Biała lista uchroni przed solidarną odpowiedzialnością?

Ministerstwo Finansów opublikowało wykaz podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną. Pomoże ona nabywcom paliw uchronić się przed odpowiedzialnością podatkową za zaległości sprzedawcy.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła solidarną odpowiedzialność nabywcy paliw ciekłych za zaległości w VAT sprzedawcy paliwa, jednym z warunków zwolnienia nabywcy paliwa z tej odpowiedzialności jest wpłacenie organom skarbowym przez sprzedawcę tzw. kaucji gwarancyjnej oraz uzyskanie wpisu do rejestru podatników, którzy wpłacili taką kaucję. Ustawa wchodzi w życie od 1 października 2013 r., ale podatnicy mogą już od 19 września składać do swoich urzędów skarbowych kaucję gwarancyjną oraz wnioski o wpis do ww. wykazu. Urząd skarbowy w sprawie przyjęcia kaucji i wpisu do wykazu wydaje postanowienie i powinien to uczynić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku – mówi Wojciech Kotala z kancelarii DLA Piper. 

Wykaz, który powstaje w oparciu o informacje przekazane przez naczelników urzędów skarbowych, znajduje sie na stronach internetowych resortu finansów. Zawiera  dane podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną - w przypadku firm to nazwa, NIP oraz informacja o wysokości kaucji. 

W tym zakresie nie zostaną wydane już żadne rozporządzenia określające warunki składania kaucji gwarancyjnej oraz wpisu do wykazu, a całość regulacji w tym zakresie zawierają przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – dodaje Kotala.

Początkowo lista liczy 14 podmiotów. Zobacz wykaz »  

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023

Rynek paliw Polsce w latach 2022 i 2023 przechodził dynamiczne zmiany, dlatego w najnowszej edycji Raportu przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji, analiz cenowych i prognoz na rok 2024. 

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023