Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

IGas aktywnie poszukuje gazu łupkowego

Serwis BiznesAlert.pl podał, że największa brytyjska firma poszukująca gazu łupkowego IGas planuje w następnym miesiącu wykonanie trzeciego odwiertu rozpoznawczego w północno-zachodniej Anglii, gdzie znajdują się złoża tego surowca.

IGas aktywnie poszukuje gazu łupkowego
Wielka Brytania liczy na wydobycie gazu łupkowego, który pomógłby ograniczyć rosnące uzależnienie od importu gazu. Jednak program poszukiwań jest powolny ze względu na brak odpowiednich regulacji prawnych oraz organizowane protesty lokalne.
IGas współpracuje z francuskim koncernem paliwowym Total, który na początku tego roku nabył udziały w dwóch koncesjach łupkowych należących do brytyjskiej firmy.