Live Chat Software


Newsletter
Bezpłatne "Wiadomości e-petrol.pl" na Twoją skrzynkę e-mail
Administratorem Danych Osobowych jest...

O czym dyskutowano na tegorocznym spotkaniu branży biopaliw

ago
2019-04-19 / 09:28
O czym dyskutowano na tegorocznym spotkaniu branży biopaliw

Dwunaste spotkanie polskiego rynku biopaliw organizowane przez Information Market S.A. w Hotelu Czarny Potok w Krynicy Zdroju - w swej konferencyjnej części - zgromadziło liczne grono słuchaczy. W tym roku podczas konferencji podjęto większość aktualnych problemów branżowych w Polsce.

Wokół oczekiwanej nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz unijnej dyrektywy RED II krążyła tematyka obrad konferencji „Polski Rynek Biopaliw 2019”.

Pierwszy prelegent, Krzysztof Rutkowski z Kancelarii Doradców Celnych i Podatkowych Rutkowski, Witalis, omówił zmiany w otoczeniu prawnym rynku biokomponentów i biopaliw, wynikające z zaproponowanej przez Ministerstwo Energii nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Grzegorz Borówka z Orlen Południe opowiadał szeroko o realizowanych przez tego wytwórcę biokomponentów inwestycjach, zarówno w segmencie bio, jak i innych. Powstaje zakład wytwarzania bioetanolu 2 generacji, ale planowana jest także produkcja glikolu propylenowego.

W kontekście dyrektywy RED II i realizowania celów klimatycznych po 2021 r. jedną z możliwych do wykorzystania opcji będzie biometan. Potencjał Polski w tym zakresie omówił Michał Tarka, prawnik reprezentujący Polską Radę Biometanu.

Drugi panel konferencji poświęcony był w całości możliwościom i potencjalnym ograniczeniom w stosowaniu biokomponentów zaawansowanych (II generacji) na polskim rynku paliwowym. Wystąpienie wprowadzające wygłosił  Michał Cierpiałowski, specjalista ds. jakości i certyfikacji produktów w łańcuchu logistycznym biokomponentów. Przeprowadził on szeroki przegląd dostępnych technologii i surowców, w oparciu o które można produkować biokomponenty.
Katarzyna Korupczyńska z firmy Euro Eko Polska, zajmującej się zbieraniem oleju posmażalniczego (UCO) do wytwarzania estrów podwójnie naliczanych, przy okazji rozważań o potencjale Polski w tym zakresie wspomniała, że duża część realizowanych zbiorów UCO jest potem sprzedawana za granicę. W innych państwach można bowiem uzyskać wyższą cenę niż w Polsce, ale też jak dotąd nie było zapotrzebowania w kraju na UCO aż na taką skalę.
Zygmunt Gzyra, prezes firmy Bioagra i Krajowej Izby Biopaliw swoje wystąpienie w debacie rozpoczął od stwierdzenia, że ciężko dziś przesądzać, jaka będzie przyszłość biokomponentów zaawansowanych i II generacji. Cytował Andy’ego Grove’a, byłego szefa Intelu, podkreślając że postęp często dzieje się skokowo. Jeśli tak zdarzy się też na rynku biopaliw, to II generacja zdominuje go szybko i absolutnie. Nie wiadomo jednak jeszcze, w jakim kierunku pójdzie przyszłość, więc nie można absolutnie przesądzać o zmierzchu biokomponentów I generacji. Gzyra podkreślał, że na świecie działa i produkuje niewielki odsetek instalacji dla bioetanolu II generacji.
Jan Biedroń z Grupy Lotos opowiadał, że w tej rafinerii też prowadzone są prace nad wdrożeniem biowodoru pozyskiwanego z biometanu jako instrumentu realizacji NCW i to nie jako samoistnego paliwa do aut, ale elementu produkcji tradycyjnych paliw silnikowych. Jego zdaniem jest to kierunek w którym zmierza wiele państw w Europie.

Ostatni panel poświęcony był w dużej części kwestiom technicznym i jakościowym. Wojciech Mazela z INIG-PIB, operatora polskiego systemu certyfikacji biopaliw KZR INiG, podkreślał, że w Polsce funkcjonują trzy systemy certyfikacji, ale KZR INiG to ten najbardziej rozpowszechniony i dominujący.
Seweryn Felis z firmy Labsolution, dostarczającej aparaturę badawczą dla laboratoriów jakościowych, wyjaśnił dlaczego dużo miejsca poświęca się badaniom obecności siarki w biopaliwach – ma ona bowiem negatywny wpływ zarówno na pracę silnika, jak i na środowisko. Labsolution zaprezentowało całą gamę analizatorów o wielu funkcjach i możliwościach, które można praktycznie dopasować do oczekiwań w konkretnym laboratorium.
Ostatni prelegent, Jarosław Cendrowski z Grupy Lotos, wyjaśniał wzajemne relacje dwóch celów nałożonych na firmy paliwowe, zbiegających się w 2020 r. – NCW i Narodowego Celu Redukcyjnego.  Cendrowski zaznaczał, że realizacja NCW nie jest niestety równoważna wykonaniu NCR. Podzielił się ze słuchaczami informacją, że o ile jeszcze w 2017 r. w Grupie Lotos biokomponenty zagraniczne oferowały niższą emisyjność niż krajowe, to w 2018 r. ich parametry praktycznie się wyrównały.

Z całością relacji i galerią zdjęć można zapoznać się na stronie www.spotkaniapaliwowe.pl

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.

Dokument bez tytułu