MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Przełomowe zmiany w podatku od nieruchomości – projekt ustawy zmieniającej został opublikowany

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany długo wyczekiwany projekt ustawy, który wprowadza m.in. nowe definicje budynku oraz budowli na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Eksperci z Kancelarii Cabaj Kotala informują, że nowelizacja wprowadza zmiany, które zasadniczo wpłyną na przedmiot i zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów budowlanych ze skutkiem od 1. stycznia 2025 r.

Projekt znajduje się obecnie na etapie prac rządowych. Z pełną treścią projektu można się zapoznać TUTAJ

 
I.  Zmiana definicji „budynku” oraz „budowli”

Głównym celem Projektu jest dostosowanie definicji „budynku” oraz „budowli” do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 r. (sygn. SK 14/21), w którym aktualnie obowiązujące definicje tych pojęć oparte na odesłaniu do przepisów prawa budowlanego uznano za niekonstytucyjne.

a)  Nowa definicja budynku

Zgodnie z Projektem „budynkiem” będzie:

„obiekt, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wykonany z użyciem wyrobów budowlanych, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, również w przypadku gdy jest on częścią obiektu wymienionego w poz. 1–6 załącznika nr 4 do ustawy.”

W uzasadnieniu do Projektu podkreślono, że analogicznie do obowiązującego dziś stanu prawnego, przedmiotem opodatkowania będzie budynek wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem. Tym samym, instalacje te (takie jak: instalacja elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna, telekomunikacyjna, gazowa znajdujące się wewnątrz budynku i stanowiące jego integralną część) nie będą podlegały opodatkowaniu, gdyż podstawą opodatkowania budynku jest jego powierzchnia użytkowa.

b)  Nowa definicja budowli


Zgodnie z Projektem „budowlami” będą:

•    obiekty wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, a także instalacje i urządzenia, jeżeli stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową,
•    części budowlane urządzeń niestanowiących części budowli, o których mowa w lit. a,
•    części budowlane elektrowni wiatrowych i elektrowni jądrowych,
•    fundamenty pod maszyny oraz urządzenia, odrębne pod względem technicznym od tych maszyn i urządzeń,
•    przyłącza do obiektu budowlanego
- pod warunkiem ich wykonania z użyciem wyrobów budowlanych.

 
II.  Zmiana definicji budowli w kontekście w sporów o opodatkowanie podatkiem od nieruchomości zbiorników oraz obiektów złożonych technicznie

          a)  Zbiorniki


Jak wynika z uzasadnienia do Projektu, co do zasady, obiekty wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, nie będą mogły być kwalifikowane jako budynki, ponieważ zawsze będą budowlami. Ma to na celu wyeliminowanie trwających obecnie sporów wynikających z nakładania się na siebie pojęć budynku i budowli - w obecnym stanie prawnym zbiorniki mogą być zarówno budowlą, jak i budynkiem, jeżeli posiadają one jego cechy (wyroby budowlane, trwałe związanie z gruntem, wydzielenie z przestrzeni oraz posiadanie fundamentów i dachu).

Wymienienie w poz. 7 i 8 projektowanego załącznika do Projektu silosów, elewatorów i innych zbiorników na ciecze, gazy oraz materiały sypkie jako budowli ma na celu wyeliminowanie dalszych sporów w tym zakresie.

b)  Obiekty złożone technicznie

Na gruncie Projektu budowlą będą także instalacje i urządzenia, jeżeli stanowią wraz z obiektem całość techniczno-użytkową. Dodatkowo poza obiektami wymienionymi w załączniku nr 4, pojęciem budowli zostaną objęte również, wykonane z użyciem wyrobów budowlanych:

•    części budowlane urządzeń, niestanowiących części budowli składającej się z obiektu wymienionego w załączniku nr 4 do ustawy oraz instalacji i urządzeń tworzących z nim całość  techniczno-użytkową, tj. m.in. części budowlane kotłów i pieców przemysłowych;
•    części budowlane elektrowni wiatrowych i elektrowni jądrowych;
•    fundamenty pod maszyny oraz urządzenia, odrębne pod względem technicznym od tych maszyn i urządzeń;
•    przyłącza do obiektu budowlanego.

Wątpliwy w kontekście projektowanej definicji „budowli” staje się zatem sposób opodatkowania instalacji fotowoltaicznych. Na gruncie aktualnie obowiązującej definicji „budowli” przyjmuje się, że panele fotowoltaiczne jako element niebudowlany instalacji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Brak jednoznacznego wyłączenia z opodatkowania elementów niebudowlanych instalacji fotowoltaicznych na zasadach analogicznych jak dla elektrowni wiatrowych może stanowić podstawę dla kolejnej fali sporów o opodatkowanie instalacji fotowoltaicznych.
 
III. Kontrowersyjna likwidacja zwolnienia dla terminali towarowych

W Projekcie przewidziano dodanie przepisu, mającego na celu wyłączenie z mocą wsteczną stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla terminali towarowych.

Przepis zwalniający terminale towarowe z podatku od nieruchomości wszedł w życie 1 stycznia 2024 r., stąd podatnicy, którzy z niego skorzystali w myśl Projektu zostaną zobowiązani do zwrotu zaoszczędzonego podatku wraz z odsetkami.
 
IV.  Ujednolicenie opodatkowania miejsc postojowych w garażach podziemnych budynków mieszkalnych od 2025 r.

W Projekcie przewidziano uznanie garażu wielostanowiskowego znajdującego się w budynku mieszkalnym za część mieszkalną tego budynku. Takie rozwiązanie ma ujednolicić opodatkowanie garaży wielostanowiskowych – zastosowanie znajdzie do nich stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla budynków mieszkalnych.

Projektowana zmiana ma się wiązać z obowiązkiem informacyjnym nakładanym na współwłaścicieli takiego lokalu użytkowego. W celu pozyskania przez organy podatkowe danych dotyczących wielkości powierzchni do opodatkowania według stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych, współwłaściciele zostaną zobowiązani do złożenia właściwemu organowi informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w terminie do 31 stycznia 2025 r.

Eksperci z Kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe (Partner Sekcji Prawnej e-petrol.pl) zachęcają do kontaktu, jeśli mają Państwo dodatkowe pytania związane z Projektem.

Opracowanie:

Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe

Zadaj pytanie ekspertom Sekcji Prawnej

Jeżeli masz pytanie dotyczące przepisów prawa, związane z działalnością na rynku paliw zadaj je tutaj. Wysyłając je zgadzasz się na jego publikację w naszym serwisie (dane osobowe, adres e-mail nie są publikowane, dzięki czemu zachowujesz pełną anonimowość).
Ukierunkowujące odpowiedzi, pozwalające Ci ocenić złożoność problemu, pojawią się w Sekcji Prawnej e-petrol.pl w dziale Pytań i odpowiedzi (FAQ), najpóźniej po upływie 5 dni roboczych. Udzielą Ci ich eksperci z renomowanych kancelarii prawnych, mający doświadczenie w obsłudze firm energetycznych.

* pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

Partnerzy Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
SGS

Pozostałe aktualności

e-petrol.pl: nadchodzi czas wakacyjnych spadków cen paliw

e-petrol.pl: nadchodzi czas wakacyjnych spadków cen paliw

Drugi tydzień lipca przyniósł wyraźną przecenę w polskich rafineriach, ale koszty tankowania na polskich stacjach nie zmieniły się. Obecne ceny benzyny i oleju napędowego u producentów wyraźnie się do siebie zbliżyły i powróciły do poziomów notowanych na początku czerwca tego roku. Oznacza to, że w nadchodzącym tygodniu kierowcy mogą oczekiwać obniżek cen paliw na stacjach.

ONGC chce odebrać swoje należności w ropie

ONGC chce odebrać swoje należności w ropie

Indyjska państwowa spółka naftowa ONGC złożyła wniosek do Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych o uzyskanie licencji na działalność w Wenezueli.

Rosyjskie dochody z eksportu ropy spadły w czerwcu

Rosyjskie dochody z eksportu ropy spadły w czerwcu

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) Rosja w czerwcu 2024 r. zanotowała spadek dochodów z eksportu ropy o 1,2 proc., a wolumen eksportu zmniejszył się o 1,3 proc.

Orlen Lietuva liderem na rynku litewskim

Orlen Lietuva liderem na rynku litewskim

Spółka Orlen Lietuva, należąca do polskiego koncernu Orlen, odnotowała w 2023 roku rekordowe przychody wynoszące 6,4 miliarda euro. To czyni ją liderem wśród litewskich firm pod tym względem.

Lukoil chce zmodernizować rafinerię w Wołgogradzie

Lukoil chce zmodernizować rafinerię w Wołgogradzie

Lukoil, jedna z największych rosyjskich firm naftowych, zamierza zainwestować 90 mld rubli w modernizację rafinerii w Wołgogradzie. Projekt obejmuje budowę nowych instalacji do głębokiego przerobu ropy naftowej. Lukoil zwraca się do rządu o wsparcie w postaci ulg dla rafinerii.

USA chcą uzupełnić strategiczne rezerwy ropy

USA chcą uzupełnić strategiczne rezerwy ropy

Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DoE) ogłosił plany zakupu 4,5 miliona baryłek ropy naftowej do grudnia 2024 roku w celu uzupełnienia Strategicznej Rezerwy Naftowej (SPR).

Mężczyzna odpowie za zniszczenia na stacji paliw

Mężczyzna odpowie za zniszczenia na stacji paliw

Policjanci z Szamotuł zatrzymali 28-latka podejrzanego o uszkodzenie wyświetlacza dystrybutora na stacji paliw. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

Kraje OPEC+ wyeksportowały mniej ropy

Kraje OPEC+ wyeksportowały mniej ropy

Dane opublikowane przez firmę Kpler wskazują na drastyczny spadek eksportu ropy naftowej z krajów OPEC+ w czerwcu 2024 r. Głównymi przyczynami są osłabiony popyt w Azji oraz wzrost krajowego zużycia ropy na Bliskim Wschodzie.

Orlen weryfikuje projekty poprzedniego zarządu

Orlen weryfikuje projekty poprzedniego zarządu

Nowe władze Orlenu odziedziczyły po swoich poprzednikach rozbudowany wachlarz inwestycji w różnych obszarach działalności. Jak czytamy na łamach piątkowego ‘’Parkietu’’, część z nich to przedsięwzięcia wielomiliardowe, których opłacalność stoi pod znakiem zapytania, a wiele z nich boryka się z opóźnieniami i przekroczeniami budżetu.