Paliwa BAQ jakość grupy Orlen

Orlen zadowolony z wyników w II kwartale

Konferencja prasowa prezentująca “Skonsolidowane wyniki finansowe PKN Orlen w II kwartale 2012 r.” pozwoliła na szersze zapoznanie się z tłem biznesowym działań i wyników koncernu. Przedstawiciele zarządu firmy ustosunkowali się do tematów gospodarczych, interesujących zarówno w najbliższej, jak i odleglejszej perspektywie czasowej, w tym do ryzyka poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego.

Orlen zadowolony z wyników w II kwartale
Komentując wzrost wolumenu sprzedaży paliw (pomimo udokumentowanego spadku konsumpcji) oraz fakt uzyskania najwyższego wyniku operacyjnego według LIFO od 2006 r., Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes zarządu ds. finansowych w PKN Orlen, powiedział: Spodziewaliśmy się, że II kwartał będzie dobry, ale myśleliśmy, że będzie dobry ze względu na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Tymczasem Euro nam nie pomogło. Przyznał, iż impreza ta nie spowodowała wzrostu konsumpcji, dobremu wynikowi sprzyjała jednak spadająca cena ropy.  Dane wskazują na bardzo wysoki poziom marży rafineryjnej i dyferencjału, prawie 9 USD. To jest najwyższy poziom od momentu, kiedy rozpoczął się kryzys, czyli od IV kwartału 2008 r. - przypomniał wiceprezes. Warto odnieść ten poziom marż do tzw. złotego wieku rafineryjnego, czyli do lat 2004-2008. W tym okresie poziom marży rafineryjnej i dyferencjału był pomiędzy 9 a 11 USD. Widać stąd, że obecny wynik można uznać za rekordowy - 8,90 USD - jednak w porównaniu z ostatnimi kwartałami, wciąż jeszcze trochę brakuje do najlepszych wyników z poprzednich lat. Omawiając spadek zużycia paliw, wiceprezes zaznaczył, iż o ile spadki zużycia benzyny są czymś naturalnym, bo pojawiają się praktycznie w każdym kwartale, o tyle “dość szokująca” może być liczba świadcząca o skali spadku ON w Polsce: jest to minus 8 proc. Naszym zdaniem – komentował wiceprezes – duża część tego spadku to tzw. szara strefa. Wiemy, że mamy z tym problem. Wiemy, że coraz więcej wolumenu wlewa się do Polski i jest to traktowane, jako szara strefa. Sławomir Jędrzejczyk przyznał, iż trudno z nią konkurować, gdyż bardzo często jest związana z omijaniem podatków, więc oferty cenowe z tego obszaru są bardzo atrakcyjne. Przypomniał też, iż sektor transportowy i sektor budowlany – oba powiązane blisko z sektorem paliwowym – mają swoje problemy. Biorąc pod uwagę ten właśnie aspekt, można pokusić się o przynajmniej częściowe wytłumaczenie obserwowanego spadku zużycia ON w naszym kraju. 

Mimo utrzymującego się trendu spadkowego w konsumpcji paliw, Orlenowi udało się zwiększyć wolumeny sprzedaży detalicznej o 2 proc. W opinii koncernu pomogło to zmniejszyć skutki spadku sprzedaży petrochemicznej oraz cyklicznego przestoju remontowego (rafineria litewska), obciążającego wyniki segmentu rafineryjnego. Wzrost wolumenów sprzedaży pozwolił wypracować zysk operacyjny tego segmentu na poziomie 252 mln zł (w porównaniu do II kwartału ubiegłego roku, jest to wzrost o 60 mln zł). Do osiągnięcia dobrego rezultatu przyczynić się miał wzrost marż paliwowych osiąganych na rynkach polskim i niemieckim. Z analiz wynika, iż wyższe marże osiągnięto także na sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych. Koncern zresztą nieustannie inwestuje w rozwój sieci usług gastronomicznych. W połowie tego roku posiadał łącznie 708 punktów marki Stop Cafe i Stop Cafe Bistro (sieć obiektów tego typu powiększyła się, więc od ub. r. o 73 placówki). Oceniając wielkość przychodów ze sprzedaży, wiceprezes Jędrzejczyk zaznaczył, iż od II kwartału 2009 roku, czyli od 3 lat, przez kolejne kwartały, Orlen wypracował łącznie prawie 6 mld pozytywnego efektu LIFO: W zasadzie każdy segment odnotował bardzo pozytywne rezultaty. Wiceprezes ds. finansowych wyraził zadowolenie zarówno z osiągnięć rafinerii, jak i z handlu detalicznego (w I kwartale lepsze okazały sie zarówno marże, jak i wolumeny sprzedaży). Na polskim rynku mamy już ponad 30,5 proc. udziału - przypomniał - rozszerzane są również udziały w rynkach sąsiednich. Warte zaznaczenia okazały się także wyniki w zakresie przerobu ropy - Jest to najlepszy wynik petrochemii w ostatnich latach. Zasadniczo w maju i czerwcu rynek oczekiwał korekty cen, zmniejszenia marży petrochemicznej, tłumaczył członek zarządu, dlatego również wstrzymywano się z zakupami. Lipiec potwierdził przewidywania – wzrosły wolumeny sprzedaży na rynkach światowych, jednak ze zdecydowanie niższymi marżami (spadek przerobu ropy nastąpił głównie w Możejkach, również – choć mniejszy – odnotowano w Unipetrolu).

Drugą połowę konferencji zdominowały tematy inwestycyjne i strategiczne biznesowo. Podsumowując dane za minione pół roku (dwa kwartały 2012 r.) wiceprezes Jędrzejczyk wspomniał o kwocie 800 mln zł, jaką koncern zainwestował w tym czasie – jest to kwota bardzo podobna do wydatkowanej w tym samym okresie w roku 2011. Według przedstawionych szacunków w całym 2012 wartość nakładów inwestycyjnych Orlenu sięgnie 2,5 mld zł. Stąd też wniosek, iż druga połowa br. okaże się znacznie bardziej dynamiczna pod względem inwestycyjnym. W tym właśnie kontekście pojawiła się informacja o kolejnych odwiertach łupkowych. Bardzo mocno pracujemy nad sektorem wydobycia i energetyki. Koncentrujemy się na projektach organicznych - podkreślił Sławomir Jędrzejczyk. Na działania poszukiwawcze w 2012 r. koncern zamierza wydać kwotę sięgającą 300 mln zł. Będą to projekty organiczne związane nie tylko z gazem łupkowym. Zaplanowano finalizację prac dotyczących badania sejsmiki i lokowania odwiertów: w połowie tego roku i w 2013 wykonane będą pierwsze odwierty na koncesji łotewskiej, na Lubelszczyźnie oraz kolejny odwiert w projekcie Niżu Polskiego – w Sierakowie, gdzie Orlen prowadzi poszukiwania wespół z PGNiG. Koncern poinformował, iż rozpoczęły się prace na trzecim odwiercie pionowym na koncesji w Garwolinie oraz przygotowania do realizacji pierwszego odwiertu poziomego w gminie Wierzbica (wyniki odwiertów przeprowadzonych tu w ub. roku zadecydowały o wykonaniu odwiertu poziomego w III kwartale br.). W tej chwili analizuje się jeszcze próbki pobrane z odwiertu w Lubartowie (w lipcu koncern dokonał pierwszego odwiertu na terenie Mazowsza). Z podanych informacji wynika, iż w skali całego roku Orlen zamierza wykonać 5 do 7 odwiertów poszukiwawczych (w tym 1-2 wiercenia horyzontalne). Jednocześnie kontynuowane będą prace w ramach poszukiwań konwencjonalnych złóż gazu i ropy. Na dwóch koncesjach zlokalizowanych na szelfie łotewskim, współpracując z firmą Kuwait Energy, wytypowano już możliwe lokalizacje otworów. Ostatecznie podpisany został kontrakt na półzanurzalną platformę wiertniczą, która będzie pracowała w łotewskiej strefie ekonomicznej Bałtyku. Jeszcze w tym roku mają zostać wykonane dwa odwierty poszukiwawcze w tym rejonie. 

Wśród omawianych zagadnień pojawił się również temat projektów energetycznych. Z przedstawionych informacji wynika, iż w III kwartale br. zostanie podjęta ostateczna decyzja, na ile koncern zaangażuje się w ten zakres działalności. Jak powiedział wiceprezes: Czas jest tu ważny, ale nie krytyczny. Dużo ważniejsza jest analiza tego postępowania. W najbliższych miesiącach dowiemy się, na jaką skalę projekt energetyczny będzie realizowany. Przygotowania do projektu budowy bloku energetycznego w Płocku są zaawansowane: opracowano studium wykonalności wariantu przewidującego moc w przedziale 450-600 MWe. Rozpoczęły się również prace nad Raportem Oddziaływania na Środowisko oraz przyłączeniem mediów. W tej chwili trwa proces wyboru wykonawcy połączenia elektrycznego bloku z siecią krajową i zakładową. Z kolei projekt elektrowni gazowej we Włocławku wkroczył w ostatnią fazę wyboru generalnego wykonawcy. Plany przewidują uruchomienie budowy bloku jeszcze w tym roku i rozpoczęcie eksploatacji w 2015 roku. Obecnie władze spółki zastanawiają się nad opłacalnością uruchomieniem drugiego bloku energetycznego w Płocku (istotny będzie zakres wpływu takiej inwestycji na środowisko). 

Sesja pytań z sali sprzyjała przede wszystkim poszerzeniu tematu poszukiwań złóż gazu na terenie Polski. Przywołano sprawę kontrowersyjnej zmiany szacunków naszych złóż gazu w łupkach. Jak wynika z ustaleń polskich geologów, szacunki amerykańskiej rządowej Agencji Informacji Energetycznej (EIA) w sprawie wielkości polskich złóż tego typu mogą się okazać mocno zawyżone. W 2011 r. Agencja wskazywała liczbę 5,3 bln m3, a rok później Polski Instytut Geologiczny sytuował obszar zasobów gazu w przedziale 346-768 mld m3 (choć nie wykluczono, iż może też być równie dobrze prawie 2 bln m3). Z czasem okazało się, że istnieją jeszcze raporty powstałe w innych ośrodkach eksperckich (np. raport firmy Wood Mackenzie), które sugerują odmienny rząd wielkości odnośnie wielkości zasobów. W związku z tymi doniesieniami pojawiła się zapowiedź, iż w pełni wymierne okażą się dane, które firma penetrująca teren uzyska z własnych odwiertów. Trzeba będzie jednak uzbroić się w cierpliwość, bo analiza wyników z odwiertów zakończyć się może za jakieś, optymistycznie rzecz biorąc, 2 lata. Oceniając realne uruchomienie pozyskiwania gazu na skalę przemysłową wymienia się jeszcze dłuższą perspektywę – nawet 10 lat. Wśród przedstawionych na konferencji komentarzy dotyczących wydobywczego ryzyka inwestycyjnego, pojawiła się opinia, iż na szacunki polskich geologów (10 razy niższe niż te w raporcie EIA) wpływ miała obrana metodologia. Warto zaznaczyć, iż niektóre opracowania nie mogą być dostatecznie miarodajnym źródłem. Wykorzystują one bowiem dane archiwalne - odwierty z lat 1950-1990, w liczbie których brak np. 22 odwiertów wykonanych w ostatnich latach. Piotr Woźniak, główny geolog kraju, wiceminister środowiska przypominał w swoich wcześniejszych wystąpieniach, iż do 2017 r. firmy posiadające koncesje na poszukiwania gazu w łupkach wykonać mają minimum 127 odwiertów. Przyjmuje się, że dane z przynajmniej 100 odwiertów pozwolą precyzyjnie ustalić poziom polskich zasobów – tak więc zdecydowanie weryfikacja szacunków zajmie lata. Odnosząc się do pogłosek o ryzyku związanym z inwestowaniem w krajowe wydobycie gazu łupkowego, Jacek Krawiec powiedział: Chciałbym podkreślić, iż wszystkie dotychczasowe analizy oparte są na badaniach sięgających lat 60. i 70. ubiegłego wieku. W większości nie były prowadzone pod kątem poszukiwań pokładów zalegających gazów łupkowych. Jakość tych raportów jest – mówiąc oględnie – dość wątpliwa. Dodatkowo USGS [amerykańskie służby geologiczne – przyp. red.] nie podaje metodologii swoich analiz (...) - konkludował prezes. Warto w tym miejscu przypomnieć fakt, iż przy okazji odwiertów poszukiwawczych poddano ocenie potencjalne złoża ropy naftowej, którą napotkać można w strefie złóż gazu, także łupkowego. Zachodzi jednak podobna relacja szacunkowa jak w przypadku gazu: ropy może być ponad 500 mln t, ale najbardziej prawdopodobne są zasoby rzędu 215 – 268 mln ton (polskie szacunki). Orlen ma więc szanse na znalezienie w tym roku zarówno złóż gazu, jak i ropy (tak w strefie występowania łupków, jak i w obszarze złóż konwencjonalnych).

Podsumowując prezentowane wyniki spółki, Sławomir Jędrzejczyk wskazywał na optymizm: To był dobry kwartał dla PKN, najlepszy w historii, jeśli chodzi o zysk operacyjny według LIFO. Mamy wciąż bezpieczną sytuację finansową, co pozwala z dużą nadzieją patrzeć na rozwój naszych projektów strategicznych i projektów organicznych. Podkreślił, iż mimo tej trudnej sytuacji makroekonomicznej, mimo ewidentnego kryzysu, który panuje w gospodarce, koncern wierzy, że ma bardzo solidne fundamenty finansowe. Na koniec spotkania prezes zaakcentował fakt, iż należy oczekiwać modyfikacji planów koncernu: Cały czas pracujemy nad aktualizacją strategii – powiedział. Nie jest to jednak nowa strategia. Opracowana całościowo aktualizacja powinna zostać opublikowana w IV kwartale tego roku. 


Paliwa BAQ jakość grupy Orlen

Więcej w kategorii

Policja zatrzymała seryjnego złodzieja paliw
Policja zatrzymała seryjnego złodzieja paliw
Krotoszyńska policja zatrzymała 24-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego, który odpowie za kilka kradzieży paliwa. Mężczyzna kradł olej napędowy z pojazdów i maszyn na terenie powiatu krotoszyńskiego. Jak podali policjanci, sprawca usłyszał dwanaście zarzutów, teraz grozi mu 10 lat więzienia.
 Promocje na rynku paliw mogą wyhamować inflację
Promocje na rynku paliw mogą wyhamować inflację
Zdaniem ekonomisty z banku PKO BP Piotra Bujaka w obniżaniu inflacji dużą rolę może odegrać promocja na rynku paliw wprowadzona przez Orlen. Za tym koncernem podążają konkurenci i dzięki temu w lipcu inflacja może być niższa niż w czerwcu.
Mniej rejestracji nowych samochodów
Mniej rejestracji nowych samochodów
W poniedziałek Instytut Samar przekazał, że w czerwcu br. zarejestrowano w Polsce ponad 45 tys. samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 tony, czyli o 10,7 proc. mniej w porównaniu do danych ubiegłego roku.
Decyzje o połączeniu spółek Orlenu i Lotosu zapadną 20-21 lipca
Decyzje o połączeniu spółek Orlenu i Lotosu zapadną 20-21 lipca
Akcjonariusze Orlenu i Lotosu w dniach 20 i 21 lipca podczas NWZA zdecydują o połączeniu spółek. Podejmą też uchwałę w sprawie zgody na zbycie przez Orlen baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu przez ich wniesienie do Lotos Terminale.
PGNiG w I półroczu br. przyjęło więcej ładunków LNG
PGNiG w I półroczu br. przyjęło więcej ładunków LNG
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało, że odebrało w czerwcu sześć dostaw skroplonego gazu ziemnego w terminalu w Świnoujściu oraz dwie dostawy w terminalu w Kłajpedzie na Litwie. W całym pierwszym półroczu 2022 roku Spółka sprowadziła aż 29 ładunków LNG.
Tańsze tankowanie na stacjach Moya
Tańsze tankowanie na stacjach Moya
Sieć stacji paliw Moya wprowadza wyjątkową wakacyjną promocję na paliwo. Od 2 lipca br. kierowcy detaliczni mogą zaoszczędzić nawet 30 groszy na litrze paliwa podczas tankowania! Sieć zaznaczyła, że promocja nie jest ograniczona limitem transakcji, koniecznością posiadania aplikacji mobilnej czy karty lojalnościowej.
Zmiany w zarządzie Anwim S.A.
Zmiany w zarządzie Anwim S.A.
Rada Nadzorcza Anwim S.A. 30 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę o powołaniu do zarządu spółki Artura Krzyka – poinformowała spółka w komunikacie. Będzie on pełnił także funkcję dyrektora operacyjnego ds. importu w Anwim S.A.
Kolejna sieć proponuje wakacyjne rabaty
Kolejna sieć proponuje wakacyjne rabaty
Po decyzji PKN Orlen i Grupy Lotos, także sieć bp proponuje podobną promocję, która umożliwi w okresie wakacyjnym uzyskanie nawet 30 groszy rabatu na paliwo.
Avia ma sto stacji
Avia ma sto stacji
Tylko w 2022 roku do sieci przyłączono już 15 nowych obiektów. Szwajcarska marka stacji paliw AVIA rozwijana przez Grupę Unimot obecna jest na polskim rynku już od 5 lat.
Czy przejęcie Lotosu będzie opłacalne?
Czy przejęcie Lotosu będzie opłacalne?
PKN Orlen nie publikuje szczegółowych wyliczeń dotyczących ekonomicznych efektów fuzji z Lotosem. Jak czytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita”, koncern tłumaczy to informacyjne embargo rozchwianiem rynków, niestabilnym otoczeniem ekonomicznym i ryzykiem wynikającym z rosyjską agresją na Ukrainę.
Wakacyjne rabaty także w sieci Lotos
Wakacyjne rabaty także w sieci Lotos
Gdański koncern reaguje na wakacyjną promocję PKN Orlen i w swojej sieci stacji paliw także wprowadza 30-groszowy rabat dla użytkowników programu Navigator.
Lotos Lab zainwestuje w badania katalizatorów
Lotos Lab zainwestuje w badania katalizatorów
Spółka z Grupy Lotos podpisała umowę na zakup specjalistycznej instalacji do badania katalizatorów i procesów katalitycznych.
Nowa samoobsługowa Moya express
Nowa samoobsługowa Moya express
Stacja w Pile jest zlokalizowana przy ul. Szybowników 9. Można na niej zatankować benzynę 95, olej napędowy standardowy oraz uszlachetniony ON MOYA Power.
Unimot nie podzieli się zyskiem
Unimot nie podzieli się zyskiem
Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zdecydowało o przeznaczeniu całości zysku za 2021 r. na kapitał zapasowy.
Polska i Orlen mają największy potencjał dostaw paliw na Ukrainę
Polska i Orlen mają największy potencjał dostaw paliw na Ukrainę
Zdaniem Serhija Kujuna z Grupy Konsultingowej „A-95” Polska ma największe możliwości zwiększenia dostaw produktów naftowych na Ukrainę.
Kolejna stacja Moya w Małopolsce
Kolejna stacja Moya w Małopolsce
Do sieci w niebiesko-czerwonych barwach dołączyła nowa stacja w Andrychowie (woj. małopolskie), zlokalizowana przy ul. Szewskiej 46a. Obiekt jest czynny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Pozostałe aktualności

Chorwacja zamraża ceny paliw
Chorwacja zamraża ceny paliw
Chorwacki rząd wydał rozporządzenie, w którym zdecydował o zamrożeniu na kolejne dwa tygodnie cen paliw podstawowych na stacjach benzynowych. Rozporządzenie reguluje ceny detaliczne i hurtowe.
Norwescy robotnicy naftowi i gazowi rozpoczynają strajk
Norwescy robotnicy naftowi i gazowi rozpoczynają strajk
Norwescy pracownicy sektora wydobywczego rozpoczęli we wtorek strajk, który zmniejszy wydobycie ropy i gazu, przekazał agencji Reutera związek prowadzący akcję protestacyjną.
Embargo na mieszanki z rosyjską ropą
Embargo na mieszanki z rosyjską ropą
Unia Europejska, wraz z embargiem na rosyjską ropę, również zdecydowała o zakazie stosowania mieszanek zawierających rosyjskie surowce.
Brytyjskie MON nie kupi rosyjskiej ropy
Brytyjskie MON nie kupi rosyjskiej ropy
Brytyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło dostawcom paliw zerwaniem umów, jeśli będą one choć w części wyprodukowane na bazie rosyjskiej ropy, donosi dziennik „The Telegraph”. Gazeta, powołując się na przedstawiciela departamentu, napisała, że w takim przypadku zostaną podjęte natychmiastowe działania w celu zmiany dostawców na alternatywnych.
OPEC+ musi produkować więcej ropy
OPEC+ musi produkować więcej ropy
Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział w poniedziałek, że OPEC+ musi wyprodukować więcej ropy, aby spróbować poradzić sobie z rosnącym kryzysem konsumenckim i obniżyć ceny.
Sankcje podniosą ceny ropy do 380 USD za baryłkę
Sankcje podniosą ceny ropy do 380 USD za baryłkę
Analitycy z jednego z największych amerykańskich banków JPMorgan Chase & Co przewidują wzrost cen ropy do 380 USD za baryłkę. Ich zdaniem stanie się tak, jeśli kraje G7 narzucą limit cenowy na rosyjskie surowce.