Live Chat Software


Newsletter
Bezpłatne "Wiadomości e-petrol.pl" na Twoją skrzynkę e-mail
Administratorem Danych Osobowych jest...

Konferencja: AKCYZA 2019 - zmiany przepisów akcyzowych od 1 stycznia 2019

2018-09-05 / 16:33
Konferencja: AKCYZA 2019 - zmiany przepisów akcyzowych od 1 stycznia 2019

Zapraszamy na cykliczną konferencję akcyzową organizowaną przez kancelarię Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Termin: 28 września 2018 godz. 10.00–15.30.
Lokalizacja: Golden Floor Tower Warszawa, ul. Chłodna 51.

Najbliższa edycja konferencji poświęcona będzie głównie nadchodzącym zmianom w przepisach akcyzowych oraz najciekawszym bieżącym zagadnieniom z praktyki ich stosowania. Pod koniec lipca br. parlament uchwalił bowiem dużą nowelizację przepisów akcyzowych tj. Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne. Ustawa ta wejdzie w życie częściowo jesienią (dokładny termin zależy od daty publikacji w Dzienniku Ustaw), a częściowo od 1 stycznia 2019 r.
Dodatkowo w trakcie konferencji omówimy również nadchodzące zmiany m.in. w Ordynacji Podatkowej, Ustawie o VAT i Prawie energetycznym, które mogą mieć wpływ na obrót wyrobami akcyzowymi.
Na Konferencję zapraszamy przede wszystkim osoby zarządzające przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w sektorze wyrobów akcyzowych, w tym zwłaszcza paliw ciekłych, gazowych i wyrobów alkoholowych, a także osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe w takich podmiotach.

W trakcie Konferencji omówimy m.in. następujące zagadnienia:
 • zmiany w zakresie wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów objętych zerową stawką akcyzy:
  - zastąpienie papierowych dokumentów dostawy dokumentami elektronicznymi (e-DD)
  - rozbudowa systemu EMCS – rozszerzenie na nowe kategorie wyrobów rozwiązań wykorzystywanych obecnie wyłącznie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
  - sposób dokumentowania przemieszczania wyrobów zwolnionych / objętych zerową stawką akcyzy na gruncie nowych przepisów
  - jak różne kategorie odbiorców mają potwierdzać odbiór wyrobów zwolnionych / objętych zerową stawką akcyzy?
  - o czym każdy, nawet najmniejszy odbiorca wyrobów zwolnionych / ze stawką zero będzie musiał zarejestrować się i pracować w systemie EMCS
  - zmiany w zakresie ewidencji akcyzowych
 • jak przygotować się do zmian w zakresie obrotu wyrobami zwolnionymi lub ze stawką zero w zależności od tego, na jakim etapie łańcucha dostaw działa przedsiębiorstwo:
  - skład podatkowy
  - skład podatkowy usługowy (magazyn logistyczny)
  - podmiot pośredniczący
  - podmiot zużywający
 • jak przygotować do zmian klientów odbierających wyroby zwolnione lub ze stawką zero - tak aby ich nie stracić?
 • zmiany przepisów dotyczących stosowania stawek akcyzy dla wyrobów o przeznaczeniu innym niż napędowe lub opałowe, w tym w odniesieniu do ubytków lub całkowitego zniszczenia tych wyrobów
 • zmiana zasad odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem zużycie przez odbiorcę wyrobów o przeznaczeniu innym niż napędowe lub opałowe
 • zmiany w zakresie rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych (ubytki naturalne i wyłączenie z opodatkowania ubytków produkcyjnych)
 • zmiany w zakresie właściwości organów podatkowych
 • odpowiedzialność za akcyzę niezapłaconą przez nieuczciwego kontrahenta – rozwój orzecznictwa
 • czy po 1 stycznia 2019 r. nie będzie można odzyskać nadpłaty w podatku akcyzowym (planowane zmiany w Ordynacji Podatkowej)?
 • zwroty akcyzy w dostawach do UE i eksporcie w przypadku długich łańcuchów dostaw – jak poradzić sobie z urzędami skarbowymi, które nie respektują orzecznictwa sądów administracyjnych? 
 • „szybki VAT” – nadchodzące zmiany w przepisach (rozszerzenie zakresu wyrobów podlegających pod „szybki VAT”) oraz kontrowersje w ich stosowaniu w obecnym stanie prawnym
 • opłata emisyjna od paliw ciekłych – zasady poboru
 • opłata paliwowa od dodatków uszlachetniających – kontrowersji ciąg dalszy
 • wyroby podlegające koncesjom paliwowym – czy nastąpi znaczne rozszerzenie zakresu koncesjonowania?
 • obrót poza Polską wyrobami podlegającymi koncesjonowaniu – czy wymaga uzyskania polskiej koncesji?
Załączniki:
Słowa kluczowe: Cabaj, Kotala

Targi Paliwowe

Jak więcej zarabia

Jak więcej zarabiać na sprzedaży pozapaliwowej na stacji paliwowej?

  Weź udział w szkoleniu i dowiedz się co możesz zyskać na ograniczeniu handlu w ...

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.

Dokument bez tytułu