Jesteś tutaj: Strona Główna » Sekcja Prawna
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software

Zmiana zasad wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego

e-petrol.pl
2015-06-22 / 09:40
Zmiana zasad wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego

Z dniem 1 lipca 2015 roku wejdą w życie przepisy wprowadzające zmiany w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wzoru wniosku o wydanie tych interpretacji oraz sposobu uiszczania opłat od wniosku. Zmiany uregulowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (dalej: "Rozporządzenie w sprawie wydawania interpretacji") oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczania opłaty od wniosku (dalej: "Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku").

Nowe zasady wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych

Obecnie, podatnicy mogą składać wnioski do pięciu dyrektorów izb skarbowych: w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie według właściwości miejscowej, która dla osób fizycznych ustalana jest według miejsca zamieszkania, a dla osób prawnych według adresu siedziby. Nie ma przy tym znaczenia, o jaki podatek zapyta wnioskodawca.

Rozporządzenie w sprawie wydawania interpretacji wprowadza specjalizację rzeczową izb skarbowych uprawnionych do wydawania interpretacji podatkowych. W ramach podziału wyróżnione zostaną cztery specjalizacje podatkowe, tj.: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług oraz inne podatki.

Poszczególni dyrektorzy izb skarbowych otrzymają specjalizacje dotyczące określonych podatków, a zatem podatnik będzie musiał uważać, żeby skierować wniosek do właściwej izby skarbowej. Może zdarzyć się, że jeśli jeden podatnik będzie zadawał we wniosku pytania np. o podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od spadków i darowizn, będzie musiał złożyć dwa różne wnioski i skierować je do dwóch różnych izb w zależności od specjalizacji rzeczowej danej izby.

Gdzie kierować wniosek od 1 lipca 2015 roku?

Wnioski o wydanie interpretacji podatkowych nadal będą rozpatrywane przez pięć izb skarbowych w Polsce, tj. w: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Podatnik z danego województwa będzie jednak zobowiązany do dokonania wyboru właściwej izby skarbowej mając na uwadze, której specjalizacji podatkowej dotyczy przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe.

Nowy wzór wniosków ORD-IN

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku wprowadza zmiany w formularzu ORD-IN, których celem jest dostosowanie wzoru wniosku do zmian w zakresie właściwości organów upoważnionych do wydawania interpretacji.
Do wzoru wniosku wprowadzone zostały objaśnienia dotyczące właściwości poszczególnych izb skarbowych wydających interpretacje w celu ułatwienia wnioskodawcom ustalenia organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej.

Opłata od wniosku

Opłatę od wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji będzie można wpłacać jedynie na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego, do którego składany jest wniosek, a zatem zrezygnowano z obsługi kasowej opłat od wniosku. Opłatę należy wnieść w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Bez zmian pozostaje wysokość opłaty za wydanie interpretacji i wynosić będzie ona nadal 40 zł. Jak dotychczas, gdy w jednym wniosku o wydanie interpretacji znajdą się odrębne stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe, konieczne będzie wniesienie opłaty od każdego przedstawionego odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Komentarz DLA Piper

Obecne zasady składania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, według których izby skarbowe niezależnie od siebie wydają rozstrzygnięcia w zakresie wszystkich podatków, często prowadzi do sytuacji, w których dane zagadnienie podatkowe jest rozstrzygane odmiennie albo nawet sprzecznie przez poszczególne izby skarbowe. W konsekwencji, w obrocie prawnym funkcjonują interpretacje podatkowe dotyczące tego samego zagadnienia. zawierające odmienne rozstrzygnięcia. Powoduje to liczne spory między podatnikami a fiskusem.
Nadchodzące zmiany należy oceniać pozytywnie, jako krok w stronę zapewnienia podatnikowi gwarancji uzyskania rzetelnego rozstrzygnięcia jego problemu w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Przypisanie konkretnej specjalizacji podatkowej danej izbie skarbowej powinno zapobiec odmiennemu interpretowaniu danego zagadnienia np. z zakresu podatku VAT w wydawanych interpretacjach indywidualnych.

Opracowanie

Anna Łaszczuk
Associate
DLA Piper Wiater sp.k.
Ostatnio zadane pytania
Zostań franczyzobiorcą AMIC Energy
Partner sekcji
Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Partner sekcji
Instytut Nafty i Gazu

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.