LOGOWANIE
Na Stacji Paliw. Magazyn branżowych inspiracji

Pytania i odpowiedzi

2021-10-14
Czy w momencie utraty prawa do dysponowania stacją paliw (np. gdy dochodzi do wypowiedzenia najmu terenu, na którym stoi stacja, przez jego właściciela) koncesja ulega automatycznemu wygaśnięciu?

Na pytanie czytelnika, związane ze zmianami w zakresie możliwości prowadzenia stacji paliw pod danym adresem odpowiada ekspert z kacelarii Cabaj Kotala. »

2021-10-14
Czy przy przekształceniu sp. z o.o., która posiada koncesję OPC, w spółkę jawną (nie zmieniają się dane rejestrowe, np. nr NIP), lub przy przejęciu spółki z o.o. przez inną firmę trzeba starać się o nową koncesję?

Prowadzisz firmę? Chcesz wytwarzać paliwa ciekłe? Jeśli tak, to musisz uzyskać koncesję w Urzędzie Regulacji Energetyki. A co jeśli zmienia się forma działalności spółki? Na to bardzo ważne z punktu widzenia uczestników branży paliw pytanie czytelnika odpowiada ekspert z Kancelarii Cabaj Kotala - partnera Sekcji Prawnej e-petrol.pl »

2021-09-16
Czy przeładunek paliwa do dalszej odsprzedaży hurtowej, pomiędzy zbiornikami transportowymi cysterny drogowej X a zbiornikami transportowymi cysterny Y, poprzez zalegalizowany układ wydawczy na terenie stacji paliw koncesjonariusza OPC, jest zgodny z obowiązującymi przepisami?

Bazując na przekazanych i dostępnych informacjach stwierdzić należy, że zasadniczo przepisy prawa nie czynią takich działań nielegalnymi. Całość odpowiedzi wraz ze wskazaniami do konkretnych aktów prawnych w treści artykułu - materiał dostępny po zalogowaniu. »

2021-03-09
Czy przy wymianie dystrybutorów na stacji paliw na nowe trzeba zgłaszać ten fakt do Urzędu Regulacji Energetyki?

Tak postawione pytanie zdaje się nawiązywać do treści art. 43e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833). Zgodnie z treścią tego przepisu przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także podmiot przywożący, przekazują do Prezesa URE informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury. Poniżej dalsza część odpowiedzi dostępna dla użytkowników posiadających dostęp do Sekcji Prawnej e-petrol.pl. »

Partnerzy sekcji prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
Instytut Nafty i Gazu