Paliwa TotalEnergies - jakość i cena w trosce o Twój biznes

MG: Nie będzie więcej czasu na modernizacje zbiorników

Na dwa miesiące przed końcem roku jeszcze około 1000 stacji paliw nie dostosowało się do wymogów technicznych, które zaczną obowiązywać od stycznia.

Według danych Urzędu Dozoru Technicznego, który kontroluje zbiorniki paliwowe, 85 proc. stacji benzynowych w Polsce posiada już infrastrukturę spełniające wymagania przepisów tzw. rozporządzenia technicznego ministra gospodarki. Dane zebrane przez UDT 7 listopada wskazują, że to 80,3 proc. ogólnej liczby zbiorników, jakie zlokalizowane są na stacjach.

Co piąty jednak nadal nie został przygotowany do magazynowania paliw według nowych zasad, czyli nie posiada tzw. drugiego płaszcza chroniącego przed wyciekami. To oznacza, że do końca grudnia około 1000 stacji (15 proc. z 6700 działających w Polsce punktów tankowania) albo zdąży jeszcze dostosować zbiorniki do zaostrzonych wymogów, albo będzie musiało zakończyć działalność. Modernizacja jest kosztowna, bowiem na jej przeprowadzenie na pojedynczej stacji wydać należy z reguły minimum 100 tys. zł. W resorcie gospodarki podkreślają jednak, że obowiązek przystosowania stacji do zaostrzonych norm nie jest dla operatorów nowością.

– Po raz pierwszy został wprowadzony jeszcze rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z 30 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych. Nakazywało ono zmodernizowanie zbiorników w ciągu ośmiu lat od wejścia rozporządzenia w życie. Wychodząc jednak naprzeciw postulatom przedsiębiorców termin ten przesuwano później jeszcze kilkukrotnie, kolejno w latach: 2000, 2005, 2007 oraz 2012 – wyliczają w biurze prasowym Ministerstwa Gospodarki. Łączny okres, który branża miała na dostosowanie się do nowych wymogów, to zatem 17 lat.

Na ostatnią prolongatę zdecydował się z końcem minionego roku Janusz Piechociński, zastępujący wówczas na stanowisku szefa resortu Waldemara Pawlaka. Dziś sugeruje, że decyzja ta mogła być zbyt pochopna. Jak twierdzi wicepremier i minister gospodarki skala nielegalnego obrotu paliwami oraz problemu ze złą jakością benzyn i diesla jest bardzo poważna. A to właśnie stacje, które do tej pory nie przeprowadziły niezbędnych modernizacji, uważane są za jedno z kluczowych źródeł szarej strefy obrotu paliwami. Teraz w MG podkreślają, że skończyła się taryfa ulgowa.

– Nie planujemy kolejnego przedłużenia terminu na dostosowanie stacji paliw. Okres 17 lat wydaje się wystarczający, aby odpowiednio rozłożyć w czasie wydatki inwestycyjne związane z modernizacją zbiorników – tłumaczą w resorcie.

Marek Pietrzak, prezes SNOSP-u, stowarzyszenia zrzeszającego niezależnych operatorów, przyznaje, że ci, którzy do tej pory nie zmodernizowali stacji już raczej tego nie zrobią i kolejne prolongaty nic by nie zmieniły.

– Większość naszych członków już wykonała niezbędne prace. Nie ma sensu dalej opóźniać wejścia w życie zapisów tego rozporządzenia – podkreśla.

O postępującym przystosowaniu stacji świadczą również dane UDT. Jeszcze w kwietniu liczba zbiorników spełniających wymagania wynosiła 70,1 proc.

– To wskazują, że branża paliwowa jest przygotowana. Należy zauważyć, że wciąż trwają prace modernizacyjne i można się spodziewać, że zwiększenia udziału dostosowanych zbiorników – wyjaśniają w MG i ostrzegają, że stacje, na których w dniu 1 stycznia 2014 r. nie będzie znajdował się ani jeden zbiornik na paliwa dostosowany do wymogów rozporządzenia, będą musiały zaprzestać działalności.

Więcej w kategorii

Rząd poszukuje źródeł finansowania budżetu

Rząd poszukuje źródeł finansowania budżetu

Ministerstwo Finansów, aby zwiększyć wpływy budżetowe, może zdecydować się na podniesienie akcyzy na paliwa.

Orlen może przemodelować swój biznes

Orlen może przemodelować swój biznes

Nowy zarząd Orlenu prowadzi audyty i przeglądy w blisko 10 kwestiach lub projektach – podaje serwis rp.pl. Wątpliwości budzi rozwój małego atomu i petrochemii.

Słabszy pierwszy kwartał w Grupie Orlen

Słabszy pierwszy kwartał w Grupie Orlen

W pierwszym kwartale 2024 r. płocki koncern zanotował słabsze wyniki w pięciu z sześciu kluczowych obszaru biznesu. Największe spadki dotknęły segment wydobycia i rafinerii, a wzrost dotyczył segmentu detalicznego.

PERN sprawdzi zabezpieczenia rurociągów pod rzekami

PERN sprawdzi zabezpieczenia rurociągów pod rzekami

Spółka PERN ogłosiła przetarg, w którym wyłoni usługodawcę, który sprawdzi stan zabezpieczeń rurociągów, które przebiegają przez rzeki.

Wiadomości e-petrol.pl

Subskrybuj codzienne informacje z rynku paliw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym otrzymywania newslettera.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty, z którymi Information Market S.A. zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu wypisania się przez Panią/Pana z newslettera, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do czasu cofnięcia zgody na kontakt danym kanałem komunikacji.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera oraz w celach marketingowych, jeśli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na kontakt w celach marketingowych danym kanałem komunikacji.

Program Partnerski ENERGIA PALIW