Jesteś tutaj: Strona główna » Sekcja prawna » Koncesje
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software
Koncesje
2015-06-09 / 09:43
Przeniesienie koncesji – czy jest to możliwe?

Koncesja jest aktem o charakterze konstytutywnym i osobistym. Daje koncesjonariuszowi określone prawa, skuteczne wobec osób trzecich oraz wobec organu administracji publicznej. W doktrynie i w orzecznictwie sporna jest kwestia możliwości przeniesienia koncesji w szczególności w kontekście przepisów kodeksu cywilnego - artykułu 551 oraz 552 k.c., czyli możliwości jej przeniesienia łącznie z całym przedsiębiorstwem. Pierwszy ze wskazanych artykułów definiuje przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, które obejmuje jednocześnie m.in. koncesje, licencje i zezwolenia. Drugi stanowi natomiast, iż czynność prawna, mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. »

2015-05-07 / 09:41
Promesa koncesji

O wydanie promesy koncesji może starać się podmiot, który planuje wykonywać działalność gospodarczą wymagającą koncesji i polegającą na wytwarzaniu, przetwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie paliwami lub energią, skraplaniu gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (art. 43 ust. 1 ustawy prawo energetyczne). Tego typu zabezpieczenie umożliwia wnioskodawcy podjęcie inwestycji, a także przygotowanie się do podjęcia koncesjonowanej działalności gospodarczej. Nie należy jednak zapominać, iż promesa koncesji nie daje prawa do prowadzenia działalności w zakresie, w którym wymagane jest posiadanie koncesji. »

2014-11-06 / 11:52
Cofnięcie koncesji, a skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W art. 58 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), wymieniono dwa przypadki, których wystąpienie obliguje organ koncesyjny do wydania decyzji o cofnięciu koncesji. Pierwszym z nich jest wydanie prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją (może nastąpić w postępowaniu karnym czy postepowaniu upadłościowym). Drugim przypadkiem uzasadniającym obowiązkowe cofnięcie koncesji, jest brak podjęcia przez przedsiębiorcę w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją (mimo wezwania organu koncesyjnego) lub trwałe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. W przypadku natomiast, gdy cofnięcie koncesji dokonane przez organ nastąpiło w sposób nieuprawniony to każda osoba (w tym wypadku przedsiębiorca), której prawa, zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności zostały naruszone może złożyć skargę do ETPCz pod warunkiem, iż wykorzysta wcześniej wszelkie możliwe środki odwoławcze dostępne w kraju. »

2014-10-01 / 12:17
Odpowiedzialność przedsiębiorcy za obrót paliwami bez wymaganej koncesji

Na wstępie należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), zwana dalej „ustawą” obrotem jest działalność gospodarcza polegająca na handlu hurtowym albo detalicznym paliwami lub energią. Powyższe działanie jest obarczone w ustawie obowiązkiem uzyskania koncesji ze wskazanymi wprost wyłączeniami. Uzyskanie koncesji jest obwarowane określonymi w art. 33 ust. 1 ustawy kryteriami, do których należą między innymi obowiązek: posiadania miejsca zamieszkania w Unii Europejskiej, obowiązek dysponowania środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności i inne. Powyższe wymagania częstokroć powodują wiele trudności przy uzyskiwaniu koncesji i aby tego uniknąć przedsiębiorcy [...] »

2014-09-01 / 07:51
Uzyskanie koncesji OPC na podstawie znowelizowanych przepisów

Koncesja OPC jest rodzajem koncesji zezwalającym na obrót paliwami ciekłymi w kraju i z zagranicą. W celu uzyskania koncesji OPC pozwalającej na obrót z zagranicą przedsiębiorca zobowiązany jest spełniać warunki wskazane w art. 33 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”. »

Pytania i odpowiedzi
Partner sekcji
CWW Kancelaria Prawnicza Sp.k.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.

W serwisie stosowane są pliki cookies, które zapisywane są na dysku urządzenia końcowego w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.