17 Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw

Metodologia przygotowania notowań indeksu Propan Polska

  • Informacje dotyczące cen tworzących Indeks Propan Polska, pozyskiwane są bezpośrednio od kluczowych traderów w każdy poniedziałek, środę i czwartek (lub w kolejnym dniu roboczym, jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy).
  • W tabeli prezentowane są średnie ceny netto propanu, wyrażone w [PLN/tonę] towaru, po polskiej stronie granicy, dostępnego w terminalach północno-wschodniej Polski, w polskich portach nadbałtyckich i u producentów krajowych. Zawierają koszty przeładunku i opłaty celne (jeśli wymagane).
  • Cena średnia wyliczana jest ze wszystkich zebranych w danym dniu danych, jako średnia ważona subindeksów z granicy wschodniej, portów morskich i produkcji krajowej, uwzględniająca wagi przypisane poszczególnym kierunkom dostaw oraz podane ceny transakcyjne.
  • W przypadku, gdy brak jest bieżącej ceny transakcyjnej od uczestnika rynku, np. w wyniku chwilowej niedostępności towaru, nie jest on uwzględniany w bieżącym notowaniu. Wagi pozostałych podmiotów pozostają wówczas bez zmian.