Jesteś tutaj: Strona główna » Sekcja prawna » Koncesje
Koncesje
2014-05-23 / 09:06
Ważne zmiany w przepisach dotyczących koncesji na obrót paliwami ciekłymi

ALERT DLA PIPER: Wkrótce zakończą się prace legislacyjne nad ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Projekt ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Przewidujemy, że nowe przepisy wejdą w życie w lipcu 2014 r. »

2011-11-02 / 14:03
Promesa koncesji

Każdy kto zamierza wykonywać działalność gospodarczą polegającą m.in. na obrocie paliwami (w tym gazem płynnym LPG), podlegającą koncesjonowaniu, może ubiegać się o wydanie promesy koncesji. Uzyskanie promesy umożliwia przedsiębiorcy przygotowanie się do wykonywania działalności. Po uzyskaniu promesy koncesji przedsiębiorca uzyskuje większą pewność, że uzyska też koncesję, z tego też powodu w okresie poprzedzającym uzyskanie koncesji może poczynić niezbędne nakłady inwestycyjne, zawrzeć odpowiednie umowy, uzyskać wymagane zezwolenia itp. Niemniej jednak należy bezwzględnie pamiętać, iż promesa koncesji nie daje prawa do prowadzenia działalności w zakresie, w którym wymagane jest posiadanie koncesji, nie można zatem na podstawie promesy wykonywać działalności polegającej na obrocie LPG jeżeli roczna wartość obrotu przekracza równowartość 10.000 euro. »

2011-11-02 / 13:54
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi, w tym gazem płynnym (LPG)

Uzyskanie koncesji (według art. 32 ust. l pkt 4 Prawa energetycznego) wymaga m.in. wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem płynnym jeżeli roczna wartość obrotu przekracza równowartość 10.000 euro. Gaz płynny jest zasadniczo definiowany w systemie obowiązującego prawa jako gaz skroplony LPG (por. art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z 25.08.2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. Nr 169, poz. 1200 ze zm.). »

2011-08-12 / 07:39
Koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne [Ustawa] uzyskania koncesji wymaga prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu paliw lub energii, z wyłączeniem wytwarzania: paliw stałych lub paliw gazowych, energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do odnawialnych źródeł energii lub do źródeł wytwarzających energię elektryczną w kogeneracji z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, oraz ciepła w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nieprzekraczającej 5 MW. »

2011-08-05 / 10:04
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Ustawa), pod pojęciem obrotu należy rozumieć działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym albo detalicznym paliwami lub energią. Pojęcie handlu należy rozumieć w jego znaczeniu potocznym, jako działalność polegającą na bezpośredniej lub prowadzonej przez pośredników wymianie towarów w postaci dóbr lub usług, zachodzącą między dostawcą a odbiorcą. »

Pytania i odpowiedzi
Partner sekcji
CWW Kancelaria Prawnicza Sp.k.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.

W serwisie stosowane są pliki cookies, które zapisywane są na dysku urządzenia końcowego w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.