Kontenery Ad-Blue SWIMER

Bezpieczne szczelinowanie

Ekspert KE ds. gazu i ropy z łupków Peter Styles powiedział, że w świetle badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, technologia szczelinowania hydraulicznego jest bezpieczna w warunkach brytyjskich.

Bezpieczne szczelinowanie
Zdaniem naukowca stymulacja hydrauliczna w wydobywaniu węglowodorów jest znana i stosowana od około 55 lat. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych. 

W Wielkiej Brytanii od 1964 r. wykonano około 200 operacji szczelinowania. Szczelinowanie przy wydobyciu gazu i ropy z łupków powinno wręcz budzić o wiele mniej zastrzeżeń niż ta technologia stosowana w eksploatacji gazu i ropy ze złóż konwencjonalnych, przebiegającej na ogół znacznie bliżej powierzchni, a więc też warstw wodonośnych.