MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

MG: Nie będzie więcej czasu na modernizacje zbiorników

Na dwa miesiące przed końcem roku jeszcze około 1000 stacji paliw nie dostosowało się do wymogów technicznych, które zaczną obowiązywać od stycznia.

MG: Nie będzie więcej czasu na modernizacje zbiorników
Według danych Urzędu Dozoru Technicznego, który kontroluje zbiorniki paliwowe, 85 proc. stacji benzynowych w Polsce posiada już infrastrukturę spełniające wymagania przepisów tzw. rozporządzenia technicznego ministra gospodarki. Dane zebrane przez UDT 7 listopada wskazują, że to 80,3 proc. ogólnej liczby zbiorników, jakie zlokalizowane są na stacjach.

Co piąty jednak nadal nie został przygotowany do magazynowania paliw według nowych zasad, czyli nie posiada tzw. drugiego płaszcza chroniącego przed wyciekami. To oznacza, że do końca grudnia około 1000 stacji (15 proc. z 6700 działających w Polsce punktów tankowania) albo zdąży jeszcze dostosować zbiorniki do zaostrzonych wymogów, albo będzie musiało zakończyć działalność. Modernizacja jest kosztowna, bowiem na jej przeprowadzenie na pojedynczej stacji wydać należy z reguły minimum 100 tys. zł. W resorcie gospodarki podkreślają jednak, że obowiązek przystosowania stacji do zaostrzonych norm nie jest dla operatorów nowością.

– Po raz pierwszy został wprowadzony jeszcze rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z 30 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych. Nakazywało ono zmodernizowanie zbiorników w ciągu ośmiu lat od wejścia rozporządzenia w życie. Wychodząc jednak naprzeciw postulatom przedsiębiorców termin ten przesuwano później jeszcze kilkukrotnie, kolejno w latach: 2000, 2005, 2007 oraz 2012 – wyliczają w biurze prasowym Ministerstwa Gospodarki. Łączny okres, który branża miała na dostosowanie się do nowych wymogów, to zatem 17 lat.

Na ostatnią prolongatę zdecydował się z końcem minionego roku Janusz Piechociński, zastępujący wówczas na stanowisku szefa resortu Waldemara Pawlaka. Dziś sugeruje, że decyzja ta mogła być zbyt pochopna. Jak twierdzi wicepremier i minister gospodarki skala nielegalnego obrotu paliwami oraz problemu ze złą jakością benzyn i diesla jest bardzo poważna. A to właśnie stacje, które do tej pory nie przeprowadziły niezbędnych modernizacji, uważane są za jedno z kluczowych źródeł szarej strefy obrotu paliwami. Teraz w MG podkreślają, że skończyła się taryfa ulgowa.

– Nie planujemy kolejnego przedłużenia terminu na dostosowanie stacji paliw. Okres 17 lat wydaje się wystarczający, aby odpowiednio rozłożyć w czasie wydatki inwestycyjne związane z modernizacją zbiorników – tłumaczą w resorcie.

Marek Pietrzak, prezes SNOSP-u, stowarzyszenia zrzeszającego niezależnych operatorów, przyznaje, że ci, którzy do tej pory nie zmodernizowali stacji już raczej tego nie zrobią i kolejne prolongaty nic by nie zmieniły.

– Większość naszych członków już wykonała niezbędne prace. Nie ma sensu dalej opóźniać wejścia w życie zapisów tego rozporządzenia – podkreśla.

O postępującym przystosowaniu stacji świadczą również dane UDT. Jeszcze w kwietniu liczba zbiorników spełniających wymagania wynosiła 70,1 proc.

– To wskazują, że branża paliwowa jest przygotowana. Należy zauważyć, że wciąż trwają prace modernizacyjne i można się spodziewać, że zwiększenia udziału dostosowanych zbiorników – wyjaśniają w MG i ostrzegają, że stacje, na których w dniu 1 stycznia 2014 r. nie będzie znajdował się ani jeden zbiornik na paliwa dostosowany do wymogów rozporządzenia, będą musiały zaprzestać działalności.
Zwiększ swoją widoczność i sprzedaż w międzynarodowej sieci UTA!
Pozostałe aktualności
Produkcja ropy w USA w 2023 r. wzrośnie bardziej niż oczekiwano

Produkcja ropy w USA w 2023 r. wzrośnie bardziej niż oczekiwano

Wydobycie ropy w USA w tym roku wzrośnie szybciej, a zwiększenie popytu na surowiec osłabnie w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami, podała we wtorek Energy Information Administration.

Niższa produkcja ropy w Kazachstanie

Niższa produkcja ropy w Kazachstanie

Kazachstan ograniczył dzienne wydobycie ropy naftowej (bez kondensatu gazowego) o 3 proc. w maju w porównaniu z kwietniem do 1,55 mln baryłek dziennie – wynika z wyliczenia agencji Reutera opartego na danych z dwóch źródeł.

Wyciek w największej rafinerii w Europie

Wyciek w największej rafinerii w Europie

Shell poinformował we wtorek, że zatrzymał instalację rafinerii ropy naftowej w Pernis w Rotterdamie, największej w Europie, z powodu wycieku.

Wzrost gospodarczy nie powstrzyma spadku popytu na olej napędowy

Wzrost gospodarczy nie powstrzyma spadku popytu na olej napędowy

Popyt na diesla w USA spadnie do 2024 r. pomimo rosnącej aktywności gospodarczej, prognozuje Energy Information Administration.

Prognozy deficytu na rynku ropy w III kwartale 2023 r

Prognozy deficytu na rynku ropy w III kwartale 2023 r

Wiceprezes Rystad Energy, Jorge León, mówi, że wydobycie ropy w Arabii Saudyjskiej spadnie w lipcu nieco poniżej 9 mln baryłek dziennie, czyli najniższego poziomu od czerwca 2021 r.

Analitycy z Citi uspokajają

Analitycy z Citi uspokajają

Jest mało prawdopodobne, aby ograniczenie wydobycia ropy naftowej przez Arabię Saudyjską o milion baryłek dziennie stanowiło podstawę trwałego wzrostu cen do 80-90 USD – uważają analitycy z Citi.