Live Chat Software

Pisemny przetarg - dzierżawa stacji paliw „Paliwko na Składowej”

Pisemny przetarg - dzierżawa stacji paliw „Paliwko na Składowej”

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
z siedzibą w Białymstoku przy ul. Składowej 11

Ogłasza postępowanie na zgłoszenie udziału w pisemnym przetargu z negocjacjami na dzierżawę stacji paliw „Paliwko na Składowej” w Białymstoku przy ulicy Składowej 11

w terminie do 11 grudnia 2019 roku do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://kpkm.pl/

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:
Maciej Pawlukiewicz – Dyrektor ds. Gospodarczych
tel. 85 878 27 95 lub 510 280 698.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.