Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Shell będzie wiercił w Egipcie

Egipt jest coraz bliższy wydobycia gazu łupkowego - Shell i Apache Corp. rozpoczną produkcję z pola Apollonia na Pustyni Zachodniej.

Shell będzie wiercił w Egipcie
Khalda Petroleum, prowadząca działalność na rzecz Apache w Egipcie,  rozpocznie wiercenia dwóch otworów, eksperymentalnych i pilotażowych na polu Apollonia. 

Próbki z rdzenia zostaną zbadanie i ocenione. Jeśli ocena będzie korzystna, wówczas obie firmy rozpoczną w listopadzie wiercenia odwiertów poziomych.