LOGOWANIE
Na Stacji Paliw. Magazyn branżowych inspiracji

Opłata paliwowa i emisyjna

2015-12-15
Opłata paliwowa i jej cel

Polska w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej zobowiązana została do wyrównania poziomów we wszystkich sferach funkcjonowania państwa. Konieczność "nadrobienia" przez Rzeczpospolitą niedostatków w odniesieniu do ilości i jakości dróg, wynikających z wieloletnich zaniedbań w tym zakresie, obligowała do podjęcia środków zapewniających maksymalnie pewną i sprawną realizację nakreślonego celu. Odpowiednim narzędziem do zabezpieczenia wykonania i utrzymywania w sprawności technicznej autostrad i dróg ekspresowych stała się właśnie opłata paliwowa. Nadmienić należy, iż powyższym obowiązkiem obciążone zostały tylko te towary akcyzowe, które z racji ich wykorzystywania do napędu pojazdów, w założeniu pośrednio przyczyniały się do zwiększenia ruchu drogowego, a tym samym niszczenia dróg i zagrożenia bezpieczeństwa na drogach jak też oddziaływały na zanieczyszczenia środowiska. [...] »

2014-09-18
Zmiany w zakresie opłaty paliwowej

Sejm RP przyjął ustawę zmieniającą między innymi ustawę o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawę o podatku akcyzowym („Projekt ustawy”). »

2013-11-28
Stawka opłaty paliwowej w 2014 r.

W „Monitorze Polskim” z 19 listopada 2013 r. pod pozycją 905 opublikowano obwieszczenie ministra transportu w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej. »

2013-01-03
Stawki opłaty paliwowej

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podał w obwieszczeniu stawkę opłaty paliwowej na 2013 rok. »

Partner sekcji prawnej

Kancelaria Cabaj Kotala