Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Trudne łupków początki

Liczba koncesji łupkowych maleje – aktualnie poszukiwania gazu w skałach łupkowych mogą być obecnie prowadzone w Polsce na obszarze 78 koncesji - dwa lata temu, gdy na rynku panował większy optymizm, firmom udzielono 111 koncesji.

Trudne łupków początki
Zmniejszenie się liczby koncesji jest efektem rezygnacji z poszukiwań w Polsce takich koncernów, jak Marathon Oil, ExxonMobil, Talisman Energy oraz Eni. 

Spadło również tempo prac wiertniczych. W tym roku wykonano tylko dziesięć odwiertów. Firmy jako dodatkowy powód zmiejszenia swojej aktywności w obszarze łupkowym podają bariery administracyjno-prawne oraz brak sukcesów w dotychczas przeprowadzonych poszukiwaniach. 

Dzisiejsza „Rzeczpospolita”, „Parkiet” i „Puls Biznesu” sporo uwagi poświęcają danym z konferencji „Shalescience 2014”, podczas której analitycy i geolodzy po raz pierwszy zajęli się wynikami i doświadczeniami z przeprowadzania świeżych łupkowych odwiertów w Polsce, czyli z lat 2009-14, a nie tych z dawnych lat, wykonanych przez Państwowy Instytut Geologiczny. 

Szczegóły na łamach wspomnianych dzienników.