Podsumowanie zmian w podatkach 2019: Pakiet Paliwowy 2.0.

Rok 2019 jest rokiem obfitującym w zmiany w każdej ustawie podatkowej. Niestabilna rzeczywistość zmian podatkowych dotyczy nie tylko branży paliwowej, lecz każdego przedsiębiorcy działającego w Polsce. W najbliższych tygodniach, w serii tekstów przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian w prawie podatkowym, które przyniósł nam rok 2019.

Podsumowanie zmian w podatkach 2019: Pakiet Paliwowy 2.0.
Dla branży paliw, wprowadzenie tzw. pakietu paliwowego 2.0. wydaje się być najważniejszą zmianą, która dokonała się w ciągu ostatniego roku. Pakiet paliwowy wprowadził szereg zmian, m.in. w Prawie energetycznym, Ordynacji podatkowej, ustawie o podatku VAT, ustawie o podatku akcyzowym i innych.
Pakiet paliwowy miał na celu załatanie dziur m.in. w podatku VAT oraz w podatku akcyzowym.

Jako trzy główne zmiany należy wskazać:

1.    zmianę definicji paliw ciekłych
Od września 2019 roku rozszerzeniu uległ katalog paliw ciekłych. Do paliw ciekłych ustawodawca zaliczył m.in. ciężkie oleje opałowe, biopaliwa ciekłe, smary, bez względu na ich przeznaczenie. Oznacza to, że podmioty, które do tej pory dokonywały obrotu paliwami spoza katalogu paliw ciekłych, które to w wyniku zmiany definicji stały się paliwami ciekłymi, zostały objęte obowiązkiem koncesyjnym. Uzyskanie koncesji wiąże się oczywiście z kosztami – nawet 10 mln zabezpieczenia. Zmiana definicji paliw ciekłych rzutuje na obowiązki podatkowe podmiotów aktywnych na rynku paliw.

2.    objęcie obowiązkiem zapłaty podatku VAT w ciągu 5 dni od dokonania ich wewnątrzwspólnotowej dostawy
Przed wprowadzeniem pakietu paliwowego 2.0. katalog towarów, których przywóz objęty był tzw. szybkim VAT odwoływał się do paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. W rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, paliwami silnikowymi są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Jeśli zatem przywożony towar nie był przeznaczony do celów napędowych, nie było obowiązku zapłaty podatku VAT w terminie 5 dni. Tak skonstruowane przepisy stwarzały pole do popisu dla oszustów podatkowych – wystarczyło bowiem użyć przywiezione towary do celów napędowych i cieszyć się dłuższym terminem na zapłatę VAT.
W związku z rozszerzeniem definicji paliw silnikowych obowiązkiem zapłaty tzw. szybkiego VAT objęte zostały towary wskazane a nowym ust. 5aa w art. 103 ustawy o VAT. Tym samym katalog towarów objętych szybkim VAT został rozszerzony m.in. o oleje opałowe bez względu na to czy przeznaczone są na cele opałowe czy napędowe a także o gaz płynny LPG.

3.    objecie opodatkowaniem akcyzą preparatów smarowych o kodzie CN 3403
Preparaty smarowe o kodzie CN 3403 od listopada 2019 objęte zostały stawką akcyzy w wysokości 1180,00 zł/1000 litrów.
Ustawodawca przewidział jednak zwolnienie od podatku akcyzowego dla preparatów smarowych. Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 28 grudnia 2018 r. (zmienionego Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego; Dz.U. 2019 poz. 2002), zwalnia się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90 oraz preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 6-9 ustawy
- jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-6b, 12 i 13 ustawy o podatku akcyzowym.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia uzależniona jest przede wszystkim od wykorzystania towarów na właściwe cele oraz spełnienie warunków wskazanych w ustawie. Aby skorzystać ze zwolnienia preparaty smarowe:
 1. nie mogą zostać wykorzystane na cele napędowe lub opałowe,
 2. nie mogą zostać wykorzystane do wykorzystania jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,
 3. nie mogą zostać wykorzystane do wykorzystania jako oleje smarowe do silników,
 4. nie mogą zostać wykorzystane do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.
Podatnik zobowiązany jest również do potwierdzania dokumentu dostawy w przypadku stosowania zwolnienia. Potwierdzenie dokonywane jest w formie elektronicznej, w formie dokumentu e-DD.

Podatnik zużywający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy (np. ze względu na przeznaczenie) zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-R). W przypadku, gdy podatnik zamierza dopiero rozpocząć działalność polegającą na obrocie preparatami smarowymi jest zobowiązany do złożenia AKC-R przed dokonaniem czynności.

Opracowanie:


Zadaj pytanie w kategorii Akcyza i VAT

* pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
 • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Partner Sekcji Prawnej

Kancelaria Cabaj Kotala

Opracowania tematyczne

Zmiany w przepisach akcyzowych i praktyka ich stosowania
Zmiany w przepisach akcyzowych i praktyka ich stosowania
Partner Sekcji Prawnej e-petrol.pl - Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe w dniu 27 kwietnia 2022 r. przeprowadziła cykliczną konferencję akcyzową. Była ona poświęcona przede wszystkim ostatnim i nadchodzącym zmianom w przepisach akcyzowych oraz najciekawszym bieżącym zagadnieniom z praktyki ich stosowania. Poniżej przedstawiamy
Skutki obecności nietypowych substancji organicznych w oleju napędowym z dodatkiem biokomponentu
Skutki obecności nietypowych substancji organicznych w oleju napędowym z dodatkiem biokomponentu
Handlowy olej napędowy w Polsce podlega systematycznej ocenie pod względem spełnienia wymagań aktualnej specyfikacji PN-EN 590+A1:2017-06. Zapisane we wspominanej normie wymagania dla parametrów takich jak między innymi: skład frakcyjny, temperatura zapłonu, gęstość, zawartość siarki, czy też zawartość wielopierścieniowych
e-Doręczenia – rewolucyjne zmiany w komunikacji z podmiotami publicznymi
e-Doręczenia – rewolucyjne zmiany w komunikacji z podmiotami publicznymi
Z dniem 5 października 2021 r. weszła w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych, na podstawie której nałożono na przedsiębiorców oraz podmioty publiczne obowiązek elektronicznej wymiany korespondencji („e-Doręczenia”).
Wdrożenie benzyny w formule E10 na rynek krajowy
Wdrożenie benzyny w formule E10 na rynek krajowy
Opublikowana w 2018 r. dyrektywa 2018/2001 (RED II) wyznacza cel 32 proc. udziału odnawialnych źródeł energii w 2030 roku, w tym 14 proc. w transporcie oraz 40 proc. redukcję CO2. Cel OZE w transporcie będzie zrealizowany z wykorzystaniem 3,5 proc. biopaliw wyprodukowanych z surowców z załącznika IX do tej dyrektywy i przy ograniczeniu
Rosnące ceny paliw – w kontekście waloryzacji wynagrodzenia w zamówieniu publicznym
Rosnące ceny paliw – w kontekście waloryzacji wynagrodzenia w zamówieniu publicznym
Koniec 2021r. upływa pod znakiem rozpędzającej się z miesiąca na miesiąc inflacji nabierającej rozmiarów niespotykanych od początków tysiąclecia, której jednym z kluczowych czynników napędowych jest wysoka cena benzyny na stacjach paliw, dochodząca lub przekraczająca psychologiczną barierę 6zł za litr benzyny 95. To z kolei
Koniec podróży służbowych kierowców w transporcie
Koniec podróży służbowych kierowców w transporcie
Obecnie podróż służbowa kierowcy to każde zadanie służbowe polegające na wykonaniu na polecenie pracodawcy przewozu drogowego poza miejscowość, w której znajduje się siedziba lub inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę lub wyjazdu poza tą miejscowość w celu wykonania przewozu drogowego.
Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Pozostałe aktualności

ADNOC ogłasza trzy nowe odkrycia ropy
ADNOC ogłasza trzy nowe odkrycia ropy
Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ogłosiło w czwartek trzy odkrycia ropy, w tym jedno w Bu Hasa, największym polu lądowym Abu Zabi, o możliwościach wydobycia ropy naftowej na poziomie 650 tys. baryłek dziennie, podała firma w czwartek.
e-petrol.pl: kierowcy powinni przygotować się na większe wydatki na stacjach
e-petrol.pl: kierowcy powinni przygotować się na większe wydatki na stacjach
Trzeci tydzień maja przyniósł kolejne, dość zaskakujące zmiany cen na krajowych stacjach paliw. Benzyna bezołowiowa 95 podrożała o 36 grosze na litrze, a diesel potaniał o 14 groszy. Obserwując, co dzieje się na rynku międzynarodowym i w cennikach krajowych rafinerii, musimy ostrzec, że to nie koniec zmian cen na stacjach tankowania – drożeć będą benzyny.
Orlen Venture Capital informuje o inwestycjach
Orlen Venture Capital informuje o inwestycjach
Orlen Venture Capital (Orlen VC), powołany przez PKN Orlen do inwestowania w spółki technologiczne oferujące przełomowe innowacyjne rozwiązania, poinformował, że finalizuje trzy pierwsze inwestycje bezpośrednie. Obejmować one będą obszary katalizy w chemii, cyberbezpieczeństwa i robotyki przemysłowej.
Kolejne bazy należące do PERN wyprodukują własny prąd
Kolejne bazy należące do PERN wyprodukują własny prąd
PERN zwiększa zaangażowanie w produkcję własnej energii elektrycznej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spółka ogłosiła kolejne postępowanie dotyczące budowy instalacji PV – tym razem dla 20 obiektów.
Fuzja Orlenu i Lotosu krytykowana przez byłych ministrów
Fuzja Orlenu i Lotosu krytykowana przez byłych ministrów
Byli ministrowie przemysłu i handlu, a także ministrowie gospodarki, urzędujący w Polsce od 1989 roku we wspólnym liście sprzeciwiają się fuzji Grupy Lotos z Orlenem.
Prezydent Indonezji ogłasza koniec zakazu eksportu oleju palmowego
Prezydent Indonezji ogłasza koniec zakazu eksportu oleju palmowego
Indonezja zniesie od poniedziałku swój trzytygodniowy zakaz eksportu oleju palmowego ze względu na poprawę krajowych dostaw oleju spożywczego, powiedział prezydent kraju Joko Widodo.
Rosnieft i Gazprom Nieft zwiększają rezerwacje tankowców
Rosnieft i Gazprom Nieft zwiększają rezerwacje tankowców
W ciągu ostatnich kilku tygodni Rosnieft i Gazprom Nieft rezerwowały więcej tankowców należących do Sovcomflotu, aby dostarczać rosyjską ropę nabywcom w Azji, podała agencja Bloomberg, powołując się na źródła i dane śledzenia.
FAS zatwierdził zakup stacji paliw Shell w Rosji przez Lukoil
FAS zatwierdził zakup stacji paliw Shell w Rosji przez Lukoil
Federalna Służba Antymonopolowa (FAS) zatwierdziła umowę przejęcia przez Lukoil 99,9 proc. aktywów Shella (Shell Oil LLC) w Rosji, pod warunkiem spełnienia wymogów sprzedaży produktów naftowych na giełdzie.
Orlen i Lotos działając wspólnie mogą osiągnąć więcej
Orlen i Lotos działając wspólnie mogą osiągnąć więcej
Autorzy raportu Warsaw Enterprise Institute (WEI) są zdania, że koncerny paliwowe takie jak Orlen i Lotos muszą rozwijać nowoczesną petrochemię, technologię alternatywnych paliw, a także nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania energii. Pomimo tego, że spółki już się tym zajmują, to połączone będą w stanie osiągnąć więcej.