Kontenery Ad-Blue SWIMER

Zakaz wydobywania gazu z łupków w Niemczech złagodzony

Rząd Niemiec złagodził planowany zakaz wydobywania gazu z łupków. Przyjęcie projektu ustawy przez rząd spodziewane jest na początku 2015 roku, który następnie projekt trafi do obu izb parlamentu - Bundestagu i Bundesratu.

Zakaz wydobywania gazu z łupków w Niemczech złagodzony
Projekt ustawy w tej sprawie, będący od czwartku przedmiotem konsultacji między ministerstwami, zezwala na stosowanie od 2019 r. metody szczelinowania; uzależnia zgodę od szeregu warunków. W niemieckim społeczeństwie silny jest opór przeciwko szczelinowaniu. 

Przekazany do konsultacji projekt zakazuje szczelinowania hydraulicznego (frackingu) na obszarach, z których czerpana jest woda pitna oraz na terenach objętych ochroną środowiska. Poza tymi obszarami szczelinowanie będzie możliwe na głębokości większej niż 3 tys. metrów.

Choć początkowo wiercenia mają służyć jedynie celom naukowym, to od 2019 roku możliwa będzie komercyjna eksploatacja złóż. Eksperci oceniają zasoby możliwego do wydobycia gazu z łupków na 0,7 do 2,3 bln metrów sześciennych, co zaspokoiłaby całkowite potrzeby Niemiec na 7 do 23 lat.
Słowa kluczowe: