Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Chętni na koncesje węglowodorowe do sprawdzenia

Resort Środowiska ogłosił informację o 10 obszarach Polski, na których planuje wydać w 2016 r. koncesje na poszukiwania, rozpoznanie i wydobycie węglowodorów. Chętnych na poszukiwania m.in. gazu z łupków sprawdzi wywiad i ABW.

Chętni na koncesje węglowodorowe do sprawdzenia
W siedmiu z dziesięciu obszarów wydawane będą koncesje na złoża konwencjonalne, w jednym - na gaz w łupkach, w jednym - na gaz zamknięty (thigt gas) oraz również w jednym - na wydobycie metanu z pokładów węgla.

Wiceszef resortu środowiska, główny geolog kraju Sławomir Brodziński, powiedział, że informacja o obszarach, na których będą koncesje, to z jednej strony konsekwencja implementacji unijnej dyrektywy, z drugiej "nowe podejście" do zainteresowanych podmiotów. 

W skrócie ma być łatwiej – teraz resort środowiska wykona wiele pracy, którą dotąd musieli wykonywać inwestorzy, jak choćby uzgodnienia z gminami, na których terenie znajdą się koncesje. Ministerstwo określi minimalny zakres prac, jakie trzeba na danej koncesji przeprowadzić. Ma na to pół roku, bo praktycznie przetargi zostaną uruchomione w 2016 r.

Nie każdy jednak będzie mógł stanąć do przetargu o koncesję – resort we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Komisją Nadzoru Finansowego i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej prześwietli chętnych. Ponadto oceniane będą doświadczenia wnioskodawcy w poszukiwaniu i wydobywaniu węglowodorów.

Więcej na ten temat można przeczytać na łamach poniedziałkowego „Pulsu Biznesu”.