Jesteś tutaj: Strona Główna » Sekcja Prawna
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software

Ochrona prawnokarna nie tylko przetargów publicznych - nowelizacja kodeksu karnego w zakresie przetargów

Ochrona prawnokarna nie tylko przetargów publicznych - nowelizacja kodeksu karnego w zakresie przetargów

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji kodeksu karnego z dnia 5 kwietnia 2019 roku (pierwotny projekt z 25 stycznia 2019 roku) przewiduje zmiany w zakresie przestępstwa zakłócania przetargu zmierzające do wzmocnienia ochrony prawnokarnej prawidłowości przetargów, już nie tylko publicznych.

Przede wszystkim proponowana zmiana obejmuje rozszerzenie zakresu przedmiotowego przestępstwa zakłócania przetargu z art. 305 kk. Zaproponowana eliminacja określenia „publiczny”, spowoduje, iż przepis ten obejmie ochroną zarówno przetargi „publiczne”, jak i „prywatne”, w tym prowadzone na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Ponadto, dodany przedmiot ochrony w postaci „postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” pozwoli objąć ochroną karnoprawną także inne niż przetarg, tryby udzielenia zamówienia publicznego.

Projektowana zmiana usystematyzuje karalność czynów związanych z przetargami, regulując karalność czynów określanych jako „zmowa przetargowa” w §2 art. 305 kk, zaś pozostałe karalne zachowania w wyniku których dochodzi do udaremnienia lub utrudnienia przetargu w §1 ww. przepisu. Znaczącą zmianą jest też eliminacja znamienia strony podmiotowej w postaci „działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”, przy czym projekt przewiduje też typ kwalifikowany uwzględniający „działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej”.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, znowelizowany §2 stwierdza jasno, że zakres czasowy obejmuje zarówno trwający, jak i dopiero przygotowywany przetarg lub postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, co jest uzasadnione faktem, iż „zmowa przetargowa ma zwykle miejsce przed rozpoczęciem przetargu”. Przy czym należy zaznaczyć, że w znamionach tego przestępstwa jest działanie „w celu wywarcia bezprawnego wpływu na wynik trwającego lub przygotowywanego przetargu lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Proponowana nowelizacja dotyczy także zmiany wysokości grożącej kary. Obecnie za czyny określone w art. 305 kk przewidziana jest kara pozbawienia wolności do 3 lat. Według projektowanych zmian, za przestępstwo określone w art 305 §1 kk kara pozostanie taka sama, ale już przy zmowach przetargowych (art. 305 §2 kk) proponowane zagrożenie to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Typ kwalifikowany, który będzie miał zastosowanie, jeśli czyn z art. 305 §1 lub §2 popełniono w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, będzie zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Ponadto projekt nowelizacji, rozszerza możliwość wszczęcia postępowania karnego z urzędu, także w sytuacji, gdy przedmiot przetargu, aukcji lub zamówienia publicznego jest co najmniej w części finansowy ze środków publicznych.

Opracowanie:

Katarzyna Dawidziuk - adwokat
KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k.
Ostatnio zadane pytania

Zadaj pytanie
Jeżeli masz pytanie dotyczące przepisów prawa, związane z działalnością na rynku paliw zadaj je tutaj. Wysyłając je zgadzasz się na jego publikację w naszym serwisie (dane osobowe, adres e-mail nie są publikowane, dzięki czemu zachowujesz pełną anonimowość).
Ukierunkowujące odpowiedzi, pozwalające Ci ocenić złożoność problemu, pojawią się w Sekcji Prawnej e-petrol.pl w dziale Pytań i odpowiedzi (FAQ), najpóźniej po upływie 5 dni roboczych. Udzielą Ci ich eksperci z renomowanych kancelarii prawnych, mający doświadczenie w obsłudze firm energetycznych.

Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-674), przy ul. Legnickiej 46A/10 »

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-674), przy ul. Legnickiej 46A/10.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Information Market S.A. tel. +48 71 787 69 69, e-mail: iod@informationmarket.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.


* Zaznaczenie pola jest obowiązkowe

Partner sekcji
KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp.k.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.