Jesteś tutaj: Strona Główna » Wiadomości
Live Chat Software

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej - uchwalona przez Sejm

e-petrol.pl
2021-03-22 / 09:53
Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej - uchwalona przez Sejm

Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe poinformował, że Sejm uchwalił nowelizację ustawy o efektywności energetycznej. Eksperci zwracają uwagę, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, istotą nowych regulacji ma być rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do realizacji przedsięwzięć efektywności energetycznej o podmioty paliwowe.

Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe wyjaśnia, że nowe przepisy mają dotyczyć przedsiębiorców działających w branży LPG (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00 i CN 2711 19 00), benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 i CN 2710 12 49) oraz olejów napędowych (CN 2710 19 43 i CN 2710 20 11). Wymóg realizacji celów dotyczących efektywności energetycznej dotyczył będzie jednak tylko tych transakcji, w których dochodzi do pierwotnego wprowadzenia paliw na rynek krajowy, tzn. pierwszego zbycia („rozporządzenia jakąkolwiek czynnością prawną lub faktyczną skutkującą trwałym wyzbyciem się paliw”) lub zużycia paliw na własne potrzeby, które następuje bezpośrednio po ich wytworzeniu lub przywozie do Polski – tak samo jak w przypadku NCW czy NCR.

Podleganie przez dany podmiot pod nowe obowiązki będzie oznaczało, że zostanie on zobowiązany do wykonania jednego z poniższych wymogów, tzn.:

- zrealizowania przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskuje się oszczędności energii finalnej w wysokości określonej w ustawie o efektywności energetycznej, potwierdzone audytem efektywności energetycznej, lub

- uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE w celu umorzenia tzw. białego certyfikatu, czyli świadectwa efektywności energetycznej, lub

- uiszczenia specjalnej opłaty zastępczej (jedynie częściowo i tylko w ciągu pierwszych 5 lat obowiązywania nowych regulacji).

Tekst nowelizacji ustawy dostępny jest pod adresem: http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=957.

Opracowanie

Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe
 

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.