Newsletter "Wiadomości e-petrol.pl"

Aktualizuj subskrypcję newslettera

e-mail
Dodaj Usuń

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym otrzymywania newslettera.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty, z którymi Information Market S.A. zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu wypisania się przez Panią/Pana z newslettera, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do czasu cofnięcia zgody na kontakt danym kanałem komunikacji.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera oraz w celach marketingowych, jeśli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na kontakt w celach marketingowych danym kanałem komunikacji.

Zamówienie i rezygnacja bezpłatnego newslettera

Zaprenumerowanie dowolnego, newslettera przygotowywanego przez właściciela serwisu internetowego, odbywa się dwuetapowo z wykorzystaniem metody double-opt-in.

1) wymagane jest wysłanie, z wykorzystaniem formularza subskrypcji newslettera, adresu e-mail, który ma zostać dodany do listy wysyłkowej, z zaznaczeniem opcji „dodaj”
2) na wskazany w formularzu adres e-mail wysyłana jest automatycznie wiadomość, zawierająca link aktywujący. Po kliknięciu na link aktywujący adres e-mail zostaje dodany do listy mailingowej wybranego newslettera. Jeżeli zamawiający nie uaktywni adresu poprzez kliknięcie (lub skopiowanie adresu aktywacji do przeglądarki internetowej) newsletter nie będzie przesyłany na podany w formularzu adres.

Rezygnacja z wybranego newslettera  może być dokonana przez odbiorcę w dowolnym momencie. Odbywa się w dwuetapowo, korzystając z identycznej metody jak przy zamówieniu:

1) wymagane jest wysłanie, z wykorzystaniem formularza subskrypcji newslettera, adresu e-mail, który ma zostać usunięty do listy wysyłkowej, z zaznaczeniem opcji „usuń”

2) na wskazany w formularzu adres e-mail wysyłana jest automatycznie wiadomość, zawierająca link deaktywujący. Po kliknięciu na link deaktywujący adres e-mail zostaje usunięty z listy mailingowej newslettera. Jeżeli zamawiający nie deaktywuje adresu poprzez kliknięcie (lub skopiowanie adresu deaktywacji do przeglądarki internetowej) adres nie zostanie usunięty z listy adresowej newslettera, tym samym użytkownik będzie otrzymywał kolejne wydania newslettera.


Każdy z bezpłatnych newsletterów przygotowywany przez wydawcę newslettera posiada własny formularz umożliwiający zapisanie i wypisanie adresu e-mail z listy subskrybentów.