Jesteś tutaj: Strona Główna » Sekcja Prawna
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software

Czy dla osoby fizycznej obowiązkowy jest SENT gdy sprzedajemy olej opałowy powyżej 500 litrów?

Czy dla osoby fizycznej obowiązkowy jest SENT gdy sprzedajemy olej opałowy powyżej 500 litrów?

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 1a ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859; dalej „Ustawa o SENT”) systemowi monitorowania przewozu i obrotu podlega przewóz paliw opałowych, bez względu na ich ilość w przesyłce. Omawiane przepisy obowiązują od 1 września 2019 r., kiedy wszedł w życie tzw. „pakiet opałowy”. (Poniżej dalsza część odpowiedzi opracowana przez Kancelarię Cabaj Kotala).

Paliwami opałowymi, zgodnie z art. 2 pkt. 5a, są towary nieobjęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722; dalej: „ustawa o akcyzie”). Czyli są to:

9)  oleje napędowe przeznaczone do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi;
10) oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39:
a) z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi;
b) pozostałe, niepodlegające obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych;
15) pozostałe paliwa opałowe:
a) w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:
– niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów,
– równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 kilogramów.

Sprzedaż oleju opałowego na rzecz osoby fizycznej jest więc objęta systemem SENT. Potwierdza to rozszerzenie definicji podmiotu odbierającego w art. 2  pkt. 6 lit. b Ustawy o SENT o zużywający podmiot olejowy nieprowadzący działalności gospodarczej. Na podstawie definicji z art. 2 ust. 1 pkt. 22b ustawy o akcyzie każdy podmiot zużywający oleje na cele opałowe powinien dokonać zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego do urzędu skarbowego i obowiązek ten dotyczy również osób fizycznych zużywających oleje na cele opałowe.

Jedyny wyjątek od obowiązku dokonywania zgłoszeń SENT do sprzedaży oleju opałowego osobom fizycznym dotyczy sytuacji określonej w art. 3 ust. 5a Ustawy o SENT.

Zgodnie z tym przepisem systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz paliw opałowych w opakowaniach jednostkowych o masie brutto nieprzekraczającej 30 kg lub o objętości nieprzekraczającej 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów dla jednego podmiotu odbierającego, w przypadku, o którym mowa w art. 138ta ustawy o akcyzie. Art. 138ta ustawy o akcyzie wprowadza obowiązek prowadzenia rejestru podmiotów nabywających wyroby akcyzowe nieobjęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz określa dane wymagane w tym rejestrze. Sprzedaż detaliczna małych wolumenów oleju opałowego na zasadach określonych w art. 3 ust. 5a ustawy o SENT nie będzie więc objęta obowiązkiem zgłaszania SENT pod warunkiem zaewidencjonowania tej sprzedaży w rejestrze określonym w art. 138ta ustawy o akcyzie.

Opracowanie:

Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe
http://cabajkotala.com

Ostatnio zadane pytania

Zadaj pytanie Redakcji
Jeżeli masz pytanie dotyczące przepisów prawa, związane z działalnością na rynku paliw zadaj je tutaj. Wysyłając je zgadzasz się na jego publikację w naszym serwisie (dane osobowe, adres e-mail nie są publikowane, dzięki czemu zachowujesz pełną anonimowość).
Ukierunkowujące odpowiedzi, pozwalające Ci ocenić złożoność problemu, pojawią się w Sekcji Prawnej e-petrol.pl w dziale Pytań i odpowiedzi (FAQ), najpóźniej po upływie 5 dni roboczych. Udzielą Ci ich eksperci z renomowanych kancelarii prawnych, mający doświadczenie w obsłudze firm energetycznych.

Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-674), przy ul. Legnickiej 46A/10 »

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-674), przy ul. Legnickiej 46A/10.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Information Market S.A. tel. +48 71 787 69 69, e-mail: iod@informationmarket.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.


* Zaznaczenie pola jest obowiązkowe

Partner sekcji
Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.