Jesteś tutaj: Strona Główna » Sekcja Prawna
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software

Zmiana zasad wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego

Zmiana zasad wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego

Z dniem 1 lipca 2015 roku wejdą w życie przepisy wprowadzające zmiany w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wzoru wniosku o wydanie tych interpretacji oraz sposobu uiszczania opłat od wniosku. Zmiany uregulowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (dalej: "Rozporządzenie w sprawie wydawania interpretacji") oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczania opłaty od wniosku (dalej: "Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku").

Nowe zasady wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych

Obecnie, podatnicy mogą składać wnioski do pięciu dyrektorów izb skarbowych: w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie według właściwości miejscowej, która dla osób fizycznych ustalana jest według miejsca zamieszkania, a dla osób prawnych według adresu siedziby. Nie ma przy tym znaczenia, o jaki podatek zapyta wnioskodawca.

Rozporządzenie w sprawie wydawania interpretacji wprowadza specjalizację rzeczową izb skarbowych uprawnionych do wydawania interpretacji podatkowych. W ramach podziału wyróżnione zostaną cztery specjalizacje podatkowe, tj.: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług oraz inne podatki.

Poszczególni dyrektorzy izb skarbowych otrzymają specjalizacje dotyczące określonych podatków, a zatem podatnik będzie musiał uważać, żeby skierować wniosek do właściwej izby skarbowej. Może zdarzyć się, że jeśli jeden podatnik będzie zadawał we wniosku pytania np. o podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od spadków i darowizn, będzie musiał złożyć dwa różne wnioski i skierować je do dwóch różnych izb w zależności od specjalizacji rzeczowej danej izby.

Gdzie kierować wniosek od 1 lipca 2015 roku?

Wnioski o wydanie interpretacji podatkowych nadal będą rozpatrywane przez pięć izb skarbowych w Polsce, tj. w: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Podatnik z danego województwa będzie jednak zobowiązany do dokonania wyboru właściwej izby skarbowej mając na uwadze, której specjalizacji podatkowej dotyczy przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe.

Nowy wzór wniosków ORD-IN

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku wprowadza zmiany w formularzu ORD-IN, których celem jest dostosowanie wzoru wniosku do zmian w zakresie właściwości organów upoważnionych do wydawania interpretacji.
Do wzoru wniosku wprowadzone zostały objaśnienia dotyczące właściwości poszczególnych izb skarbowych wydających interpretacje w celu ułatwienia wnioskodawcom ustalenia organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej.

Opłata od wniosku

Opłatę od wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji będzie można wpłacać jedynie na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego, do którego składany jest wniosek, a zatem zrezygnowano z obsługi kasowej opłat od wniosku. Opłatę należy wnieść w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Bez zmian pozostaje wysokość opłaty za wydanie interpretacji i wynosić będzie ona nadal 40 zł. Jak dotychczas, gdy w jednym wniosku o wydanie interpretacji znajdą się odrębne stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe, konieczne będzie wniesienie opłaty od każdego przedstawionego odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Komentarz DLA Piper

Obecne zasady składania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, według których izby skarbowe niezależnie od siebie wydają rozstrzygnięcia w zakresie wszystkich podatków, często prowadzi do sytuacji, w których dane zagadnienie podatkowe jest rozstrzygane odmiennie albo nawet sprzecznie przez poszczególne izby skarbowe. W konsekwencji, w obrocie prawnym funkcjonują interpretacje podatkowe dotyczące tego samego zagadnienia. zawierające odmienne rozstrzygnięcia. Powoduje to liczne spory między podatnikami a fiskusem.
Nadchodzące zmiany należy oceniać pozytywnie, jako krok w stronę zapewnienia podatnikowi gwarancji uzyskania rzetelnego rozstrzygnięcia jego problemu w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Przypisanie konkretnej specjalizacji podatkowej danej izbie skarbowej powinno zapobiec odmiennemu interpretowaniu danego zagadnienia np. z zakresu podatku VAT w wydawanych interpretacjach indywidualnych.

Opracowanie

Anna Łaszczuk
Associate
DLA Piper Wiater sp.k.
Ostatnio zadane pytania

Zadaj pytanie
Jeżeli masz pytanie dotyczące przepisów prawa, związane z działalnością na rynku paliw zadaj je tutaj. Wysyłając je zgadzasz się na jego publikację w naszym serwisie (dane osobowe, adres e-mail nie są publikowane, dzięki czemu zachowujesz pełną anonimowość).
Ukierunkowujące odpowiedzi, pozwalające Ci ocenić złożoność problemu, pojawią się w Sekcji Prawnej e-petrol.pl w dziale Pytań i odpowiedzi (FAQ), najpóźniej po upływie 5 dni roboczych. Udzielą Ci ich eksperci z renomowanych kancelarii prawnych, mający doświadczenie w obsłudze firm energetycznych.





Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-674), przy ul. Legnickiej 46A/10 »

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-674), przy ul. Legnickiej 46A/10.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Information Market S.A. tel. +48 71 787 69 69, e-mail: iod@informationmarket.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.


* Zaznaczenie pola jest obowiązkowe

Partner sekcji
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.