Kontenery Ad-Blue SWIMER

Ropa łupkowa ze złoża Bakken nie zagraża wodom gruntowym

Dalsze wydobycie ropy w Zagłębiu Bakken w stanach Montana i Dakota Północna, pozostanie bez wpływu na jakość wód podziemnych.

Ropa łupkowa ze złoża Bakken nie zagraża wodom gruntowym
Bezpieczeństwo wód gruntowych zostało potwierdzone badaniami przeprowadzonego przez naukowców US Geological Survey (USGS – Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych) na podstawie próbek wody z 30 dobranych losowo odwiertów na tym obszarze.  Badanie było pierwszą kompleksową oceną jakości wód podziemnych w obszarze wydobywczym Zagłębia Bakken.

W badaniu porównano stężenia substancji chemicznych które wpływają na jakość wody pitnej, w poszukiwaniu korelacji pomiędzy stężeniami, a lokalizacją wydobycia ropy i gazu.