Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Gaz łupkowy w Polsce nadal z perspektywami

Jak donosi dziennik „Puls Biznesu” wg ministra środowiska Macieja Grabowskiego, nie jest wcale tak źle jeśli chodzi o perspektywy eksploatacji gazu łupkowego jak wieszczą to polskie media.

Gaz łupkowy w Polsce nadal z perspektywami
Wydaje się, że minister pozostaje być optymistą. Grabowski uważa, że zainteresowanie złożami gazu łupkowego w Polsce spowodowane jest m.in. przez niską obecnie cenę paliw węglowodorowych, ale również rezygnacja z poszukiwań inwestorów na Ukrainie i dopuszczenie metody szczelinowania hydraulicznego u naszych sąsiadów - w Niemczech.

Jego zdaniem inwestorom sprzyja także specustawa węglowodorowa, którą rząd zamierza przyjąć w I kw. nowego roku. To zdaniem autorów ustawy szansa dla inwestorów na skrócenie m.in. czasu oczekiwania na decyzje administracyjne.