorzy dążą do większego wzrostu produkcji w kontekście bardzo wysokich cen ropy.
Amerykańskie rafinerie kontra urzędnicy Bidena
Amerykańskie rafinerie kontra urzędnicy Bidena
Wiodące amerykańskie rafinerie spotkały się w czwartek z amerykańską sekretarz ds. energii Jennifer Granholm i innymi urzędnikami rządowymi na nadzwyczajnym spotkaniu na temat obniżenia rosnących cen paliw, które wywierają presję na amerykańskich konsumentów.
UE czeka na drugą dostawę wenezuelskiej ropy
UE czeka na drugą dostawę wenezuelskiej ropy
Do Wenezueli płynie już drugi tankowiec, aby przyjąć 2 miliony baryłek ropy naftowej (DCO) i przetransportować ją do Europy. Dostawcą surowca jest wenezuelska PDVSA, a ładunek może być dostarczony już pod koniec czerwca.
Przypadkiem ujawniono złodziei paliwa
Przypadkiem ujawniono złodziei paliwa
Piotrkowski patrol ruchu drogowego interweniował w sprawie dachowania pojazdu. Jak się na miejscu okazało, kierująca i pasażer mieli na sumieniu także kradzieże paliwa. Podano, że wkrótce oboje odpowiedzą przed sądem za te przestępstwa.
Powstanie pierwszy port instalacyjny dla morskich farm wiatrowych
Powstanie pierwszy port instalacyjny dla morskich farm wiatrowych
Orlen Neptun, spółka odpowiedzialna w Grupie Orlen za rozwój nowych projektów morskiej energetyki wiatrowej, weszła w finalny etap postępowania na dzierżawę terenu w Porcie Świnoujście.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o jakości paliw
Opublikowano jednolity tekst ustawy o jakości paliw
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, z 23 czerwca 2022 r. pod poz. 1315 ogłoszono Obwieszczenie Marszałka Sejmu z 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.