Shell Franczyza

Metodologia przygotowania notowań LPG do instalacji przemysłowych

  • Informacje dotyczące cen gazu w dostawach do instalacji przemysłowych pozyskiwane są bezpośrednio od kluczowych uczestników rynku o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jak i regionalnym, w każdy czwartek, lub następny dzień roboczy, jeśli czwartek jest dniem wolnym od pracy;
  • Prezentowane ceny są cenami netto, w złotych polskich w sprzedaży hurtowej, rozumianej jako dostawy o wielkości ok. 5-10 tys. litrów; 
  • Cena minimalna/maksymalna wyznaczana jest ze wszystkich zebranych tego dnia danych. Od 1 stycznia 2014 publikowane jest notowanie ceny średniej dla propanu i mieszanki propan-butan, wyliczane metodą mediany dla cen pozyskanych w dniu notowania;
  • W przypadku gdy brak jest bieżącej ceny transakcyjnej od uczestnika rynku, np. w wyniku chwilowej niedostępności towaru, nie jest on uwzględniany w bieżącym notowaniu.