Potrzebne globalne inwestycje w produkcję ropy i gazu

Brytyjski koncern naftowo-gazowy BP uważa, że konieczne jest kontynuowanie światowych inwestycji w wydobycie ropy i gazu przez najbliższe 30 lat, mimo spadku popytu na nie w przyszłości.

Potrzebne globalne inwestycje w produkcję ropy i gazu
BP w swoim raporcie zauważa, że inwestycje będą realizowane zarówno na dojrzałych polach, jak i tych, które są w trakcie zagospodarowania zarówno dla gazu ziemnego, jak i ropy naftowej.

Koncern w raporcie napisał, że niedawne niedobory energii i rosnące ceny podkreślają znaczenie uporządkowanego odejścia od węglowodorów, aby zapewnić dopasowanie popytu na węglowodory do dostępnych rezerw. Naturalny spadek istniejących źródeł wydobycia powoduje, że w ciągu najbliższych 30 lat konieczne jest dalsze inwestowanie w wydobycie ropy i gazu ziemnego.

Produkcja ropy naftowej przez kraje członkowskie Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) może wynieść od 45 proc. do 65 proc. całkowitej światowej produkcji do 2050 r., niemal podwajając się w porównaniu z tym samym okresem w połowie lat 20. XX wieku. Taka ocena zawarta jest w rocznej prognozie brytyjskiego koncernu naftowo-gazowego BP.

Firma energetyczna rozważa trzy scenariusze. Przyspieszony, który zakłada redukcję emisji dwutlenku węgla do 2050 r. o około 75 proc., Net Zero – o 95 proc. oraz scenariusz New Momentum, który zakłada, że do 2050 r. globalne emisje będą o 30 proc. niższe od poziomu z 2019 r.

W połowie lat 20., zgodnie z prognozą brytyjskiego koncernu, we wszystkich trzech scenariuszach udział OPEC w światowej produkcji ropy będzie kształtował się na poziomie nieco powyżej 30 proc. Jednak bliżej 2050 r. kraje OPEC zwiększą swój udział w światowym rynku ropy naftowej w warunkach spadku popytu i spadku konkurencyjności wydobycia ropy ze Stanów Zjednoczonych.

W swojej prognozie BP podało, że podczas gdy popyt na ropę i gaz spada we wszystkich trzech scenariuszach, naturalny spadek istniejącej produkcji oznacza, że we wszystkich trzech prognozach potrzebne są dalsze inwestycje w aktywa naftowe i gazowe, aby zaspokoić przyszły popyt.

Według szacunków, globalne średnie roczne inwestycje w ropę i gaz ziemny do 2030 r. w ramach trzech scenariuszy wyniosą od 325 do 405 mld USD, w porównaniu do niedawnego poziomu 395 mld USD.

Udział OPEC w światowej produkcji ropy wzrośnie do 45-65 proc. do 2050 roku we wszystkich trzech scenariuszach – czytamy w prognozie.
Brytyjska firma prognozuje również, że do 2050 roku popyt na ropę spadnie ze względu na zmniejszenie wykorzystania transportu drogowego, śródlądowego i przejście na transport elektryczny. Tym samym analitycy BP uważają, że liczba pojazdów elektrycznych na świecie wzrośnie z 20 milionów sztuk w 2021 roku do 550-700 milionów sztuk w 2035 roku i do 2 miliardów sztuk (czyli 80 proc. całej globalnej floty pojazdów) do 2050 roku. Pomimo tego, BP uważa, że ropa naftowa będzie nadal odgrywać wiodącą rolę w systemie energetycznym przez następne 15-20 lat.
Słowa kluczowe:
Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu