XX Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek LPG

Metodologia przygotowania notowań cen hurtowych butli 11 kg

  • Informacje dotyczące cen hurtowych butli 11 kg pozyskiwane są bezpośrednio od kluczowych uczestników rynku o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jak i regionalnym, w każdy wtorek, lub następny dzień roboczy, jeśli wtorek jest dniem wolnym od pracy;
  • Prezentowane ceny są cenami netto, w złotych polskich za sztukę butli 11 kg w sprzedaży hurtowej, rozumianej jako min. 100 sztuk, bez kosztów transportowych
  • Ceny prezentowane są w podziale na województwa w Polsce;
  • Cena średnia wyliczana jest ze wszystkich zebranych tego dnia, dla każdego województwa osobno, danych, jako średnia ważona;
  • W przypadku gdy brak jest bieżącej ceny transakcyjnej od uczestnika rynku, np. w wyniku chwilowej niedostępności towaru, nie jest on uwzględniany w bieżącym notowaniu. Podstawą do wyliczenia średniej są ceny uzyskane od wszystkich pozostałych dostawców z danego województwa.

Uwaga:
Od 1 stycznia 2014 r. ujednolicony został sposób prezentacji danych dotyczących cen produktów LPG na portalu e-petrol.pl. W ramach notowań bieżących i archiwalnych w tabelach prezentowane są wyłącznie wartości średnie, bez minimów i maksimów cenowych.